Tentoonstelling Piet Oudolf


Bron: www.oudolf.com

Onder de rook van Doetinchem, in Hummelo, woont één van ’s werelds beroemdste tuin- en landschapsontwerpers: Piet Oudolf. Zijn tuinen zijn tot ver over onze landsgrenzen bekend en geprezen. In Engeland, Zweden en de Verenigde Staten geniet Piet Oudolf inmiddels aanzienlijke bekendheid, waarvan de Highline en de The Battery, beide in New York bij het grote publiek waarschijnlijk het bekendst zijn.
Het Stadsmuseum Doetinchem wil met deze tentoonstelling aandacht schenken aan het werk van Piet Oudolf en zijn verdienste op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur. In de tentoonstelling zijn niet alleen een groot aantal foto’s te zien. Ook diverse originele ontwerptekeningen op transparanten zullen worden getoond.
Zie www.stadsmuseumdoetinchem.nl
Zie ook foto’s van de opening op de website achterhoekfoto.nl

In het verlengde van de expositie kunt u ook de tuin van Anja & Piet Oudolf bezoeken:
Broekstraat 17
6999 DE Hummelo,
juni t/m 22 oktober (gesloten 3 t/m 27 juli)
do-za 11:00-16:00
zie oudolf.com/private-garden

Stadsmuseum Doetinchem
Burgemeester van Nispenstraat 2
7001 BS Doetinchem
25 juni – 29 oktober
di-za 10:00-17:00
zo 13:00-17:00


Bron: www.oudolf.com

Facebooktwitterlinkedinmail

Tuinhuizen in Fryslân

Mogelijk kent u het, misschien heeft u het. Dat boekje Tuinhuizen in Friesland van Rudolf J. Wielinga. Het dateert uit ik meen 1982. Nu bijna 35 jaar later is er een nieuwe uitgave. Bijgewerkt, uitgebreid en in kleur: Tuinhuizen in Fryslân van opnieuw Rudolf J. Wielinga. Voor dit rijk geïllustreerde boek zijn aan de hand van oude afbeeldingen, opmetingstekeningen en recente foto’s de verdwenen en bestaande tuinhuizen, theekoepels en priëlen in Fryslân geïnventariseerd en beschreven.

Rudolf J. Wielinga, Tuinhuizen in Fryslân, Leeuwarden 2016, ISBN 978 90 330 04247, € 24,95, 160 p.

Facebooktwitterlinkedinmail

Cascade Nieuwsbrief 50

Vandaag verscheen Cascade-Nieuwsbrief nummer 50, opgesteld door eindredacteur Carla Oldenburger en vormgegeven door Jan Holwerda. Nummer 1 verscheen bij aanvang van voorjaar 2004, dat was bijna 2 jaar voordat we de Cascade-website met weblog zijn gestart. Nu, na 12 en een half jaar, gaat uw eindredacteur afscheid nemen. Het is mooi geweest.

Voortaan komen nieuwtjes op de website/weblog (voor een deel kwamen ze dat al). Het aantal berichten en de inhoud blijft afhankelijk van wat een ieder aanlevert, dit kan zowel door donateurs als door niet-donateurs gebeuren. Input blijft zeer welkom! Carla heeft 12,5 jaar voor de ‘vulling’ van de nieuwsbrief zorg gedragen. Dit ‘vullen’ verschuift nu naar ‘met elkaar, voor elkaar’, de website staat als altijd ‘open’ (mail webmaster@cascade1987.nl). Daarnaast zal eens per maand of eens per kwartaal een automatische nieuwsbrief naar de Cascade vrienden worden gemaild met een deel van de berichten van de website, als een tweede kans om op de hoogte te zijn.

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Van opdrachtgever tot hovenier

INGEZONDEN
Vooraankondiging: Van opdrachtgever tot hovenier: kennisoverdracht bij onderhoud en beheer
Platform Groen Erfgoed
woensdagmiddag 5 oktober 2016, 13.30-17.00 uur
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort

Restauratie van groen erfgoed mag op een brede belangstelling rekenen terwijl het dagelijks onderhoud onderbelicht blijft. Onterecht, want de beheerder bepaalt het beeld van de groenaanleg. Het onderhoud en beheer van historische tuinen en parken beslaat een breed werkveld, een werkveld in beweging. Van goed ingevoerde liefhebbers tot professionele uitvoerders: het onderhoud van historische tuinen en parken wordt uitgevoerd door eigenaar, tuinman, tuinbaas, hovenier, beheerder, vrijwilliger of een combinatie. Relatief nieuw is de uitbesteding van het werk via onderhoudsbestekken en het gebruik van digitale beheersystemen. Op 5 oktober staan kennis- en informatieoverdracht en de kwaliteit van het onderhoud centraal op het Platform Groen Erfgoed.

Het programma volgt in september, u kunt zich dan ook aanmelden.
Zie ook Platform Groen Erfgoed.

Facebooktwitterlinkedinmail

Symposium Buitenplaatsbezoekers in de 18e en 19e eeuw


INGEZONDEN
Symposium Buitenplaatsbezoekers in de achttiende en negentiende eeuw
Oranjerie Kasteel Twickel, Delden
vrijdag 30 september 2016, 10.00-17.00

In samenwerking met de Stichting Twickel organiseert de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis een symposium over buitenplaatsbezoekers in historisch perspectief. Vandaag de dag zijn buitenplaatsen een populaire bestemming voor een cultureel dagje uit. Deze traditie gaat veel verder terug dan 2012, het Jaar van de Buitenplaats. In de achttiende en negentiende eeuw waren buitenplaatsen geliefd onder hooggeplaatste heren en dames op reis. Velen beschreven hun ervaringen in dagboeken en reisverslagen. Met behulp van deze en andere bronnen kunnen we interessante vragen beantwoorden. Wat was de aantrekkingskracht van buitenplaatsen? Hoe gingen buitenplaatsbewoners om met bezoekers? Hoe ontwikkelde zich de interesse in de buitenplaats? En wat was de invloed van bezoeken aan buitenlandse buitenplaatsen op de Nederlandse buitenplaatscultuur?

Tijdens het symposium presenteren verschillende sprekers hun onderzoek. Daarenboven wordt een toelichting gegeven op actuele ontwikkelingen op en rond Kasteel Twickel. Aansluitend krijgen deelnemers de mogelijkheid om zelfstandig of onder leiding van een deskundige gids het park van Twickel te bezoeken. Inbegrepen zijn een verzorgde lunch, twee momenten voor koffie of thee en een afsluitende borrel.

Meer details over programma, kosten, aanmelden en route vindt u op www.adelsgeschiedenis.nl.

Facebooktwitterlinkedinmail

Delfts blauw in de tuinen van Het Loo

INGEZONDEN (bewerkt)
Vanaf 18 juni zijn op Paleis Het Loo 45 bijzondere Delfts blauwe tuinvazen te zien. De vazen zijn vervaardigd naar voorbeeld van drie nog bestaande originelen, die in de 17e eeuw zijn gemaakt voor de eerste bewoners van Paleis Het Loo, koning-stadhouder Willem III en koningin Mary. De drie originele koninklijke vazen werden verspreid over Europa achterhaald: een in Schloss Favorite in Baden-Württemberg, een in Erddig Hall in Wales en een in Frankrijk. In 2010 werd deze laatste vaas aangekocht door Paleis Het Loo.

De faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft heeft, t.b.v. het vervaardigen van mallen, met de modernste technieken scans van de bewaard gebleven tuinvazen gemaakt. De productie en de handbeschildering van de vazen zijn uitgevoerd door Koninklijke Tichelaar Makkum.

De vazen staan in het zomerseizoen (18 juni tot en met 23 oktober) in de paleistuinen. Gedurende het hele jaar is een toelichting op het project te zien in de Oostvleugel van het paleis. Deze presentatie, ‘Blauw & Bont, Delfts blauw in de paleistuinen’, illustreert met filmbeelden het productieproces van de vazen. Daarnaast wordt het verhaal verteld over de liefde van koningin Mary voor Delfts blauw en de tuinen. De presentatie in de Oostvleugel is geopend van 13:00–17:00 uur.

Facebooktwitterlinkedinmail

Gastcollege Framing the Dutch Landscape

INGEZONDEN.
Gastcollege Framing the Dutch Landscape, door ir. Peter Veer, als onderdeel van Wageningen University course Agrarian History (RHi 50506) ; 9 juni, 10.30-12.15, Leeuwenborg room C 83 (Hollandseweg 1, gebouw 201, Wageningen).

Over de naoorlogse verandering van het Nederlandse landschap en de rol van de historische landbouwfilms uit de tijd van minister Mansholt. Zie hier.

Een en ander erbij gezocht:
Over Veer en zijn onderzoek
Een aantal voorlichtingsfilms van Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Facebooktwitterlinkedinmail

Romeynse Tempel en Turkse Tent

Bij het zoeken naar vroege advertenties van Turkse Tenten vond ik in de Leydse courant van 31 juli 1741 het volgende:

Op den 10 Augusty aanstaande, zal men op de Hofstede WILTRYK, buyten Sassenheim, veilen en finaal verkopen fraaye Steene BEELDEN en VAASEN, geschilderde Gezigten en andere Ornamenten, als mede Broeybakken, Tuyngereedschappen, en ’t geen verder zal worden vertoond: Vorders nog den Opstal en Afbraak van ’t Heeren-Huys, van twee Speelhuyzen, als mede een Romeynse Tempel en Turkse Tent, zynde het eene heel nieuw met Schuyfraamen.

Een Turkse Tent en zo lekker vroeg is al mooi. Maar een Romeynse Tempel, is dat niet veel bijzonderder?!!  Mogelijk een tuinsieraad, maar vast (ook) een relatie met de ooit net ten zuiden daarvan lopende Romeinse Limes, met Brittenburg bij Katwijk en castella Praetorium Agrippinae bij Valkenburg en Matilo bij Leiden, en ongetwijfeld Romeinse vondsten uit die streek.
(geheel terzijde: in mijn dorp Elst hebben we twee Romeinse tempels onder de kerk en nog een derde verder naar het oosten onder de grond).
Jan Holwerda

Facebooktwitterlinkedinmail

Jan van der Groen


Akte Jan van der Groen: Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Nassause Domeinraad, nummer toegang 1.08.11, inventarisnummer 565 (30)  Klik hier hier voor complete akte.

Dat Jan van der Groen werkzaam was als hovenier van de prins van Oranje weten we vooral uit zijn eigen publicatie en uit notariële akten. Onlangs vond ik in de archieven van de Nassause Domeinraad de ‘Acte voor Jan vander Groen als hovenier van Syne Hoochᵗˢ Thuynen op de Cingel’. De Acte is gedateerd op 30 december 1665. Jan van der Groen kreeg tot taak “de thuynen op de Cingel alhier inden Hage […] te beplanten volgens de ordre hem by ofte vanwegen syne Hoochᵗ daer toe te geven, ende voorts deselve wel net ende naer behooren te onderhouden ende gade te slaen, ende verder alles te doen tgeene daer toe staet ende behoort ende dat op de gagie van vierhondert en achtendertich Car. guldens jaerlykx”. Hij kreeg deze betaling sinds 1 januari 1663. Klaarblijkelijk was Jan toen zijn zwager Maerten Blom opgevolgd, die in juni 1662 was overleden.

Van der Groen had vooral een toezichthoudende en adviserende taak en was belast met de inkoop van bollen, planten en bomen. In de notulen van de Domeinraad staat dat met Jan van der Groen “t’accoordt [is] aengegaen [..] te dienen van advys”. Het dagelijks onderhoud was in handen van hovenier Jan Pietersz van der Cley die hiervoor 699 gulden kreeg betaald over een periode van drie jaar.

De thuynen op de Cingel oftewel de “cleynen Thuyn aent binnenhoff” zijn te zien op de kaart Afbeeldinge van ’s Gravenhage In haar Platte Grond Gemeeten en in ’t Koper gemaakt door C.E. En nieuwlyks uitgegeven door Carel Allard uit 1666. De tuin lag naast het Binnenhof (nummer 18 op de kaart) op de plek van de inmiddels verloren gegane Buitenhoftuin van prins Maurits. De Hofsingel was inmiddels gedempt, vandaar waarschijnlijk de naam thuyn op de cingel. Het was een ommuurde, langwerpige tuin met 10 vierkante bedden.
Lenneke Berkhout


Afbeeldinge van ’s Gravenhage In haar Platte Grond Gemeeten en in ’t Koper gemaakt door C.E. En nieuwlyks uitgegeven door Carel Allard (1666) Bron: www.haagsebeeldbank.nl

Facebooktwitterlinkedinmail