Jaarprogramma

Data:

dit jaar niet (COVID19) Ronde Tafel Conferentie Cascade
juni 2021 Cascade Midzomernacht
2021 Symposium in samenwerking met De Donderberggroep

Nadere informatie over excursiedoelen, onderwerpen van lezingen en plaatsen van samenkomst volgt per email en daar waar niet van toepassing per post.

Het overzicht van Cascade-activiteiten vanaf 1987 tot heden geeft een goede indruk van de manier waarop Cascade aan haar doelstelling werkt.

Programmaonderdelen:

1) Ronde Tafel Conferentie (RTC) op Palmpaaszaterdag, waarbij kennisuitwisseling, opinievorming en stimulering van onderzoek centraal staan. Korte presentaties van ‘kwesties’, discussie en bespreking met toehoorders, conclusies;

2) Excursies op ad-hoc basis naar historisch interessante tuinen, parken, buitenplaatsen en landschappen;

3) Symposia, met als belangrijkste doel kennisoverdracht en –verdieping;

4) Verschijning van Cascade-bulletin; met wetenschappelijke artikelen op het brede interdisciplinaire terrein van de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;

5) Cascade-website; doel: informatie / contact; nieuws; attenderingen; inhoudelijke vragen; snelle interacties etc. Buitenstaanders kunnen ook reageren.