Eerste kennismaking met…

Op deze plaats van de website worden bekende personen op het gebied van historische tuinarchitectuur (voornamelijk tuinarchitecten en hoveniers uit het verleden) voorgesteld. De korte teksten zijn gericht op ervaren onderzoekers die ten behoeve van hun werkzaamheden zoeken naar een kort verantwoord overzicht van het leven en werk van een bepaalde tuinarchitect; en daarnaast zijn deze korte overzichten ook bedoeld en gericht op jonge onderzoekers die nog niet zo lang zijn ingevoerd in de tuinhistorie en weinig toegesneden literatuur in hun bagage hebben. Vanaf Nieuwsbrief 35 (Herfst 2012) zijn korte kenschetsen van een tuinarchitect en zijn werk verschenen, met daaronder de vermelding van de belangrijkste literatuur over deze persoon en zijn werk; graag zien we van de kant van de lezers dan aanvullingen, correcties e.d. tegemoet in een reactie aan webmaster@cascade1987.nl.

Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851)
Hendrik François Hartogh Heys van Zouteveen (1870-1943)
Jan Willem Marie Sluiter (1894-1973)
Jacobus Kornelis Dominicus (1870-1953)
Rudolf Max Ahirn Otto Schulz (1869-1953)
Joannes Theodorus Benedictus Juchem (1881-1947)
Johan Cornelis Koning (1909-2002)
William Kent in Nederland
Alida Johanna (Lies) ter Pelkwijk (1911-2003)

Catharina Polak Daniels (1904-1989)
Louise Hermine Baas Becking (1881-1969)