Jaarprogramma

Data:

1 april 2023 Ronde Tafel Conferentie Cascade, Sonsbeek (Arnhem)
22 april 2023 Hortus Bulborum te Limmen en het landgoed Nijenburg te Heiloo
21 juni 2023 Cascade Midzomernacht
najaar 2023 excursie & voordrachten

Nadere informatie over excursiedoelen, onderwerpen van lezingen en plaatsen van samenkomst volgt per email en daar waar niet van toepassing per post.

Het overzicht van Cascade-activiteiten vanaf 1987 tot heden geeft een goede indruk van de manier waarop Cascade aan haar doelstelling werkt.

Programmaonderdelen:

1) Ronde Tafel Conferentie (RTC) op Palmpaaszaterdag, waarbij kennisuitwisseling, opinievorming en stimulering van onderzoek centraal staan. Korte presentaties van ‘kwesties’, discussie en bespreking met toehoorders, conclusies;

2) Excursies op ad-hoc basis naar historisch interessante tuinen, parken, buitenplaatsen en landschappen;

3) Symposia, met als belangrijkste doel kennisoverdracht en –verdieping;

4) Verschijning van Cascade-bulletin; met wetenschappelijke artikelen op het brede interdisciplinaire terrein van de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;

5) Cascade-website; doel: informatie / contact; nieuws; attenderingen; inhoudelijke vragen; snelle interacties etc. Buitenstaanders kunnen ook reageren.