Aanmeldformulier Cascade MZN 2023

Dankzij de grote gastvrijheid van het bestuur van de stichting ‘Calorama’ mogen wij u uitnodigen onze MZN dit jaar op 21 juni mee te vieren op de buitenplaats CALORAMA te Noordwijk-Binnen, Gooweg 33 (ingang Koetshuis), 2201 AX Noordwijk.

De buitenplaats Calorama is in 2015 door de laatste particuliere eigenaar, Hendrik M. baron Taets van Amerongen (1933-2015) nagelaten aan de stichting ‘Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen’. Het okergeel gepleisterde buitenhuis, de tuin en het landschappelijke park met vijvers, een eiland en een koepel, ontstonden rond 1870 uit een 18de-eeuwse kruiden- en bollenkwekerij, omringd door een houtwallenlandschap dat al in de 17de eeuw is ontstaan. Het bestuur van de stichting Calorama heeft zich de laatste jaren bijzonder ingespannen om tuin en park te herstellen.

Programma
16.30 uur inloop en ontvangst met een kop thee of koffie.
17.30 uur introductie door Peter Verhoeff (bureau Stichting In Arcadië) en aansluitende wandeling door het herstelde park
19.30 uur maaltijd met een ‘hap op schoot’
21.00 uur einde van de MZN 2023

Aanmelden en betalen
Deelname staat open voor Cascade-donateurs, naar wens vergezeld door één introducé. Kosten: € 25,- per persoon (voor thee/koffie, maaltijd en glas wijn). Opgave door middel van het aanmeldformulier onderaan deze pagina onder gelijktijdige overmaking van de deelnamekosten à € 25,- per persoon op rekening NL87INGB0003787274 ten name van Cascade, onder vermelding van
‘MZN Calorama’.

Er is plaats voor vijftig deelnemers, waarna een wachtlijst zal worden aangelegd. Wij verheugen ons – als altijd – weer op een grote opkomst. Zoals bij Cascade gebruikelijk zullen het ‘nuttige en aangename’ op deze feestelijke MZN weer hand in hand gaan.

Wij worden ontvangen in het Koetshuis, Gooweg 33, Noordwijk-Binnen. Noordwijk-Binnen is per bus 20 en 21 vanaf Leiden NS te bereiken. Deze bussen rijden zeer frequent. Parkeren is mogelijk bij op Parkeerplaats voormalig ZilverenKruis aan de Gooweg (noordoostelijk van koetshuis, aan de andere zijde van het kruispunt).

Inlichtingen
Via info@cascade1987.nl

Aanmeldingsformulier
Echtparen: graag ieder een eigen aanmelding, dat maakt de administratieve verwerking gemakkelijker.