CASCAD-E-NIEUWSBRIEF 44 WINTER 2014

Website: www.cascade1987.nl

INHOUD
  1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd
  2. Nieuws / mededelingen bestuur
  3. Interactief / Actie
  4. Eerste kennismaking met…
  5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
  6. Exposities en presentaties
  7. Agenda
  8. Buitenland

1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd

* Het vervallen van de jaarlijkse Midsummernight bijeenkomst wordt veelvuldig als gemis genoemd. Het bestuur wil dit evenement graag opnieuw leven inblazen, maar gaat de organisatie en afhandeling niet zelf invullen. Gedacht wordt aan een invulling door 2 of 3 personen die deze samenkomst op een groenhistorisch interessante plek minimaal 3 jaar willen invullen (naast Arthur Met). Wie voelt zich geroepen of heeft locatie-ideeën? Reacties graag naar secretariaat@cascade1987.nl.


2. Nieuws / mededelingen bestuur


* Zie het inlegvel in het komende Cascade Bulletin, dat een dezer dagen bij u in de bus zal vallen. Noteer vooral de data uit deze brief en lees hem zorgvuldig want er wordt als eerder gecommuniceerd minder vast gehouden aan een vast jaarprogramma. Wel krijgt u net als voorheen steeds bericht over aanstaande activiteiten.


3. Interactief / Acties

* In verband met gewenste deelname aan de Rijksstudio Award 2015, zocht ik in de Collectie van het Rijksmuseum (rijksmuseum.nl/nl/zoeken) op trefwoord “tuin”. Dat had ik jaren geleden ook al eens gedaan en zeker wat leuke schilderijen en tekeningen gevonden, maar het resultaat van het zoeken met dit trefwoord nú levert heel wat meer op. Vandaag 4681 resultaten, en dan kun je ook nog zoeken met bijv. tuinbeeld, tuinbank, tuinvaas, of “Verfijnen” met allerlei zaken. Het resultaat zal u verbazen en genoeg om de hele kerstvakantie van te genieten.


4. Eerste kenmismaking met... Alida Johanna (Lies) ter Pelkwijk (1911-2003)

* Lies ter Pelkwijk werd geboren als dochter van Gerhard Abraham Willem ter Pelkwijk, vanaf 1934  burgemeester van Utrecht (1882 - 1964) en Alida Johanna Jacoba Donath (1886-1970).
Zij bezoekt na haar middelbare school twee jaar lang een Engelse school, Swanley Horticultural College in Kent.
Na het behalen van een diploma keert zij terug naar Nederland en studeert in 1930 / 1931 een jaar aan de Tuinbouwschool voor Meisjes ‘Huis te Lande’ in Rijswijk, waar vele ‘nette’ meisjes in die tijd hun opleiding ontvingen.
Vervolgens studeert Ter Pelkwijk aan de Landbouwhogeschool in Wageningen tuinkunst en plantkunde. Ze zal daar o.a. colleges hebben gevolgd van Henri Hartogh Heijs van Zouteveen (zie Eerste Kennismaking met…nr.2). In het studiejaar 1933-1934 staat ze ingeschreven als secretaresse van de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging. Tegelijk komen we haar tegen in 1934 als aspirant lid van de Bond voor Nederlandsche Tuinarchitecten. Later is ze als gewoon lid toegelaten.
De weinig beschikbare gegevens volgend, meen ik toch te kunnen constateren dat vooral het vak plantkunde Ter Pelkwijk’s bijzondere interesse had. In haar Wageningse tijd werkt ze als volontair in de Hortus aldaar en vertrekt daarna uit deze stad om bij de Haagse Plantsoenendienst te gaan werken, onder leiding van de alom bekende directeur van deze dienst, de heer S. G. A. Doorenbos. Daar is zij de ontwerper en begeleidt ze de uitvoering (1934, in samenwerking met Doorenbos) van de ‘landschappentuin’ (genaamd Heimanshof) in het Zuiderpark. Deze tuin was opgezet op basis van plantensociologische eenheden. 
Later in 1938, is zij de ontwerper van het bosbouwkundig Arboretum op Schovenhorst in Putten (1938), waar dr. Oudemans de scepter zwaaide.
Haar tuinhistorische interesse komt in die jaren ook tot uiting, o.a. in een artikel dat zij samen met haar broer Jan Joost ter Pelkwijk schreef in het tijdschrift De Levende Natuur 44(1939, nr.8), p. 235-240, getiteld 'Sorghvliet'.
In de jaren 1939 -1943 studeert zij M.O. Biologie in Utrecht (huisadres Emmalaan 1; later Emmalaan 10) en doet hierna enkele jaren dendrologisch en  plantenziektenkundig onderzoek in Baarn (Villa Java, Centraal Bureau voor Schimmelcultures, onder leiding van de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, Johanna Westerdijk)  en in Wijster (Biologisch Station van de Academie van Wetenschappen, 1948).
Na haar huwelijk in 1952 met Hans Paul Gorter, sinds 1946 directeur van Vereniging Natuurmonumenten,  blijft zij particuliere tuinen ontwerpen en adviseren op Schovenhorst en op landgoed Gooilust in ’s-Graveland, dat sinds 1934 eigendom was (en nog steeds is) van de Ver. Natuurmonumenten. Ook was zij bestuurslid van Thijsse’s Hof in Bloemendaal.

In 1975 schreef Lies Gorter-ter Pelkwijk het boek Vijftig jaar in Thijsse’s Hof.

We beschikken over erg weinig gegevens betreft haar tuinarchitectonisch werk. Uit de Map met foto’s van de BNT tentoonstelling 1940-1941 in de Bibliotheek WUR kennen we twee ontwerpen van villatuinen:
- Ontwerp villatuin Den Haag Wassenaarseweg.
- Ontwerp in Oudenrijn bij Villa Rhijnzathe.
Vanaf ca. 1950 schreef zij vele artikelen op het gebied van botanie in verscheidene tijdschriften, o.a. in De Levende Natuur. In de Catalogus van de Bibliotheek WUR zijn vele artikelen opgenomen.
In 1975 was zij actief op de buitenplaats Linschoten te Linschoten. In een artikeltje getiteld 'De Oude Moestuin van Gooilust' schrijft Bettie Coops-Booij in De Kleine Ratelaar van de IVN (april 2010): “In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd het tuinonderhoud [van Linschoten] een steeds groter probleem. Vrijwilliger van het eerste uur A. Contant stak er heel veel tijd in. Hij zorgde in samenspraak met A.J.Gorter-ter Pelkwijk dat verdwenen soorten bomen en struiken zoveel mogelijk werden teruggeplant. Zo zijn uit zijn tijd de Amberboom (Liquidambar styraciflua), de Schijnbeuk (Nothofagus antarctica) en de Trompetboom (Catalpa bignonioides)”.

Leuk om te lezen dat Lies ter Pelkwijk dus in de jaren zeventig al oog had voor terugplaatsen van verdwenen bomen en heesters in historische parken.

WIE KAN EN WIL DEZE TEKST AANVULLEN EN WIE HEEFT EEN FOTO?

5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
* Huub Schous. Elswout: van buitenplaats tot wandelbos. Haarlem, 2014. ISBN 9789491936029. €24,95. 192 p.

(overgenomen van de website van uitgeverij Loutje:) Elswout, van buitenplaats tot wandelbos is het eerste boek over Elswout, de best bewaarde buitenplaats van ons land. Het behandelt de rijke geschiedenis van de diverse generaties die Elswout hebben opgebouwd tot het schitterende voorbeeld van de Engelse Landschapstijl zoals die nu nog steeds in al zijn schoonheid aanwezig is. De diverse bouwwerken en hun functies passeren de revue. En er is aandacht voor de natuur in deze oase van rust midden in onze drukke Randstad. Maar daarnaast worden verleden en heden met elkaar verbonden. Want Elswout is veel meer dan geschiedenis! Elswout, van buitenplaats tot wandelbos verschaft veel informatie, maar maakt ook nieuwsgierig. En dat komt goed uit, want Elswout leeft. En waar eens rijke Amsterdamse zakenlieden en bankiers in alle beslotenheid hun gasten ontvingen, kan nu iedereen vrij rondlopen en genieten van al het moois dat bewaard is gebleven. Men kan er gewoon zelf gaan een kijkje gaan nemen. Dit boek nodigt daar zeker toe uit.
zie ook www.cascade1987.nl/elswout-van-buitenplaats-tot-wandelbos* Klaas Brouwer. Een verrukkelijk gezicht: buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen. Utrecht, 2014. ISBN 978-90-5345-482-4. Tot 1 juni €29,95. 208 p.

(overgenomen van de uitgever Matrijs:) De Meerwijk is historisch en landschappelijk gezien een bijzonder rijke streek; ze omvat een drietal historische landgoederen en een aantal boerderijen, gelegen tussen Berg en Dal, Groesbeek en Heilig Landstichting. Het gebied kent een boeiende landschapsgeschiedenis en een minstens zo interessante bewoningsgeschiedenis.
In het boek wordt allereerst aandacht geschonken aan het landschap met zijn buitenplaatsen, boerderijen, bossen en landerijen. Parallel hieraan loopt het verhaal over de bezitsgeschiedenis, dat verteld wordt aan de hand van een vijftigtal personen en families. Het boek combineert hiermee een biografie van het landschap met veel informatie over bekende en onbekende families, die in de Meerwijk bezittingen hebben gehad. De rijke geschiedenis van dit gebied komt hiermee op een bijzondere wijze tot leven.


* Hetty Petersen, Dolly Verhoeven (red.) e.a. Het Valkhof. 2000 jaar geschiedenis. Nijmegen, 2014. ISBN 9789460041853. € 24,95. 256 p.

(overgenomen van de website van uitgeverij VanTilt:) De geschiedenis van het Valkhof gaat meer dan 2000 jaar terug. Al in de late bronstijd was de heuvel in de bocht van de Waal bewoond. De Romeinen vestigden er aan het begin van onze jaartelling de Romeins-Bataafse burgernederzetting Oppidum Batavorum. Ook de Frankische heersers namen de strategische plek dankbaar in gebruik en bouwden er vermoedelijk een kerk. Onder Karel de Grote verrees op het Valkhof een palts, die hij met enige regelmaat bezocht. In de lange periode daarna groeide het gebouwencomplex uit tot een trotse burcht die onder opeenvolgende keizers, graven, hertogen en stadhouders vele malen werd verbouwd en uitgebreid, verwaarloosd en gerestaureerd. Alle protesten van de Nijmegenaren ten spijt viel nagenoeg het gehele complex in 1796 ten prooi aan de slopershamer. Het Valkhof werd een park, met de Barbarossaruïne en de Sint-Nicolaaskapel als stille getuigen van het roemruchte verleden.
Het Valkhof. 2000 jaar geschiedenis vertelt én toont het verhaal van de rijke geschiedenis van deze lieu de mémoire, die gezien de vele plannen en discussies over reconstructie van de hele burcht of alleen de donjon nog altijd de harten beroert.
Inkijkexemplaar.


* Sandra Langereis. Breken met het verleden: Herinneren en vergeten op het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren. Nijmegen, 2010. ISBN10 9460040365. € 17,50. 200 p.

Dit boek wordt hier opgenomen, alhoewel uitgegeven in 2010, omdat het aansluit bij het boek van Petersen en Verhoeven.
(tekst overgenomen van uitgeverij VanTilt:) In een furieuze beeldenstorm volgend op de stichting van de Bataafse Republiek in 1795 sneuvelde één van de opvallendste middeleeuwse bouwwerken van Nederland: de Valkhofburcht in Nijmegen. De sloop van deze romaanse burcht was een memorabele uiting van democratische hervormingsdrift in een revolutionaire tijd. Ooit door keizer Barbarossa gebouwd op de restanten van het paltspaleis van Karel de Grote, die zelf had voortgebouwd op de ruïnes van een groot Romeins fort, veranderde het markante aangezicht van de stad nu in een romantisch park. Slechts twee kapellen bleven ternauwernood gespaard en houden de herinnering aan de eeuwenoude burcht in ere.
In Breken met het verleden biedt Sandra Langereis een nieuw perspectief op het Valkhof als plaats van herinnering. Tegen de achtergrond van actuele vraagstukken over reconstructie en restauratie van monumentaal erfgoed is haar benadering van deze unieke historische locatie een pleidooi voor de landschapsbiografie. Daarin is de geschiedenis van het bouwen van groot belang, maar die van het breken evenzeer.


* De BOSATLAS van het cultureel erfgoed. Groningen, 2014. ISBN10 9001120105. € 99,95. 416 p.

(overgenomen van De Bosatlasl:) Monumentaal overzichtswerk: het erfgoed van Nederland in meer dan 1000 kaarten en afbeeldingen. Over kastelen, molens, parken, sportpaleizen, bedevaarten, volksfeesten, bloemencorso’s, de oudste voetbalclubs, bioscopen, popmuziek, straatnamen en nog vele honderden onderwerpen meer.
Speciale aandacht voor Nederlands erfgoed in het buitenland. Met schitterende luchtfoto’s van Karel Tomeï.


* Dorine van Hoogstraten, met een inleiding van  Jan Latten. Open en besloten: het hofje is terug van nooit weggeweest. Den Haag, 2014. ISBN: 978 90 7009 511 69,50. € 19,50. 112 p.

(overgenomen van ArchitectuurNL:) Jacqueline Knudsen: Ouderenhuisvesting en wonen voor alleenstaanden: onderwerpen die veel in het nieuws zijn. Hoe willen mensen wonen als ze ouder worden? Mensen worden ouder en zijn vaker vrijgezel. Dat vraagt om andere woningen dan het rijtjeshuis dat tot voor kort de standaard was. Er is behoefte aan woonvormen waar mensen hun zelfstandigheid en privacy kunnen behouden en zich toch geborgen voelen en onderdeel blijven uitmaken van een gemeenschap. Een plek waar je rustig op jezelf kunt zijn, maar waar je ook iemand kunt vinden om een praatje mee te maken als je daar zin in hebt.     Het wonen op een hofje kan voor veel, vooral alleenstaande, ouderen heel aantrekkelijk zijn. Om de voor- en nadelen van deze woonvorm te onderzoeken, wordt in Open en besloten het fenomeen hofje vanuit verschillende invalshoeken belicht. Dan blijkt dat het hofje niet zozeer een relict is uit de 17de eeuw, zoals velen denken, maar dat veel hofjes nog altijd springlevend zijn. Ook in de laatste decennia zijn er nog op allerlei plekken hofjes gerealiseerd omdat de combinatie van openheid en beslotenheid, van privacy en betrokken gezelschap een aantrekkelijke formule bleek te zijn. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor veel jongere alleenstaanden.
Het hofje als historisch verankerde bouwvorm heeft toekomstwaarde. Inspiratie genoeg, zo blijkt uit dit boekje. Het hofje is weer helemaal terug – van eigenlijk nooit weggeweest.


* Henk Looijesteijn. Hofjes als Paleizen. Stichters, bouwers en bewoners in de 17de en 18de eeuw. Den Haag, 2014. ISBN 978 90 7009 513 0. € 19,50. 112 p.

(overgenomen van website IISG:) De Engelse consul William Carr reisde in de 17de eeuw door Nederland. 'Alms-Houses are many, and look more like Princes' Palaces than  Lodgings for Poor People', merkte hij op. Het ging daarbij niet alleen om liefdadigheidshofjes, maar om gebouwen bestemd voor sociale zorg in het algemeen. Ook Nederlanders zelf spraken graag over hofjes als paleizen. Zo werd  over het hofje Meermansburg in Leiden gezegd dat het 'menig rijkspaleis in wellust gaet te boven', ofwel dat het er plezieriger wonen was dan in veel koninklijke paleizen. Wie stichtte deze hofjes en waarom? Wie bouwden ze, en hoe deden ze dat? Welke armen mochten er in deze paleizen wonen? Het antwoord ligt opgesloten in dit boek.


* Rob van de Laarse en Yme Kuiper (red.). Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabele levensstijl in Nederland in de negentiende eeuw. Hilversum, 2014 (paperback, licht verbeterde 2de druk van hetzelfde boek met een andere titel: Beelden van de buitenplaats: elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw). ISBN 9789087044558. € 27,00. 256 p.

(tekst overgenomen van uitgeverij Verloren:) Wat wij weten over de negentiende-eeuwse aristocratische levensvormen was tot voor kort vooral gebaseerd op dagboeken en literaire werken. Recent wetenschappelijk onderzoek van historische landgoederen en buitenplaatsen heeft het echter mogelijk gemaakt om vanuit een breed scala aan invalshoeken de ontwikkeling en betekenis van de notabele levensstijl binnen de toenmalige elitecultuur te schetsen. De buitenplaats speelde namelijk een zeer belangrijke rol in het familieleven van de elite en bij de constructie van een familie-identiteit. Door het karakter, de betekenis en de vorm van het negentiende-eeuwse buitenleven centraal te stellen, biedt Beelden van de buitenplaats een nieuwe kijk op het typisch negentiende-eeuwse vraagstuk van het spanningsveld tussen burgerlijke cultuur en aristocratische levensstijl.


* Marjan Enger-Ankersmit. Landgoed De Hoek en het ontstaan van de Sallandsche Golfclub. Deventer, 2015.

(overgenomen van de flaptekst van het boek, geschreven door Henk Kloeze, voorzitter van de Sallandsche Golfclub De Hoek): De mooie omgeving van het Sallandse coulissen landschap, de binding met de natuur en de betekenis daarvan en de centrale rol die de Sallandsche Golfclub De Hoek hierin speelt, staat centraal in dit fraaie boek. De vreugde en de liefde die het golfspel oproept en het ontstaan van de voorliefde voor deze sport en daardoor het ontstaan van De Hoek, wordt op enthousiaste en treffende wijze door Marjan Enger-Ankersmit beschreven. De geschiedenis van deze golfclub symboliseert ook de geschiedenis van de omgeving waarin De Hoek als parel figureert. “Voor u ligt het boek waarin de innige band tussen het landgoed De Hoek, de familie Ankersmit en de Sallandsche golfclub De Hoek in vele facetten wordt beschreven. Voor mij ging toch een wereld open door de beschrijving van de geschiedenis van het landgoed met haar vele eigenaren, het samenvoegen en weer versnipperen van het landgoed en de grote ontwikkelingen die met name in de crisistijd doorgevoerd zijn. Ik wil graag Marjan Enger-Ankersmit complimenteren met dit mooie boek. Wie van “de Hoek” houdt, vindt hierin een schat aan kennis over de historie van het landgoed en dus van de club.”


* Tijdschrift Monumenten. oktober 2014. Special Mien Ruys.

Met artikelen van Henk Hoogeveen en Nelleke Manschot (De dagelijkse strijd in de tuinen van Mien Ruys, p. 7-9); Leo den Dulk (Contrast tussen tuin en gebouw: de essentie van Mien Ruys’ tuinontwerpen, p. 10-12); column van ir. M. (Marianne van Lidth de Jeude (Verdienen Wederopbouw landschappen rijksbescherming?, p. 13); Anet Scholma (Nagele, p.14-17); Natasja Hagen (Lijnen en vlakken, p. 18-21).

* Martin van den Broeke. Huizen van papier. Verdwenen buitenplaatsen van Noordgouwe (Schouwen-Duiveland) uit de archieven gehaald. Vitruvius : onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals, 8 (2015) nr 30, pp. 10-14.

6. Exposities en presentaties

Zie ook de rechter kolom van onze eigen Cascade-website, onder AGENDA.

* Teylers Museum. t/m 15 maart. Natuurdruk. 
 
Afbeeldingen van planten worden gemaakt sinds mensen tekenen. Dat gebeurde soms voor versiering, maar vooral om nuttige en heilzame planten te kunnen onderscheiden van giftige.
Natuurdruk. In de intieme setting van het Boekenkabinet is een expositie te zien van unieke boeken uit de Bibliotheek van Teylers Museum waarin een zeer zeldzame manier van drukken is toegepast: de natuurdruk. Verschillende botanici beschouwden het als de beste manier om authentieke, wetenschappelijk verantwoorde afbeeldingen van planten te maken. Tuinhistoricus Leo den Dulk selecteerde voor deze tentoonstelling hoogtepunten van natuurdruk uit de collectie van Teylers Museum.

Afbeelding: Johann Seligmann, Die Nahrungs-Gefäse in den Blättern der Bäume, Neurenberg 1748.


7. Agenda

Activiteiten georganiseerd door Cascade: zie jaarprogramma.
Activiteiten georganiseerd door derden: 
(zie ook de AGENDA in de rechter kolom op de Cascade-website)

* 9 januari Studiedag KNOB over de nieuwe Erfgoedwet en Instandhoudingsplicht.
Voor programma, kosten en plaats van samenkomst, zie website KNOB.


8. Buitenland

1716-2016 Celebrating 300 years of Capability Brown’s stunning landscape designs. Zie de website.

Colofon

CASCAD-E-NIEUWSBRIEF is een uitgave van stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Eindredactie: Carla Oldenburger
Technische vormgeving: Jan Holwerda

Sluitingsdatum kopij volgende Cascad-E-Nieuwsbrief: 15 maart 2015
Bijdragen, opmerkingen, vragen etc. kunt u emailen naar nieuwsbrief@cascade1987.nl


Kopfoto: uitsnede ontwerp Eyckenstein (Maartensdijk), L.A. Springer (1881), bron Bibliotheek WUR, Speciale Collecties