CASCAD-E-NIEUWSBRIEF  27  HERFST 2010

Website: www.cascade1987.nl
Weblog : www.cascade1987.web-log.nl


INHOUD
  1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd
  2. Nieuws
  3. Mededelingen van het bestuur
  4. Interactief / Actie
  5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
  6. Exposities
  7. Agenda
  8. Buitenland


1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd


* Nieuw redactielid gevraagd voor het Cascade-bulletin.
Het redactieteam is op zoek naar (een) nieuw(e) redactielid/leden. Heeft u zin om actief  mee te denken en te werken aan onze 2-jaarlijkse uitgave? Meld u zich dan aan via redactie@cascade1987.nl. De taken van de redactie bestaan uit het genereren en redigeren van kopij, meedenken over de invulling van ons bulletin en een paar maal per jaar het bijwonen van een redactievergadering.

* Studie op Locatie (SOL)
Donateurs, die in het kader van de activiteit Studie op Locatie (SOL) een project onder de aandacht willen brengen, kunnen contact opnemen met het secretariaat@cascade1987.nl. In overleg met de coördinator SOL (Karen Veenland-Heineman) is het mogelijk voor een kleine groep een studie-excursie te organiseren. Eerder bezochten we Paleis Het Loo (de rustplaatsen), de overtuin van Olterterp in Beetsterzwaag en De Viersprong in Woudenberg.

* Carla Oldenburger-Ebbers Penning, Cascade stimuleringsprijs voor jong talent
Op het Minisymposium 2009 van de Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade hebben de vrienden van Cascade de scheidend voorzitter mevrouw drs. C.S. Oldenburger-Ebbers een cadeau aangeboden, bestaande uit een zilveren penning. Cascade roept daarmee een regelmatig uit te reiken prijs in het leven, de Carla Oldenburger-Ebbers Penning, bedoeld om jong wetenschappelijk talent te stimuleren. De penning zal vergezeld gaan van een bescheiden geldbedrag.
Voor de Carla Oldenburger-Ebbers Penning komen onderzoekers in aanmerking die aan het begin van hun loopbaan staan en die een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie of artikel hebben geschreven of een project op hun naam hebben, die/dat aansluit op de doelstellingen van Cascade. De kwaliteit van het onderzoek wordt getoetst aan de voor de universiteiten en hogescholen gebruikelijke normen. De voordracht van kandidaten kan zowel door derden als door henzelf worden gedaan.
Voor het volledige reglement zie hier.


2. Nieuws


* Bericht van 28 juni op de BONAS-site:
Samenwerking tussen BONAS en NTs.Men streeft om te beginnen, in de geest van het boekje over J. D. Zocher jr., naar publicaties over K. C. van Nes; H. Otto en J. Bergmans. De bedoeling is vanaf 2012 elk jaar één boekje uit te brengen. De Bibliotheek WUR / Afd. Speciale collecties beheert de collecties van genoemde tuinarchitecten.

* Op de website Culturele Vacatures is een vacature te vinden voor een programmeur voor Beeckestijn. Hier wordt niet bedoeld een computer-programmeur, maar iemand die in eerste instantie als freelancer tentoonstellingsprogramma’s en culturele activiteiten opzet voor Museum Beeckestijn. Reageren voor 8 oktober 2010.


3. Mededelingen van het Bestuur

* Cascade stimuleringsprijs voor jong talent.
Op het Cascade-Minisymposium 2009 hebben de vrienden van Cascade de scheidend voorzitter mevrouw drs. C.S. Oldenburger-Ebbers een cadeau aangeboden, bestaande uit een zilveren penning. Cascade roept daarmee een regelmatig uit te reiken prijs in het leven, de Carla Oldenburger-Ebbers Penning, bedoeld om jong wetenschappelijk talent te stimuleren. De penning zal vergezeld gaan van een bescheiden geldbedrag.
Voor de Carla Oldenburger-Ebbers Penning komen onderzoekers in aanmerking die aan het begin van hun loopbaan staan en die een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie of artikel hebben geschreven of een project op hun naam hebben, die/dat aansluit op de doelstellingen van Cascade. De kwaliteit van het onderzoek wordt getoetst aan de voor de universiteiten en hogescholen gebruikelijke normen. De voordracht van kandidaten kan zowel door derden als door henzelf worden gedaan.


4. Interactief / Acties

* Arinda van der Does en Jan Holwerda hebben hun concordantie Van Laar's Magazijn van Tuinsieraaden - Grohmann’s Ideeenmagazin afgerond. Het monnikenwerk (226 p.) is via de Bibliotheek WUR op internet te raadplegen. Het rapport is opgeslagen in het e-depot van WUR: download rapport. Deze concordantie maakt dus duidelijk waar Gijsbert van Laar zijn plaatjes vandaan heeft gehaald. Zie ook het komende Cascade-Bulletin.

* 17 September is op de ledendag van de VHG de website www.historie-hovenier.nl officieel gelanceerd.
De website is niet af en blijft een plaatst waar verhalen uit het verleden en of materiaal over hoveniers en tuinmannen zichtbaar gemaakt kan worden voor een geïnteresseerd publiek. Piet van der Eijk houdt zich dan ook aanbevolen voor verhalen en materiaal (email).


5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
* Oldenburger, Carla en Juliet. Park Randenbroek: van Jacob van Campen tot 2010. In: Amersfoortse parken en de smaak van de 19de eeuw. Amersfoort Pocket 2, Jg. 13 (september 2010). Rotterdam, 2010. p. 29-55 (verkrijgbaar via VVV Amersfoort, Stationsplein 9-11 en het gemeentelijk Informatiecentrum De Observant, Stadhuisplein 7 ; ook te bestellen via de Uitgeverij Educom BV)* Ottenheym, Koen. Schoonheid op maat: Vincenzo Scamozzi en de architectuur van de Gouden Eeuw. Amsterdam, 2010. 112 pages. ISBN: 9789461400062. € 29,50.

(tekst Architectura & Natura):
Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam, van 30 juni tot 12 september 2010. De publicatie gaat vooral in op de invloed van de Italiaanse Renaissance-architect Vincenzo Scamozzi (1548-1616) op de Hollandse bouwkunst in de Gouden Eeuw. Zijn theorie vormde de basis voor het ontwerp van het toenmalige stadhuis van Amsterdam, nu het Koninklijk Paleis, door architect Jacob van Campen. Scamozzi stond aan de wieg van het Hollands Classicisme. Hij schreef het handboek L'idea della Architettura Universale (de grondgedachte van de universele bouwkunst), dat bekend staat als het meest complete werk op het gebied van toen eigentijdse toepassing van de antieke bouwstijl. Vooral zijn ideeën over zuilenvorming kregen veel navolging. Scamozzi werkte de rekenkundige benadering van zijn voorganger, architect Andrea Palladio, hierin uit. L’idea was erg belangrijk voor Nederlandse architecten. Door de vertaling naar het Nederlands werd het toegankelijk voor alle ambachtslieden. Het lag dan ook veel in werkplaatsen van bijvoorbeeld timmerlieden en metselaars. Vanuit het Nederlands werd het boek vervolgens vertaald in andere talen, zoals het Engels, Duits en Frans.* Ridderbos, Maarten. Kleine atlas van de oude Hollandse waterlinie. Amsterdam, 193 p. ISBN 9789059742499. € 22,50. 

Onderwerp: het landschap, de geschiedenis en het voorkomen van deze voorloper van de bekende(re) Nieuwe Hollandse waterlinie. De oude Hollandse waterlinie beschermde de noordelijke Nederlanden tussen 1672 en 1815 tegen vreemde overheersers. Niet alleen de geschiedenis, maar ook de manier hoe dit historische landschap in deze tijd opnieuw ingericht en of ontwikkeld zou kunnen worden komen aan bod (zie ook mijneigenboek.nl).
Bij dit boek behoort ook een website, die is te bezoeken via: www.oudewaterlinie.nl; gebruikersnaam: lezer; wachtwoord: 8qx=k* Brunt, A. en J. Haverkate. Tussen twee Tijden. Twickel in de negentiende eeuw. Het rusteloze leven van Carel baron Van Heeckeren van Twickel (1809-1875). Zwolle, 248 p. ISBN 9789040077067. € 24, 95.

(tekst Waanders):
Centraal in dit boek staat de vraag hoe de oude en nieuwe tijd zich tot elkaar verhouden in het leven van baron Van Heeckeren. Het boek is geschreven in opdracht van de Stichting Twickel naar aanleiding van de herdenking van de 200ste geboortedag van de baron.* Nijenhuis-ten Arve, Wilma. Het landgoed Rhederoord, vooraanstaand Gelders cultureel erfgoed. 176 p. ISBN: 9789070238544. € 29,95. Slechts 550 ex. gedrukt.
 
(Overgenomen van de website van Oudheidkundige Vereniging De Marke):
Aan de orde komen de veertien verschillende eigenaren, waaronder tal van burgemeesters, juristen en financieel experts van het geslacht Everwijn, Brantsen, Van Hasselt, Van Heeckeren van Kell etc. en de beroemde tuin-, park- en landschapsarchitecten zoals J.P. Posth, H. van Lunteren, C.E.A. Petzold en L.A. Springer.
Deze tuin- en landschapsarchitecten hadden één stelregel gemeen; behoud en koester het goede en respecteer “the genius of the place!”  Een motto dat ook nu op het landgoed in de praktijk wordt gebracht. Door deze unieke en innovatieve ontwikkeling is het landgoed Rhederoord zowel lokaal als voor de Nederlandse tuin- en landschapskunst van grote betekenis. Ook over de architectuur van Huis Rhederoord  door de eeuwen heen worden nieuwe feiten uit de doeken gedaan. 
Belangrijk is dat het boek nu dient als basis voor een herstelplan en behoud van de landschappelijke aanleg van Rhederoord naar de ontwerpplannen en beplantingslijsten van de beroemde tuin-, park- en landschapsarchitect C.E.A. Petzold uit 1868.

Te bestellen via Jansen & de Feijter Velp.* Egmond, Florike. The world of Carolus Clusius : natural history in the making, 1550-1610. London, 2010. 312 p. ISBN 9781848930087. £60.00/$99.00

(tekst Pickering & Chatto):
This vibrant study explores the way in which European knowledge of the natural world was transformed during the late sixteenth and early seventeenth centuries. Based on a large collection of primary source material – mainly correspondence – Egmond investigates horticultural techniques, fashions in the collection of rare plants, botanical experimentation and methods of scientific evaluation, as well as tracking the exchange of knowledge.

Central to this activity is the figure of Carolus Clusius (1526–1609), the first truly scientific botanist. The transformation of people's everyday experience with plants is shown through the practical manifestations of this newly found fervour: the growth of collecting, garden display and fascination with the rare and exotic.

* D. H. van Weegen. Tuinvisioenen, Jonkheer van Sypesteyn op zoek naar de verloren tuinkunst. Zie Cascade-weblog 19 augustus 2010.

* Does, Arinda van der en Jan Holwerda. Concordantie Van Laar’s Magazijn van Tuin-sieraaden - Grohmann’s Ideenmagazin. Download rapport vanuit e-depot WUR. Zie punt 4. Interactief.

6. Exposities

Na een tamelijk rustige zomer op tentoonstellingsgebied, zijn er dan nu weer opeens een hele serie exposities te bekijken. U vindt deze, met meer bijzonderheden over de tentoonstelling, met een doorklik naar het desbetreffende museum of archief, in de linker kolom van de weblog.

* t/m 3 okt Tentoonstelling Tuinvisioenen Sypesteyn, Kasteel Museum Sypesteyn Loosdrecht.

* t/m 23 okt Tentoonstelling Maliebaan in beweging, 400 jaar groen en grandeur, Het Utrechts Archief Utrecht.* t/m 7 nov Tentoonstelling Het scheppen van een blijvend monument, Kröller-Müller Museum Otterlo.

* 16 okt t/m 20 feb 2011 Tentoonstelling Een Wintertuin herleeft, Museum Paleis Het Loo Apeldoorn.

* 23 okt t/m 6 feb 2011 Tentoonstelling Een Haagse baron en zijn schatten: schilderijencollectie Van Heeckeren tijdelijk terug in Den Haag, Haags Historisch Museum Den Haag

7. Agenda 2009

* 18 november 2010: Mini-symposium
* 16 april 2011 (Palmpaaszaterdag): Ronde Tafel Conferentie
   
* 2012 Cascade-lustrum. Tuinhistorisch Genootschap Cascade bestaat 25 jaar.
   Het thema wordt tijdens het Mini-symposium bekend gemaakt.
* SOL-bijeenkomsten worden per email bekend gemaakt.

Activiteiten georganiseerd door andere instellingen:

* 29 september 2010. Symposium Vollenhove… ik was dat prentje jaren kwijt..., Oldruitenborgh Vollenhove. Zie Cascade weblog 8 september 2010.

* 6 oktober 2010: Platform Groen ErfgoedHistorische moestuinen, RCE Amersfoort.

* 8 oktober 2010. Studiedag Frederiksoord.Organisatie is in handen van de Noordelijke Pomologische Vereniging en Stichting De Fruithof. Landschapsarchitecten worden van harte uitgenodigd voor de studiedag over fruitbomen en hun rol in het (historische) landschap. Tijdens deze veelzijdige dag wordt een aantal inleidingen gegeven. Natuurmonumenten presenteert onder andere hun ervaringen met de toepassing van oude fruitrassen. Ook het herstel van hoogstamboomgaarden, de historie van fruitbomen en allerlei aanverwante zaken komen aan bod. Aanmelden via de mail. Kosten bedragen € 25,00  per persoon.
 
* 22 oktober 2010. Vanaf 15:00 Lezingenreeks Historische tuinen als hedendaagse ontwerpopgave, Makeblijde Houten.

* 22 oktober 2010. Studiedag Waardestellingen Erfgoedbreed, KNOB, Pieterskerk Utrecht.


8. Buitenland

Op dit moment nemen vier Cascade-leden (op uitnodiging van de Nationale Stichting Rebirth of the Russian Country Estate, Moskow, ondersteund door the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Moscow) deel aan een symposium te Moskou. Het thema van het symposium is Dutch Traces in the Russian Cultural Landscape. In de volgende Nieuwsbrief kunt u naar aanleiding van dit symposium een verslagje verwachten. Of misschien een korte presentatie van één van de deelnemers op de Ronde Tafel Conferentie?

[Het is een Russische site, maar via Google vertaling is een en ander in het 'Nederlands' te lezen: start de site en klik op de eerste optie in het linkermenu of lees het conferentie programma.]

Colofon

CASCAD-E-NIEUWSBRIEF is een uitgave van stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Eindredactie: Carla Oldenburger
Technische vormgeving: Jan Holwerda

Sluitingsdatum kopij volgende Cascad-E-Nieuwsbrief: 15 december 2010
Bijdragen, opmerkingen, vragen etc. kunt u emailen naar nieuwsbrief@cascade1987.nl


Kopfoto: uitsnede ontwerp Eyckenstein (Maartensdijk), L.A. Springer (1881), bron Bibliotheek WUR, Speciale Collecties