CASCAD-E-NIEUWSBRIEF 40 WINTER 2013

Website: www.cascade1987.nl

INHOUD
  1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd
  2. Nieuws / mededelingen bestuur
  3. Interactief / Actie
  4. Eerste kennismaking met…
  5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
  6. Exposities en presentaties
  7. Agenda
  8. Buitenland

1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd


We zijn al weer aan het eind gekomen van een mooi Cascade-jaar dat waardig werd afgesloten door een geslaagd Mini-symposium in Rhenen, met een record aantal aanwezigen.
Zie hierover de weblogs van 22 en 25 november jl.
In deze Cascade-Nieuwsbrief kunt u een korte biografie vinden over het leven van de Belgische tuinarchitect John Juchem. Het is in 2014 honderd jaar geleden dat hij voor vier jaar tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland kwam. In verband met dit korte oriŰnterend onderzoek dat ik deed, ben ik mij gaan afvragen of er meer tuinarchitecten die tijd in Nederland hebben doorgebracht en daar ook hebben gewerkt. Het is van veel beeldend kunstenaars en een enkele architect (bijv. Henri van de Velde) bekend, maar niet van tuinarchitecten. Het zou mooi zijn als we daar meer over te weten zouden kunnen komen. Vandaar de weblog van 9 december jl. Ik hoop dat er gereageerd gaat worden en dat we mogelijk naast het genoemde RKD-project ook meer gegevens boven water krijgen over onze tak van sport. Wie meer gegevens over andere tuinarchitecten heeft, kom er mee te voorschijn, op de weblog of naar de redactie van deze Nieuwsbrief.


2. Nieuws / mededelingen bestuur


Cascade-voorzitter Leo de Dulk heeft tijdens het Minisymposium de aandacht gevestigd op deze Cascade-Nieuwsbrief die al weer de veertigste is op rij, d.w.z. al tien jaar in uw mailbox verschijnt, als u tenminste al zo lang Cascade-vriend bent. Zo niet, dan zijn alle Cascade-Nieuwsbrieven nog te lezen op onze website. De mededeling ging gepaard met een prachtige bos bloemen.
Ook maakte Leo de namen bekend van twee nieuwe bestuursleden. Dit zijn Sandra den Dulk en Wim Meulenkamp. Het bestuur stelt echter nog meer plaatsen beschikbaar zodat een nieuw en jong bestuur hopelijk binnenkort kan aantreden. U kunt u dus nog steeds opgeven voor een bestuursplaats. Wie wil enthousiast meewerken aan de groei en bloei van Cascade in een vernieuwd en jong bestuur?


3. Interactief / Acties

Deze keer 2 interessante websites:
* Voor wie zich wil verdiepen in boomsoorten is een handig en praktisch hulpmiddel beschikbaar: www.bomengids.nl. Geen ingewikkelde determinatietabellen als in B. K. Boom, maar in 90% van de gevallen kom je er beslist wel uit met de sleutels die hierin genoemd worden.

* Een andere interessante website is www.platformvoer.nl. VOER - een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte - is een online platform dat opinies presenteert op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening. De afkorting VOER staat symbool voor de missie: uiteenlopende visies rondom erfgoed en ruimte presenteren en hiermee food for thought, 'denkvoer' of kortweg 'voer' te leveren.


4. Eerste kennismaking met… Joannes Theodorus Benedictus (John) Juchem

* Mortsel 19 december 1881 - † Mortsel 29 maart 1947

Levensloop

Joannes Theodorus Benedictus (John) Juchem werd geboren in Mortsel / wijk Oude-God in de provincie Antwerpen. Zijn ouders waren Guilielmus (Willem) Juchem († 1924) en Maria Louisa De Rooy. Zijn voorgeslacht kwam uit Waldorf / Kreis Bonn, gelegen ten zuiden van Heidelberg.

Vader Willem nam in 1872, enkele maanden na beŰindiging van de Frans-Duitse oorlog, de wijk naar Mortsel, later Grootstad-Antwerpen, omdat het hem te onveilig en gevaarlijk werd onder de voeten. Hij startte in 1874 een bloemenzaak te Antwerpen, adres Keyserlei no. 7, vlakbij het Centraal Station. Deze winkel werd voortgezet door zijn oudste zoon Jozef.
In 1879 verhuisde Willem van Antwerpen naar Mortsel, terwijl hij eigenaar bleef van de bloemenzaak. In korte tijd vergaarde hij een groot grondbezit, bestaande uit 2 terreinen, samen 6 ha. in de Tommeltwijk en 55 ha. in de omgeving van de Lindelei. In de Tommeltwijk startte hij de kwekerij (Etablissement d’Horticulture) W. Juchem. Op dat terrein liet Willem in 1906 de houten villa Flora bouwen. Grenzend aan deze villa bouwde John in 1923 een moderne nieuwe woning, die dienst moest doen als kantoor en woning voor de hoveniermeesterknecht.


Etablissement d’Horticulture W. Juchem, Villa Flora te Oude-God / Mortsel, prov. Antwerpen

Zoon John Juchem trad in de voetsporen van zijn vader als hovenier en tuinarchitect en na het overlijden van zijn vader in 1924 werd hij leider van de firma “Tuinbouwmaatschappij Flora”.
Zijn opleiding heeft hij ontvangen aan de Tuinbouwschool Vilvoorde, met aanvullende cursussen in Parijs. Hij trouwde in 1907 met 1) Elisabeth Theresia Ludovica Cassiers (* 13 januari 1878; † 19 september 1923) en in 1926 voor de tweede maal met Maria Moorkens (* 1885). Ze woonden van 1907-1911 in Villa James, Lindenlei 30, en later voor en na zijn verblijf in Nederland in Villa Bloemendal, Lierschesteenweg 75, beide te Mortsel / Oude God. John overleed in 1947 en in 1948 werden de gronden van de tuinbouwmaatschappij Flora vereffend en verkaveld ten gunste van nieuwbouw.

Kleinzoon Willem Juchem jr. (1908-1986), de oudste zoon van John, werd eveneens tuinarchitect en opgeleid in Vilvoorde. Hij is zijn vader opgevolgd en heeft de zaak op kleine schaal voortgezet. Hij noemde zijn firma “Tuinaanleg Flora”.

Voor de rest van de tekst zie de webpage over Juchem.

Zie ook op de Cascade website: Eerste kennismaking met... ; aldaar komen de aanvullingen en correcties, die wij graag van u ontvangen op mailadres nieuwsbrief@cascade1987.nl.


5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties* Ileen Montijn, Naar buiten: landelijk wonen in de 19de en 20ster eeuw. Amsterdam, 2013. ISBN 9789045025032. € 21,95. 208 p.

(overgenomen van de website van uitgeverij Atlas Contact): Buiten wonen is chic. De trek naar buiten is een van de grote sociale bewegingen van de vorige eeuw. Landelijkheid is meer dan ooit een geliefd thema in woonbladen en op de televisie. Naar buiten maakt duidelijk dat dat vooral een welvaartsverschijnsel is, al spreken mensen liever van hun afkeer van de 'jachtige stad' en hun liefde voor de natuur. Montijn behandelt het wijdverbreide verlangen naar een huis met een tuintje, maar ook de minachting van de elite voor buitenwijken. Ze beschrijft hoe de boerderij een inspiratiebron werd - en bleef - voor het landelijke wonen: voor negentiende-eeuwse villa's in cottage-stijl, voor het hippe, verbouwde boerderijtje van de jaren zeventig, en voor de boerderette van nu.* Frank van Paridon, Het Vondelparkgevoel: toen en nu in Amsterdams leukste park. Harlingen, 2013. ISBN13 9789080419650. € 24,90. 144 p.

(overgenomen van de website van uitgeverij Wereldbeeld): Vanwege het feit dat het leukste park van Amsterdam volgend jaar 150 jaar bestaat verschijnt dit schitterende Vondelpark jubileumboek. Net als het park zelf bruist dit fotoboek van het leven: natuur, gebouwen, kunstwerken en vooral mensen wisselen elkaar, net zoals in het park af.
Alles wat eigen en eigenaardig is aan het Vondelpark passeert de revue:
de verstilde winter, de zinderende zomeravonden, het Openluchttheater, de verjaardagsfeestjes, de sporters en de jaarlijks terugkerende evenementen in het park. Bijna vijfhonderd foto`s geven een kijkje in het dagelijks leven in het Vondelpark van nu in alle vier de seizoenen. Daarnaast zijn een aantal unieke foto`s opgenomen uit het Amsterdamse Stadsarchief, die een verrassend beeld geven van de eerste jaren van het park.
Een prachtige uitgave en een uniek tijdsdocument van het leven in het Amsterdamse Vondelpark aan het begin van de 21ste eeuw.* Anette Koenders en Arie den Dikken, Dudok. Zwolle, 2013. ISBN 9789066305564. € 24,95. 160 p.

(overgenomen van de website van WBooks): W.M. Dudok (1888-1974) behoort tot de grootste architecten en stedenbouwkundigen van de 20e eeuw. Hij ontwierp onder andere het Raadhuis in Hilversum, de Stadsschouwburg in Utrecht en de Bijenkorf in Rotterdam. In dit rijk ge´llustreerde boek van Dudokkenners Arie den Dikken en Annette Koenders wordt een verrassende selectie van zijn werk getoond. Naast prachtige beelden van de gebouwen en woningbouwcomplexen die Dudok heeft ontworpen, toont het boek unieke tekeningen en schetsen van zijn hand, waarin ook het ontwerpproces wordt belicht.
Dudok is een veelomvattende monografie over een van de interessantste Nederlandse architecten van de 20e eeuw. Zowel voor mensen die bekend zijn met het werk van Dudok, als voor liefhebbers van moderne en tijdloze architectuur in het algemeen, biedt dit boek nieuwe inzichten: in de veelzijdigheid van de architectuur en stedenbouw in de 20e eeuw, de persoon van Dudok en zijn werkomgeving.
* Kees de Kruijter, Het landgoed Hydepark te Doorn: historisch overzicht 1815-2004. Doorn, 2013. € 7,50. 44 p.

Deze brochure is geschreven om de huidige plannen rondom het landgoed in een historische context te plaatsen. Bestellen webwinkel.pkn.nl* Esther de Haan, Wilhelmina Maters, Francis Schennink en Gert Jan van Setten, Leven op Leyduin: verhalen over wonen en werken op een buitenplaats. Heiloo, 2013. ISBN 978-90-820653-0-5. €14,95. 64 p.

Buitenplaats Leyduin in Vogelenzang kent een lange geschiedenis. Als lustoord van voorname families die het huis en de tuin door de eeuwen heen naar de smaak van de tijd aanpasten en verfraaiden. Dit boekje vertelt over de buitenplaats Leyduin, over haar ontstaan en ontwikkeling. Daarmee krijgt u een goed beeld van hoe er gewoond en geleefd werd, zodat u deelgenoot kunt worden van het verhaal van deze bijzondere plek in Zuid-Kennemerland. Bestellen bij webwinkel Landschap Noord-Holland


* Nanda van den Berg en Karien van Veggel (redactie): Kruisdijkschans. In oude glorie hersteld. Groede, 2013. Met een hoofdstuk van Ronald van Immerseel: De Kruisdijkschans; fort, buitenplaats en boerderij. p. 29-57. € 10,00. 80 p. Uitgave van Stichting Het Zeeuwse Landschap.

(overgenomen van de website van St. Zeeuws landschap): Dit boek neemt u mee in het boeiende verleden van de Kruisdijkschans, vanaf haar oorsprong in de Staats-Spaanse tijd tot en met haar bewoners. En natuurlijk leest u alles over de ontdekkingen over deze voormalige verdedigingstoren die gedaan zijn tijdens het herstelproject van Het Zeeuwse Landschap.
In 2010 kwam de Kruisdijkschans, gelegen  tussen Sluis en Aardenburg, in eigendom bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. De driedubbele beschermingsstatus die op dit complex ligt, geeft aan dat het een waardevol object is, zowel vanuit cultuurhistorisch oogpunt als wat betreft natuurwaarden.
Wat tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de Staats-Spaanse tijd werd opgericht als veldschans, naar verluid afgebroken werd en herrees als landhuis, eindigde na een periode van gebruik als boerderij in 2010 als een vervallen rijksmonument. Met de restauratie van dit bijzondere complex kwam er een schat aan historische gegevens boven tafel. Zo blijkt het hoofdgebouw nooit gesloopt geweest te zijn, waardoor we nog steeds kijken naar de oorspronkelijke schans die in 1640 op aanwijzing van stadhouder Frederik Hendrik gebouwd is.
Het boek beschrijft de historie van de Kruisdijkschans en haar opeenvolgende bewoners, de restauratie van de vesting  naar de tijd waarin zij bewoond werd door het bekende Zeeuws-Vlaamse regentengeslacht Hennequin en het herstel van de landschapswaarden op het wallencomplex. Middels het nieuw ingerichte informatiepunt in de kapschuur en de wandelroute over de buitenwal, kan iedereen dit meebeleven!

Het boek is te bestellen via Stichting Het Zeeuwse Landschap.


* Inge Breedveldt Boer, Willem van den Ende, J÷rg Franken en Ronald van Immerseel, Vredenoord. Nog een parel aan de Vliet. Rijswijk, 2013. ISBN 9789078689256. 90 p. Stichting Rijswijkse Historische Projecten, Rijswijkse serie deel 27.

Het boek is te bestellen via bestellen@historie-rijswijk.nl.


* Jurjen Vis. Hofjes van Alkmaar. Alkmaar (Alkmaar Historische Reeks XIV), 2013. € 29,95. 396 p.

(overgenomen van de website van de auteur): Alkmaar is met zijn zestien hofjes Hollands vierde hofjesstad, na Amsterdam, Leiden en Haarlem. Alleen in Alkmaar werden de hofjes provenhuizen genoemd: de functie ging er boven de vorm. In een paar gevallen sleet de aanduiding Provenhuis zelfs af tot Huis: Huis van Zessen, Huis van Achten en Huis van Vieren. Proza´scher kan niet! Van alle provenhuizen - gesticht tussen 1440 en 1750 - zijn er thans nog zes in gebruik. De Alkmaarse hofjes werden en worden veelal bewoond door vrouwen en in vroeger dagen kregen deze ‘provenvrouwen’ op vaste tijden geld, brood en turf. Eeuwenlang was ook de bewoning van de hofjeskamers gratis. Verschillende hofjesstichters hebben veel verwacht van het samenleven van bewoners met een verschillende religieuze achtergrond. Zeven hofjes waren van meet af aan gemengd en ook in de besturen zat men met verschillende geloven aan tafel. Niet eerder is in een Nederlandse stad een zo omvangrijk en diepgaand onderzoek naar de hofjes en het leven in deze instellingen ondernomen. Alle beschikbare archieven werden bestudeerd en dat heeft geleid tot een uniek, omvangrijk boek. In Hofjes van Alkmaar is niet alleen aandacht voor de gebouwen (met de kunst), maar ook voor de bestuurders en - vooral - de bewoners. Op het eerste gezicht lijken de geschiedenissen rimpelloos. Het is auteur Jurjen Vis echter gelukt hier en daar de kleine en grote dramatiek van het dagelijks leven bloot te leggen.


* Kester Freriks, Joyce Roodnat, Erik Van Zuylen, Wandelingen der Neederlanden: hedendaagse voetreizen door historisch Nederland. Amsterdam, 2013. ISBN 9789025300944. € 29,95. 196 p.

(overgenomen van de website van Uitgeverij Athenaeum): In 1813 kreeg het Koninkrijk der Nederlanden de geografische vorm die we nog steeds kennen. In datzelfde jaar kwam de negendelige Atlas der Neederlanden tot stand. Honderden kaarten, schitterend ingekleurd, tonen de pracht van ons landschap en onze geschiedenis. Vele daarvan zijn in Wandelingen der Neederlanden terug te vinden.
Nu, tweehonderd jaar later, doorkruisen schrijvers Joyce Roodnat en Kester Freriks, verbonden aan NRC Handelsblad, ons land met deze kaarten als inspiratiebron. Van de Waddeneilanden tot Zuid-Limburg en van de Hondsbossche Zeewering tot de onneembare vesting Bourtange bieden de wandelverhalen volop avontuur. De sporen van vroeger zijn overal terug te vinden, of het nu in de historische stad Brielle is of in de verlaten streek tussen Meijel en Sevenum, waar de uitdrukking ‘mijl op zeven’ haar oorsprong vindt.
De wandelingen zijn door Erik van Zuylen uitgezet en op moderne kaarten gemarkeerd, waarmee het boek ook bruikbaar is als wandelgids.
Wandelingen der Neederlanden verschijnt tegelijkertijd met een facsimile-uitgave van de originele Atlas, die te zien is op de tentoonstelling Atlas der Neederlanden bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


* H. Buiter en H. Renes, Noorderpark: Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en Het Gooi. Utrecht, 2013. ISBN: 978-90-5345-441-1. Prijs tot 1 jan. 2014 € 24,95. 192 p.

(overgenomen van de website van uitgeverij Matrijs): Het Noorderpark is een groen, landelijk gebied van 5900 hectare, dat grofweg begrensd wordt door Utrecht in het zuiden, Hilversum in het noorden, Maarssen in het Westen en Maartensdijk / De Bilt in het oosten. Het gevarieerde landschap van het Noorderpark wordt gekenmerkt door langgerekte stroken weiland en veel water. Het gebied, dat vele ontwikkelingen doorgemaakt heeft, is van grote natuur- en cultuurhistorische waarde. Vanaf de twaalfde eeuw werd het agrarische landschap ingericht en het veen verdeeld. De turfwinning en het uitbaggeren van de petgaten in de zestiende tot de negentiende eeuw lieten blijvende sporen achter. In de negentiende en twintigste eeuw werd het militaire landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ingericht. Daarna ontstond een fase van toenemende stedelijke invloed en druk. De totstandkoming van het huidige Noorderpark kent een zeer lange voorbereidingstijd, een moeizame besluitvorming, en een groot aantal betrokken partijen. In 1951 werd de eerste aanvraag tot een ruilverkaveling gedaan door boeren uit Westbroek, al was de allereerste aanvraag al opgesteld in 1938 door een waterschap. De landinrichting van het Noorderpark is het laatste project dat is ingezet onder de Landinrichtingswet van 1985. Het project diende landschap, natuur, recreatie en agrarische belangen met elkaar te verzoenen.
Noorderpark. Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi beschrijft stap voor stap het complexe herinrichtingsproces van het Noorderpark en probeert aan de hand van een lange voorgeschiedenis de genomen besluiten te verklaren. Het boek brengt het spanningsveld tussen de verschillende partijen in beeld en toont bovendien de schoonheid van het unieke landschap. Door middel van interviews komen betrokkenen aan het woord om hun persoonlijke ervaringen te delen.


* T. de Kruijf e.a, Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland. Groningen, Friesland, Drenthe. Utrecht, 2013. ISBN: 978-90-5345-465-7. €34,95. 304 p.

(overgenomen van de website van uitgeverij Matrijs): De provincies Groningen, Friesland en Drenthe kennen elk een eigen ontwikkeling. Toch hebben ze, historisch bezien, veel met elkaar gemeen. Zo wisten zij zich in de middeleeuwen lang aan het landsheerlijke gezag te onttrekken en genoten zij een zelfstandige status.
Toen zij in de zestiende eeuw deel gingen uitmaken van de Republiek der Verenigde Nederlanden, werd hun onderlinge samenhang vooral zichtbaar op het militair-geografische vlak. Het zwaartepunt van de verdediging kwam toen aan de oostelijke buitengrens te liggen. Het defensieve vermogen van het hoogveenmoeras werd hier vergroot met vestingen en schansen, die regelmatig werden vernieuwd en uitgebreid. Tegelijkertijd verloren de versterkingen in de meer centraal gelegen delen van de provincies merendeels hun defensieve betekenis.
Zestig jaar geleden gaf de Stichting Menno van Coehoorn op basis van een inventarisatie van de verdedigingswerken in de drie provincies een gebrocheerde publicatie uit, die de start vormde van de serie atlassen van historische verdedigingswerken in Nederland. In de jaren negentig werd gekozen voor een beduidend bredere opzet, waarbij ook aandacht werd besteed aan factoren die de bouw en de verbetering van verdedigingswerken hadden be´nvloed. Na de verschijning van de delen over de drie zuidelijke provincies is nu opnieuw het noorden aan de beurt.
Dit handboek behandelt niet alleen de vestingwerken die nu nog over zijn, maar ook de werken die inmiddels zijn verdwenen. Wie ge´nteresseerd is in de vestingbouw of meer van de militair geschiedenis wil weten, komt met dit boek volop aan zijn trekken.* Martin van den Broeke, Een edel landhuis. De voormalige buitenplaats Zuidwind te ┤s-Gravenzande, Historisch Jaarboek Westland (Genootschap Oud Westland) 26 (2013), p. 75-103. € 12,95.
 
Het grote landhuis en de uitgestrekte tuinen van de buitenplaats Zuidwind in ’s Gravenzande zijn fraai afgebeeld op een reeks aquarellen uit het midden van de achttiende eeuw, gemaakt door de kunstenaar Aart Schouman. Dit buitenverblijf moet in zijn tijd een van de mooiste van het Westland geweest zijn. Van den Broeke beschrijft de geschiedenis van het buiten en zijn bewoners, met bijzondere aandacht voor het visitekaartje van de buitenplaats: het park.

Het Jaarboek is te bestellen via info@westlandsmuseum.nl.


* Cor den Braber, Het Randenbroek van Jacob van Campen (1595-1657): een poging tot reconstrueren, Jaarboek Flehite 2013 (2013), p. 6-17. € 18,90.

Het Jaarboek is te bestellen via www.historisch-amersfoort.nl.


* Erwin Borggreve, Van bosgebied naar villawijk: de ontwikkeling van het Amersfoortse Bergkwartier door de NV Maatschappij Amersfoort, Jaarboek Flehite 2013 (2013), p. 18-43. € 18,90.

Het Jaarboek is te bestellen via www.historisch-amersfoort.nl.

6. Exposities en presentaties

Zie ook de rechter kolom van onze eigen Cascade-website, onder AGENDA.

* Atlas der Neederlanden: de dageraad van het Koninkrijk.
18 oktober 2013 – 9 februari 2014.
Bijzondere Collecties UVA, Oude Turfmarkt 129. Amsterdam.
Zie ook: www.bijzonderecollecties.uva.nl
Het middelpunt van de tentoonstelling is de Atlas der Neederlanden: de grootste verzamelaarsatlas van ons land. In meer dan 600 kaarten laat deze atlas zien hoe het Koninkrijk der Nederlanden vorm gekregen heeft. De kaarten in de negen indrukwekkende banden van de Atlas der Neederlanden werden de afgelopen jaren gerestaureerd en gedigitaliseerd. Bij de tentoonstelling verschijnt een facsimile-uitgave van de originele Atlas, een zeer exclusieve uitgave. Ook verschijnt er een boek over de Atlas der Neederlanden door Jan Werner, conservator Kaarten & Atlassen. In het UvA-ErfgoedLab (de ruimte voor erfgoedexperimenten van de Universiteit van Amsterdam) is tijdens de tentoonstelling de ontwikkeling te zien van driehoeksmeting tot GPS-systeem voor het in kaart brengen van ons land.


7. Agenda

* 12 april (altijd op palmpaaszaterdag) Cascade Ronde Tafel Conferentie.
* 17 mei Cascade Voorjaarsexcursie.
* 21 juni Cascade Midsummernight.
* 20 september Cascade Najaarsexcursie.
* 20 november (altijd op de derde donderdag in november) Cascade Minisymposium.

Activiteiten georganiseerd door andere instellingen: 
(zie ook de AGENDA in de rechter kolom op de Cascade-website)
* 5 maart (13:30-17:00) Platform Groen Erfgoed. Thema Tuinsculptuur. Rijksdienst Cultureel Erfgoed Amersfoort.
* 4 april feestelijke uitreiking van het boek Met levend materiaal - Copijn 1763-2013: tweehonderdvijftig jaar tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers en tuin- en landschapsarchitecten.
* 4 april (16:00) t/m 1 augustus 2014 tentoonstelling 250 jaar Copijn in het Groen. Speciale Collecties WUR.
* 6 april feestelijke uitreiking boek Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect (werktitel) en opening tentoonstelling over Gerrit Vlaskamp in Fries Museum Leeuwarden.


8. Buitenland

DIT MOET IEDEREEN LEZEN EN ZIEN EN BEWONDEREN !!!

In Nineteenth-Century Art Worlwide / Digital Humanities an Art History (a journal of nineteenth-century visual culture) wordt een digitaal facsimile schetsboek (54 p.) getoond uit het midden van de 19de eeuw, over Central Park NY, getiteld  “In the Park”: Lewis Miller’s Chronicle of American Landscape at Mid-Century, door Therese O’Malley and Kathryn R. Barush, with Emily Pugh, Jessica Ruse, and Courtney Tompkins.
Zie Nineteenth-Century Art Worlwide.

Colofon

CASCAD-E-NIEUWSBRIEF is een uitgave van stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Eindredactie: Carla Oldenburger
Technische vormgeving: Jan Holwerda

Sluitingsdatum kopij volgende Cascad-E-Nieuwsbrief: 15 maart 2014
Bijdragen, opmerkingen, vragen etc. kunt u emailen naar nieuwsbrief@cascade1987.nl


Kopfoto: uitsnede ontwerp Eyckenstein (Maartensdijk), L.A. Springer (1881), bron Bibliotheek WUR, Speciale Collecties