CASCAD-E-NIEUWSBRIEF  19  HERFST  2008

Website: www.cascade1987.nl
Weblog : www.cascade1987.web-log.nl


INHOUD
  1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd
  2. Nieuws
  3. Mededelingen van het bestuur
  4. Interactief / Actie
  5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
  6. Exposities
  7. Agenda
  8. Buitenland


1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd


* Op de vraag naar nieuwe redactieleden en een nieuwe secretaris in de laatste Nieuwsbrief hebben we drie positieve reacties gekregen voor nieuwe redactieleden. Zij zijn intussen door het bestuur geïnstalleerd. Zie punt 3. Een nieuwe secretaris is nog steeds gewenst. Er moet toch iemand zijn in een stichting van bijna 350 vrienden die dit leuk en aantrekkelijk vindt?
Informatie bij Carla Oldenburger.

2. Nieuws


* RACM heeft een nieuw platform opgericht, analoog aan het bouwhistorisch platform, namelijk het Platform Groen Erfgoed. Dit platform is geen overlegorgaan van bepaalde instellingen, maar een organisatie van kennisbijeenkomsten voor (professioneel) geïnteresseerden in historisch en monumentaal groen. Er worden twee bijeenkomsten per jaar gehouden, met voordrachten en discussiemogelijkheid. De eerste keer zal zijn 22 oktober as (14.00 uur – 18.00 uur, in de Landbouwschuur achter het hoofdgebouw van RACM, Broederplein Zeist). Het programma bevat een gezamenlijke doelstellingsbepaling onder de titel Hoe ziet u het Platform Groen Erfgoed, gevolgd door twee inleidingen. Sprekers zijn onze Cascade-vrienden drs Leo den Dulk over het onderzoek dat hij onder auspiciën van Cascade uitvoert, getiteld Bewaarde en verdwenen ontwerpen van Mien Ruys en drs Bert Maes over Het behoud van historisch plantmateriaal. Het gaat dus om een kennisbijeenkomst te vergelijken met ons Cascade-Minisymposium. U wordt de mogelijkheid geboden om tijdens het platform een relevante korte mededeling of oproep te doen. Dit kunt u melden vooraf op groenplatform@racm.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deelname. (zie ook website RACM)

* 28 september zal de manifestatie Triënnale officieel haar deuren sluiten. U heeft dus nog een week om tentoonstellingen te bezoeken, mocht u daar nog niet toe gekomen zijn. En dan moet u wachten tot 2011, wanneer de tweede Triënnale zich hopelijk aandient. Zie www.triennale.nl.

3. Mededelingen van het Bestuur

* Aankondigingen van nieuwe weblogs ook per email ontvangen? “Is het mogelijk een email te ontvangen wanneer een nieuwe weblog is aangemaakt?” Dat was de vraag die onze webmaster al meer malen had gekregen. En nu is het dan zover. U kunt zich op automatische aankondigingen van weblogs abonneren via de Cascade-weblog page. Ga naar www.cascade1987.web-log.nl, geef uw emailadres op in het linkermenu (blauwe kolom), klik op de Abonneer knop en volg de instructies. Vervolgens ontvangt u een email met een link waar u op moet klikken, als bevestiging van uw aanmelding. Iedere dag, rond de lunch, checkt het mechanisme of er een nieuwe weblog is vrijgegeven. Zo ja, dan volgt een email naar uw emailadres. 

* Het bestuur was verrast om op de Midsummernight op Paleis Het Loo, een aantal Cascade-vrienden aan te treffen die zich niet voor deze bijeenkomst hadden opgegeven.Wij verzoeken al onze vrienden met klem u toch vooral voor alle activiteiten eerst vooraf aan te melden en ook vooraf te betalen (uw betaling is pas uw definitieve opgave!). Cascade is een bloeiend gezelschap, maar dat heeft ook consequenties en nadelen, namelijk het even alles uit de losse pols organiseren en iedereen is altijd welkom, is er niet meer bij. Graag dus uw medewerking. Brengt u de organisatie niet in verlegenheid alstublieft.

* De overdracht van Beeckestijn aan het Consortium Beeckestijn is helaas nog steeds niet rond, ook GS van Noord-Holland moet het groene licht nog geven.Het zal pas in het najaar worden dat de plannen worden gepresenteerd. Ambtelijke molens malen traag. Niet goed voor het gebouw en de prachtige tuinen natuurlijk.We worden op de hoogte gehouden wanneer de presentatie plaats zal vinden.Ook zal dan een brochure het licht doen zien waarin Cascade als potentieel samenwerkende instantie wordt genoemd.

* Redactieteam Cascade-Bulletin.Deze zomer hebben Ineke Verbeek en Kees van der Leer ons laten weten dat zij hun werkzaamheden voor de redactie van het Cascade-Bulletin beëindigen. Het bestuur heeft Ineke en Kees intussen bedankt voor hun enthousiaste inzet en medewerking. Zij hebben eerst samen met Birgit Lang en later met Gabrielle Bartelse, altijd weer geprobeerd van ons Bulletin iets bijzonders te maken. Ook op deze plaats willen wij Ineke en Kees namens alle Cascade-vrienden hartelijk danken. In de bestuursvergadering van 28 augustus jl. is -na de oproep in de vorige Nieuwsbrief- een drietal nieuwe redactieleden benoemd. Mariel Ellens, Henk Rampen en Niek Ravensbergen gaan samen met de eindredacteur Arinda van der Does en de vormgever Gabrielle Bartelse de nieuwe redactie vormen.Nieuw redactieteam, wij wensen jullie veel succes met deze nieuwe mooie taak!4. Interactief / Acties

* Jan Holwerda heeft het gebruik van onze eigen weblog eens geanalyseerd. Daar komen toch verrassende uitkomsten uit. Het leuke is dat de weblog overal begint door te dringen. Op allerlei fronten zie je steeds iets meer van het gebruik (in brede zin) van onze Cascade weblog. En dat is dan toch leuk voor allen die lezen, reageren en/of bijdragen.

Wat valt er terug te vinden en wat leren ons de statistieken? JH: Ik weet maar al te goed "Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens, en statistieken" of zoals Koekoek al zei "Statistiek'n, statistiek'n, daar he'k niks an; cíjfers mot ik hebb'n". Toch zeggen ze wel iets:
- bijna meer dan 16.000 mensen (internet-adressen) hebben in 2008 de weblog bezocht, heel vaak n.a.v. Google Zoek-resultaten; gewoon zoeken of naar afbeeldingen zoeken;
- 870 mensen hebben meer dan 3 visits gemaakt;
- er zijn meer dan 350 berichten (weblogs) en bijna 400 reacties geplaatst en dat in nog geen 3 jaar tijd.

Verder wordt er af en toe naar de weblog of naar informatie erop verwezen, bv op het Archiefforum, wordt de Cascade-weblog als topic met vijf sterren genoemd;  en, jawel, in weekblad Panorama, bracht onze weblog het tot Weblog van de week (in mei 2008).
Een ander type van verwijzing zijn links, bv De WarandeJasper Helmantel; De Trompenburgh; Letterenbibliotheek Universiteit Utrecht; Weblog Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis.
Tot slot, inhoudelijk gebruik is ook te vinden, bv Vereniging Oud Oestgeest (over Volkspark Leidse Hout); Gemeente Den Haag (over Clingendael); en een verwijzing in blad Heemschut 2008, augustus, in een artikel getiteld ‘De kern van het volkspark’).

We zijn er natuurlijk nooit op tegen als ook andere instellingen, zoals kastelenstichtingen, landschapsarchitectenbureaus, kunsthistorische instituten, natuurbeschermingsorganisatiets etc. ook een link naar Cascade plaatsen op hun websites.

* www.watwaswaar.nl
Even nog een mededeling over de website WatWasWaar. De laatste tijd zijn er heel veel kaarten en luchtfoto’s aan deze site toegevoegd en dit gaat nog steeds door. De site is een must voor mensen die topografisch historisch onderzoek doen. Neem vooral weer eens een kijkje en probeer de site uit. Het is wel even wennen, niet super gebruiksvriendelijk, maar als je eenmaal door hebt hoe het werkt, van onschatbare waarde.

5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
* Ronald H.M. van Immerseel. Twee generaties Zocher op Vredenoord. Historische Woonsteden en Tuinen 158 (2008), nummer 2. p. 22-28 (zie website)* Anonymus. René Pechère (1908-2002). Historische Woonsteden en Tuinen 158 (2008), nummer 2. p. 32-35.* Lia Copijn-Schukking en J. Beesems. Tuin- en landschapsarchitect ir. Lia Copijn-Schukking: een impressie van haar werk. Utrecht (eigen uitgave), 2008. 82 p.

Lia Copijn heeft 25 jaar gewerkt bij Bureau Copijn, de laatste 10 jaar als directeur. Vorig jaar heeft ze haar werk neergelegd. Buitenplaatsen, landgoederen, begraafplaatsen en vestingwerken: haar hele loopbaan was Lia gefascineerd door deze plekken. Dit boekwerk geeft informatie over 15 projecten van haar hand (waaronder: Land en Bosch te 's-Graveland, Kasteel Renswoude te Renswoude, Museum De Buitenplaats te Eelde, Vaeshartelt te Meerssen, Beeckestijn te Velsen). Tevens bevat het een totaal overzicht van projecten, die zij uitvoerde. Het boek is niet in de boekwinkel te koop. U kunt het wel raadplegen en lenen in de Bibliotheek WUR.


* Elger Heere. GIS voor historisch landschapsonderzoek : opzet en gebruik van een historisch GIS voor prekadastrale kaarten. Utrecht, 2008. 231 p + dvd-rom. Series title Netherlands geographical studies (ISSN 0169-4839 ; 375).

Deze studie gaat over de toepassing van GIS bij historisch onderzoek. Als opzet is gekozen voor een calibratiemethode. Dat houdt in dat een basismodel d.m.v. literatuuronderzoek, gebruikersonderzoek en door vergelijkingen met bestaande systemen, via tussenstappen verder wordt verbeterd. Daarbij wordt de ontwikkeling van het prekadastrale GIS als voorbeeld gebruikt voor de ontwikkeling van toekomstige historische GIS'en. (download via Universiteit Utrecht)

6. Exposities

* Zie altijd de tentoonstellingslijst via Agenda, in de linker kolom van Cascade-weblog.

* Smakelijk fruit uit eigen hof. 18 juli t/m 26 oktober. Kasteel Doorwerth te Doorwerth.
Een expositie over boomgaarden bij kloosters, boerderijen en buitenhuyzen; de fruitsoorten, kweek- en bewaarmethoden en recepten.

Illustratie uit J. H. Knoop. Pomologia (1758)

7. Agenda 2008

Activiteiten Cascade

* 20 november 2008 Mini-symposium te Wageningen.

* 4 april 2009 Ronde Tafel Conferentie te Rhenen.

Activiteiten andere organisaties

* 22 oktober 2008 kennisbijeenkomst Platform Groen Erfgoed, RACM Zeist (zie ook website RACM)

8. Buitenland

* Call for Papers. NB wel snel lezen want voorstellen voor lezingen worden ingewacht vóór 15 oktober.
Landscape, Enclosure And Orientation. Processes of territorialization and naturalization in City, Habitat and Body.
Conference: 5- 7th June 2009, University of Bremen, Department of art sciences/pedagogy of art.

Landscapes form social spaces which are brought into existence within the classification categories image and space through acts of representation and performativity. Landscape is culturally constructed and embedded within ideologies and power relations. The idea of a territorialized and idealized
landscape is linked to the formation of capitalism, industrialism and the invention of nations as well as to ideas of a Western modern bourgeoisie. This modern idea of landscape and by this also ideas of gender, ethnicity and class, are currently being re-negotiated, bargained and re-drafted in problematizations and articulations.
The terms and concepts of landscape will be interrogated as well as landscape as an apparatus [dispositif] of place: i.e., to what extent might the concept and term landscape be made productive for a critique of naturalized ideas concerning space and to what extent for  exposing the construction of naturalized spaces? And how do they contribute to the production of nature? In addition, the apparatus [dispositif] of landscape permits a relocation of spaces defined and positioned as separate and oppositional (private- public; City - Habitat; body -  identity) in modernity.
As territorial, social and aesthetic construction, "landscape" produces a regulated structure situating the Earth's surface and its population within power relations. In various hierarchically organized discourses (geopolitical, national, planning, art, gender), fields of significance and an imaginary whole are produced. Within this production of nature-culture relationships, landscape can operate as a double code: as a code of reality, it grounds social processes in
nature, in naturalized ideas of practices, signs, laws, methods and things - since in our Western epistemological model, nature remains "the" reality in a dominant way.
As code of the Real, landscape signifies "invisible nature" - death, desire, longing - and as essentialized idea of a (desired and threatening) pre-social, as exterior space, it activates the production of meanings and participation therein. In this case, landscape functions as a space of fantasies and promises that it may become possible to grab a hold of what has hitherto remained out of reach. In a cinematic process of subjective and social localizing, of in- and excluding, re- and dehousing, of de- and re-territorialization enclosures represent fixatations and settings that are problematic and necessary, simultaneously precarious and permanent. The enclosure is thought of as a space in relation to space signifying an arrangement producing differences (eg. Inside/outside) while creating relationships between mobility and boundaries. How can the relationships between enclosures and landscapes be thought? How are they activated by orientation(s) as (a) principle(s) of dispositions that regulate movements, direction, and navigation?
The conference questions concepts of space, residence and orientation, its structures, institutions, practices and representations exemplified by the concrete figures of City, Habitat and Body.

We are looking for theoretical and methodological contributions from the fields of art sciences, art history and architecture to send us their papers. The research should follow theoretical methodology. Inputs that have references to current debates on topics of biopolitics, Gender, Ethnicity, race and/or relate to transformations taking place as a result of gradual implementation of neoliberal governmental rules.

Possible themes:
1.      Images of landscape and nature in art, architecture and film: e.g. naturalizing effects, critical, political and/or subversive potentials.
2.      Territory: e.g. artists, who (re)work images of landscapes (landscapes of dreaming, nuclear landscapes, landscapes of war, landscapes of bodies) and expound the problems of issues such as boundaries, security, zoning.
3.      Habitatation: e.g. expounding the problems and naturalisations of the habitat, the building of communities and imaginations of the home and homeland (free and forced mobility, relationship to localities).
4.      City/nature: e.g. (Re)working of the city and hinterland structure (such as shrinking cities) in the course of the globalization of markets and the economization of living conditions.
5.      Cultures of migration: e.g. images of landscapes as medium for social localization; critiques of exotisms and racisms, re-draftings of belonging and of imaginations of the home.
6.      fictionalized desire/fantasies: e.g. landscape imagery in SciFi, utopias, paradises, the void.
7.      Body/Self: e.g. images of landscape as projections of the self and as codifications of emotions, affects and sexuality, cross - dissolving images of the body and  of landscape/space.
8.      Space and Orientation: e.g. practices of reading landscapes and spaces to orientate oneself, aesthetic, acoustic and affective technologies for mark making, measurements and motion.

Key Note Speakers invited: Christoph Asendorf, Jochen Becker,
Christine Macy, Peter Mörtenböck, Alessandra Ponte, Beatriz Preciado.

Lectures should be no longer than 30 min.
Scetches of lectures (one page), with a short biography are to be sent no later than the October, 15th  2008 to the following address:
Prof. Dr. Irene Nierhaus, Josch Hoenes, M.A.:
landschaft@uni-bremen.de
Colofon

CASCAD-E-NIEUWSBRIEF is een uitgave van stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Eindredactie: Carla Oldenburger
Technische vormgeving: Jan Holwerda

Sluitingsdatum kopij volgende Cascad-E-Nieuwsbrief: 15 december 2008
Bijdragen, opmerkingen, vragen etc. kunt u emailen naar nieuwsbrief@cascade1987.nl


Kopfoto: uitsnede ontwerp Eyckenstein (Maartensdijk), L.A. Springer (1881), bron Bibliotheek WUR, Speciale Collecties