CASCAD-E-NIEUWSBRIEF  20  WINTER  2008/2009

Website: www.cascade1987.nl
Weblog : www.cascade1987.web-log.nl


INHOUD
  1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd
  2. Nieuws
  3. Mededelingen van het bestuur
  4. Interactief / Actie
  5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
  6. Exposities
  7. Agenda
  8. Buitenland


1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd


* Het bestuur zoekt enthousiaste vrienden die hun krachten willen geven aan het besturen van Cascade of aan het organiseren van Cascade-activiteiten. Er zijn een aantal open plaatsen die wachten op invulling. Wilt u hier meer over weten en hebt u wel zin en tijd om mee te werken, dan graag een mailtje naar secretariaat@cascade1987.nl

* Wie wil weten hoe het gaat met de aankoop en invulling van en nieuwbouwplannen op de buitenplaats Beeckestijn, kan het beste even de stand van zaken lezen op de website Historical Gardens van Henk van der Eijck. Zie www.historicalgardensblog.com


2. Nieuws


* Studie op Locatie (SOL). Zoals vorige maand per brief aangekondigd, heeft het bestuur besloten naast de gangbare voorjaars- en najaarsexcursies voortaan een 'Studie op locatie' te organiseren, die in eerste instantie bedoeld is voor Cascade-vrienden, die vakbekwaam zijn op het gebied van een voor de SOL geselecteerd(e) tuin of park en de problematiek die er speelt òf die om welke reden dan ook hierin specifiek geïnteresseerd zijn. Kortom, het is de bedoeling dat geoefenden en geïnteresseerden gezamenlijk tijdens een 'Studie op locatie' -gedurende een of twee dagdelen- thema’s op locatie nader uitdiepen.
Deze studies kunnen diverse aspecten van de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur bevatten. De studie wordt tenminste eenmaal per jaar aangeboden, telkens in een ander deel van Nederland. De onderwerpen kunnen worden aangedragen door instellingen of particulieren; de organisatie van de dag of de halve dag wordt ook door hen, wel of niet in samenwerking met Cascade-vrienden uit de regio, verzorgd. Te denken valt aan een deskundigenoverleg op een buitenplaats, naar aanleiding van bijvoorbeeld verjonging van het bomenbestand of problemen omtrent restauratie of hergebruik van een buitenplaats of het behoud van een historische begraafplaats. Kosten voor vervoer en eventuele maaltijd zijn voor eigen rekening.
Het excursie-doel van de 'Studie op locatie' wordt alleen aan diegenen die zich als geïnteresseerde in 'Studies op Locatie' hebben opgeven per email toegezonden. Niet-emailers kunnen zich per brief aanmelden voor het ontvangen van de aankondigingen per briefpost. Dit is de tweede en laatste kans om u alsnog aan te melden: secretariaat@cascade1987.nl of Secretariaat Cascade, Kasteel Loenersloot, Rijksstraatweg 211, 3634 AL Loenersloot. De eerste bijeenkomst zal in januari 2009 plaats vinden. De belangstellenden krijgen of hebben al bericht per e-mail.

* Onze website doet mee aan de Archieven.nl Prijs 2008. DE REE archiefsystemen en het Historisch Nieuwsblad schrijven dit jaar gezamenlijk de Archieven.nl-Prijs 2008 uit voor de beste historische website van Nederland. Wij dachten eens een kansje te wagen met onze meer dan prachtige en actieve weblog (vinden wij zelf). De prijs voor de winnaar bedraagt een geldbedrag van € 2500. De winnaar zal bekend worden gemaakt in het Historisch Nieuwsblad, nummer 1 van 2009. Het Historisch Nieuwsblad zal uit alle binnengekomen tips in combinatie met eigen inbreng een favorietenlijst samenstellen van 'Beste Historische Websites'. Ook deze lijst zal in januari 2009 in het Historisch Nieuwsblad worden gepubliceerd. Wij hebben ons opgegeven voor de categorie 'themawebsite' en de 'historische verenigingen-website'.


3. Mededelingen van het Bestuur

* Studiegroep De Vrije Tuinlieden is gestart. Deze groep verdiept zich in het onderwerp 'vrijmetselarij en tuinkunst in de Nederlandse cultuurgeschiedenis'. De leden komen drie maal per jaar bijeen, twee bijeenkomsten met inleiding en één bezoek aan een tuin waar kenmerken van een maçonnieke levenssfeer terug te vinden zijn. Belangstelling? Meldt u aan bij secretariaat@cascade1987.nl.

Voor de goede orde: studiegroepen ontstaan in de regel spontaan. Zij bestaan o.a. uit Cascade-vrienden, maar niet namens Cascade. Ook anderen kunnen toetreden. Het Cascade-bestuur is niet verantwoordelijk voor de voortgang en de uitkomsten. Bestuursleden kunnen zitting hebben in een studiegroep, maar dit wordt per geval bekeken in verband met eventueel conflicterende belangen. Cascade kan faciliterend zijn voor een studiegroep die werkt in de lijn van de stichting of zich ervan distantiëren. Een studiegroep draagt niet 'Cascade' in haar naam.


4. Interactief / Acties

*  Een volgende tak aan de digitale boom. Na beeldbanken, gedigitaliseerde literatuur en on-line catalogi is nu een webpage met links naar digitale rapporten met tuinhistorische inhoud beschikbaar: rapporten. Een mix van rapporten: historisch onderzoek, (beheer)visies, beheerplannen, herstel- en renovatieplannen.


5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
* H. Tonckens. Stinzenflora in Fryslân: spitten in het verleden.
Leeuwarden, 2008. 96 p. Prijs € 17,95. ISBN: 9789033007798.
Het gaat goed met de stinzenflora in Friesland. Heilien Tonckens, wilde-plantenkweker en bekend van onder meer het VPRO-programma Wroeten, heeft in opdracht van Landschapsbeheer Friesland drie jaar lang onderzoek gedaan naar oude en nieuwe vindplaatsen in de provincie. Stinzenplanten hebben voor veel mensen een bijzondere betekenis. Ze bloeien maar kort, maar als ze zich op hun mooist tonen, zijn ze overweldigend. Niet zozeer door de bloemen zelf, hoewel er prachtige planten tussen zitten, maar door de massaliteit, zoals een park vol met sneeuwklokjes of een bolwerk dat geel kleurt van de bostulp.
Maar behalve emotionele waarde heeft de stinzenflora ook een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde. De planten, naar men zegt ooit geïmporteerd uit Midden- en Zuid-Europa, werden begin negentiende eeuw enorm populair onder de notabelen in de provincie, die de bloemen en masse plantten in hun siertuinen, een nieuw fenomeen in die tijd. Vooral de buitenplaatsen van welgestelde stedelingen waren in het voorjaar een weelde van kleur en geur. De stinzenflora vertelt de geschiedenis van de mensen van stand. Zo kwam Heilien Tonckens op verschillende plaatsen soorten tegen die duidelijk maken dat op die locatie ooit een herenboerderij of notabelenwoning moet hebben gestaan.
Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor het behoud en goed beheer van de bijzondere planten. Tonckens ziet dat de bewustwording toeneemt, zeker bij kerken en op begraafplaatsen. Bloeiende stinzenflora onder de mooie oude bomen die veel kerkhoven rijk zijn, draagt op een bijzondere manier bij aan de sfeer en het gevoel dat mensen aan dit soort locaties verbinden. De bevindingen van Tonckens zijn met heel veel wetenswaardigheden over de stinzenflora samengebracht in een boek. Het belooft nu al een standaardwerk te worden. De rijkelijk geïllustreerde uitgave vertelt de geschiedenis van de verschillende soorten en de tuinen waarin ze voorkomen. Daarnaast geeft het ook duidelijke instructies voor aanplant, beheer en behoud.
(Uitgeverij Noordboek, blog Martin Stevens)* Trudi Woerdeman. Tuinieren met stinzenplanten: vreugde van een vroege lente.
Dieren, 2008. 160 p. Aanbieding eerste exemplaar 19 december. Prijs € 35,- (€ 37,50 incl. verzendkosten). U kunt het boek bestellen bij de uitgever: info@diepenmaat.nl of bij de erkende boekhandel. (Overgenomen van de website van Tuinadviesbureau De Warande):
Stinzenplanten zijn verwilderende sierplanten, meest bolgewassen, die thuishoren op historische buitenplaatsen, bijv. sneeuwklokjes, boerencrocussen, witte en gele bosanemonen, wilde boshyacinten, daslook etc. Ieder voorjaar zijn de kleurige tapijten van deze stinzenbloemen weer te bewonderen onder de bomen van onze historische parken en buitenplaatsen. U hoeft geen landgoed te bezitten voor een eigen stinzentuin. Het boek is een uitnodiging voor u om zelf te gaan tuinieren met stinzenplanten onder bomen en struiken in uw eigen tuin. In dit boek leest u alles over historie, ontwerp, aanleg en jaarlijkse verzorging van stinzenplanten. Vooraanstaande kenners van stinzenplanten zijn hier aan het woord: Trudi Woerdeman en Hein Koningen.
De schitterende droomfoto's van de bloeiende stinzenplanten van Geert Overmars zullen u onmiddellijk verleiden om deze bloemtapijten ook in eigen tuin te planten. U vindt een lijst van de mooiste en meest geschikte stinzenplanten voor uw tuin. Het is een kleinschalige vorm van historisch én ecologisch tuinieren, veel makkelijker als u denkt. Haal de historische stinzenplanten uit de vergetelheid en plant ze weer aan. Zo werkt u ook mee om dit kostbare en charmante culturele erfgoed te bewaren. Belééf en ontdek met stinzenplanten in uw tuin de vreugde van een vroege lente, ieder jaar opnieuw! U kunt het boek nog net voor Kerstmis in huis halen.* Eric Blok en Birgit Lang. Villatuinen in Nederland 1900-1940.
Zeist / Wageningen, 2008. 156 p. ISBN: 978-90-76046-57-0, Prijs € 19,50.
Dit boek beoogt de cultuurhistorische waarde van villatuinen uit de eerste helft van de twintigste eeuw nauwkeuriger dan voorheen vast te stellen. Een groot aantal typische stijlkenmerken en elementen worden beschreven, waardoor het herkennen en duiden van deze tuinen wordt vereenvoudigd. Het boek richt zich op overheden, erfgoedinstellingen, monumentendiensten, tuin- en landschapsarchitecten, hoveniersbedrijven en eigenaren als belangrijke spelers bij het in stand houden van deze bijzondere categorie van groen erfgoed.
(RACM, villatuinen.nl)* L.J.J. von Santen, P.J. Timmer. Buitenplaatsen en landgoederen Nationaal Landschap Het Groene Woud.
Zeist: RACM, 2007. 60 p.
Met kaart historische buitenplaatsen en landgoederen in Nationaal Landschap Het Groene Woud, noten, literatuur en bijlagen. Waar ligt nationale landschap Het groene Woud?
Zie www.hetgroenewoud.com


* Rieja Raven en Gerard van de Weerd. Dennenrode: Ode aan een monument: de geschiedenis van landgoed Dennenrode.
Hooghalen, 2007. Bestellen? Zie www.wildevuur.nl


* Martijn Andela. De Gelderse Toren: landgoed aan de IJssel. Microgeschiedenis van de eigenaren, hun huis en de tuin.
Zutphen, 2008. 224 p. ISBN 978.90.5730.275.6. Prijs € 29,95.
Martijn Andela sprak over zijn speurtocht naar de geschiedenis van De Gelderse Toren twee jaar geleden (2006) op de Cascade-Ronde Tafel Conferentie. (Overgenomen van de website Walburgpers):
Wie op de oude weg van Dieren naar Zutphen vlak na het dorpje Spankeren een onopvallende afslag rechts neemt, komt op een door eiken geflankeerde allée. Naarmate men verder vordert op die weg, onthult haar groene loof steeds meer van het erachter gelegen gebouw. Een opvallende verschijning, die desondanks landelijk (nog) geen algemene bekendheid geniet.
Het landgoed is genoemd naar zijn hoofdgebouw, een grote, grijze toren. De van oorsprong middeleeuwse Gelderse Toren wordt in 1535 herbouwd in opdracht van hertog Karel van Gelre. Het huidige bouwwerk is het product van een ingrijpende 19de-eeuwse renovatie. Tot op heden genieten de toren en het bijbehorende landgoed nog weinig aandacht. Met de verschijningsvorm, de historie en de uitermate fraaie ligging in de uiterwaarden van de IJssel kan dat in ieder geval niet te maken hebben. De Gelderse Toren is in alle opzichten de moeite waard, reden waarom Martijn Andela deze monografie aan het landgoed wijdde. In deze rijk geïllustreerde uitgave richt hij zich op de periode 1535-1921. Hij behandelt de eigendomsgeschiedenis, de bouwkundige ontwikkeling van het kasteel en de transformatie van tuinen en bijgebouwen. Deze indrukwekkende geschiedschrijving bevat veel historisch kaartmateriaal, 19de-eeuwse zwart-wit foto’s en bouwtekeningen die Andela tijdens zijn onderzoek ontdekte.
(Walburgpers, uit deGelderlander)


* Kees Bos (geograaf en publicist) en Jan Willem Bosch (landschapsarchitect). Landschapsatlas van Walcheren, inspirerende sporen van tijd.
Koudekerke, 2008. 416 p. € 69,50.
Op het eerste gezicht verschilt het boek meteen van de meeste historische uitgaven, die lokaal en provinciaal verleden vastleggen. Het beeldmateriaal is van een verrassende kwaliteit. De kaarten en de illustraties - prenten en foto's - dragen bij aan het geschreven woord. Ze vertellen in feite een eigen verhaal.
Bosch bladert met graagte naar de pagina's waar het Panorama van Walcheren is afgedrukt. Het betreft een gedetailleerde tekening van Walcheren rond 1550, waarschijnlijk gemaakt door Antoon van den Wijngaerde. Op het eerste blad is kasteel Westhove bij Domburg te zien. Hij wijst op de twee tuinen bij het kasteel, de ene ommuurd en met een fontein, de andere omzoomd door palissaden. "Een pure Renaissancetuin", zegt hij, "en dat is halverwege de 16e eeuw ontzettend vroeg. Het moet één van de eerste tuinen in die stijl in Nederland zijn geweest."
De landschapsatlas heeft als ondertitel meegekregen 'Inspirerende sporen van tijd'. Er wordt dan ook vooruit geblikt. Dat geeft het boek een meerwaarde. Het laatste hoofdstuk bevat aandachtspunten, waarmee bestuurders, planners en bouwers hun voordeel kunnen doen. Tenminste, als ze Walchenaren - de permanente en de tijdelijke - het speciale gevoel willen geven dat ze op Walcheren verblijven.Voor het oude havenkanaal is het te laat. Andere aanbevelingen kunnen nog wel worden gewogen. Zoals: kies voor kleinschalige landbouw, concentreer bewoning en recreatie op de oude kreekruggen in het landschap, houd de poelgebieden open. En ook: trek in het Sloegebied de Westhofhaven door in de Quarlespolder, zodat Walcheren weer een eiland wordt, en waardeer de Sloeweg op tot meerbaans-autoweg, zodat een belangrijk deel van de A58 kan worden opgeruimd. Het zijn gedachten, die je niet zo gauw in een vooral historisch boek zou verwachten. 'Behoud door ontwikkeling' - het motto staat in het in 1999 geformuleerde rijksbeleid, dat cultuurhistorie een inspiratiebron wil laten zijn voor nieuwe ontwikkelingen. De auteurs van de atlas halen de woorden met instemming aan.
(www.landschapsatlas.nl/landschapsatlas, bespreking in Vitruvius)


* Yves Segers en Leen van Molle (redactie). Volkstuinen: een geschiedenis.
Leuven, 2007. 223 p.  ISBN 978-90-5826-479-4. 223 pagina's. (Overgenomen van Kadoc.kuleuven.be):
Koning auto voert ons moeiteloos doorheen winkelstraten en rustige lanen, over markten en pleinen, langs brede boulevards en ellenlange steenwegen. En dat haast altijd langs de voorzijde. De trein biedt wat anders: een panoramisch zicht op de achterkant van de samenleving, een bijna voyeuristische inkijk in de private wereld van slaapkamers, keukens, veranda’s, terrassen en tuinen, tot de onbestemde rommel toe. Aan die achterzijde van het dagelijkse leven zijn ook de volkstuinen te vinden: stroken grond, dikwijls langs spoorlijnen, verdeeld in moestuintjes van amper een paar aren groot. Ze zijn niet bepaald een sieraad in het landschap, stukjes chaos veeleer die aan de ruimtelijke ordening zijn ontsnapt, maar hun eigenzinnig patchwork van kleuren en vormen weet toch te charmeren. Dit boek wil verder gaan dan het oppervlakkige kijken naar volkstuinen als naar een collectie groentebedden en koterij. Het boek wil pogen te begrijpen en gaat daarom op zoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van de volkstuin, naar de betekenissen ervan voor de huurders en de verhuurders, naar de verschillende volkstuintypes en de evoluerende tuinderspraktijken. De geschiedenis van de volkstuin in Vlaanderen staat centraal, maar het boek plaatst de Vlaamse volkstuin meteen in een veel ruimer kader dat reikt van België tot de rest van de wereld.
(Kadoc)


* Henk Gerritsen ; [red. Gerda Brust]. Buiten is het groen.
Amsterdam, 2008. 396 p. ISBN 9789076863511. Prijs € 39,95. (Overgenomen van nnbh.com):
De Nederlandse tuinontwerper Henk Gerritsen begon in 1978 met de Priona Tuinen in Schuinesloot. Sindsdien is hij internationaal bekend geworden met de boeken die hij samen met de tuinontwerper Piet Oudolf schreef. Eén van zijn mooiste opdrachten is de herinrichting van het landgoed Waltham Place bij Londen. In dit boek gaat Gerritsen in op de achterliggende ideeën bij zijn ontwerp en zijn belangstelling voor de verschillende natuurlijke plantgemeenschappen in de wereld. Het meest eigenwijze tuinboek van dit seizoen.

Tot slot nog enige artikelen:
* G. Limpens. Monumentale parken. Monumenten 29 (2008), 10, p. 30-31.
* Emmanuel d’Hennezel. Quincunx (quinconce). Historische woonsteden en tuinen 159 (2008), III, p. 37-41.
* Cécile Schulte-van Wersch en Max Darley jr. Huis Eyll. Historische woonsteden en tuinen 159 (2008), III, p. 24-28.

6. Exposities

* Zie de tentoonstellingen vermeldt in de linker kolom van Cascade-weblog.


7. Agenda 2009

* De eerste Studie op Locatie zal in januari 2009 plaats vinden. De belangstellenden krijgen of hebben al bericht per e-mail.

* 4 april 2009 Ronde Tafel Conferentie, Cafe-Restaurant Cunera boven station in Rhenen;

* 16 mei 2009 Voorjaarsexcursie;

* 20 en 21 juni 2009 Midsummernight;

* 19 september 2009 Najaarsexcursie;

* 19 november 2009 Mini-symposium.

8. Buitenland
* Vanessa Bezemer Sellers (ed.) Magnificent buildings, splendid gardens. David R. Coffin.
Princeton, N.J., 2008. 300 p.
Magnificent Buildings, Splendid Gardens returns to print some of the most important works of David Coffin, a leading authority on Renaissance architecture who, as one of the first scholars to apply the tools of art history to the study of gardens, became a founder of the discipline of garden and landscape studies. Review: "This compendium of scholarly essays charts admirably David Coffin's remarkable and enviable ability to express simply, clearly and authoritatively the results of a lifetime's scrupulous and disciplined research."--Todd Longstaffe-Gowan, Burlington Magazine


* Jakob Philipp Hackert. European Landscape Painters in the age of Goethe.
Hamburger Kunsthalle / Galerie der Gegenwart. 28 November 2008 to 15 February 2009.
(Overgenomen van www.hamburger-kunsthalle.de:)
Jakob Philipp Hackert (1737–1807) regarded landscapes as natural events, and his precisely observed depictions of geological and atmospheric phenomena marked a turning point in 18th-century landscape painting. For the first time, a comprehensive exhibition of Hackert’s work is being presented at the Hamburger Kunsthalle in cooperation with the Klassik Stiftung Weimar (Foundation of Weimar Classics). Despite being famous during his own lifetime and held in high regard by Goethe, Hackert is one of the artists from the period around 1800 who was later largely forgotten, and it is only recently that his work has attracted renewed interest. Following his training in Berlin and stays in Sweden and France, he spent the greater part of his life working in Italy. Here he established his reputation as an internationally acclaimed artist and contributed greatly to shaping the image of Italy before 1800. Besides veduta, harbour views and hunting scenes, Hackert above all painted atmospheric landscapes in the Roman Campagna, Tuscany and parts of Southern Italy such as Naples and Sicily. The world in which Hackert lived was still strongly influenced by the feudalistic splendour of the Ancien Régime, which was swept aside when French revolutionary troops invaded Naples. At the same time, however, he was already an extremely efficient, market-orientated and business-minded artist who was able to operate largely independently of hierarchical court structures, and as such he anticipated modern artistic positions of the 19th century. While Hackert’s landscapes – ideal compositions augmented with historicising staffage or ancient sites – make him an important forerunner and representative of the classical conception of art, he also breached the established criteria of this rigorously idealised vision of art with his topographically accurate set pieces and precise rendering of carefully observed natural details. In this way Hackert also provided a starting point for the next generation of artists. His interest in natural phenomena, in the depiction of waterfalls, volcanic eruptions or mountain gorges – combining landscape painting with the natural sciences through the detailed study of geological and atmospheric phenomena – found logical continuation in the work of various other artists. Around 70 paintings and 70 works on paper, on loan from collections throughout Europe, will give a representative overview of Hackert’s diverse œuvre.

Colofon

CASCAD-E-NIEUWSBRIEF is een uitgave van stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Eindredactie: Carla Oldenburger
Technische vormgeving: Jan Holwerda

Sluitingsdatum kopij volgende Cascad-E-Nieuwsbrief: 15 maart 2009
Bijdragen, opmerkingen, vragen etc. kunt u emailen naar nieuwsbrief@cascade1987.nl


Kopfoto: uitsnede ontwerp Eyckenstein (Maartensdijk), L.A. Springer (1881), bron Bibliotheek WUR, Speciale Collecties