Aan- en afmelden donateur

Aanmelding
Wie zich verder wil ontwikkelen in de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur kan donateur/vriend worden van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade.

Donateurs ontvangen jaarlijks ons Cascade bulletin voor tuinhistorie. In aanvulling daarop worden activiteiten georganiseerd als de Ronde Tafel Conferentie, excursies, discussiebijeenkomsten, symposia e.d.
Als welkomstgeschenk ontvangen nieuwe donateurs Tuingeschiedenis in Nederland III. Verdwenen tuinen (voor inhoudsopgave zie hier).

Na het invullen van uw gegevens, krijgt u een bevestiging gestuurd.

De Privacyverklaring van Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade vindt u hier.

 


*) Verplicht in te vullen.

1) Ook bedrijven / organisaties / instellingen zoals tuinarchitecten-bureaus, bibliotheken en archieven verwelkomen wij graag in onze gelederen; deze betalen een dubbel tarief en mogen per activiteit een (andere) medewerker afvaardigen.

Donatie per kalenderjaar (minimum-bedragen):
min. € 20,- voor donateurs (echtparen € 30,-);
min. € 15,- voor studenten tot 27 jaar;
min. € 40,- voor bedrijven, instellingen, bureaus etc.

U kunt dit formulier ook verzenden naar ons administratie-adres:
Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Johannes Vermeerstraat 19
6814 JS Arnhem

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat: info@cascade1987.nl.

Afmelding
Als u uw donatie wilt intrekken, dan vragen wij u dit te doen uiterlijk 1 november van het lopende kalenderjaar. Afmelding daarna zal pas een jaar later worden gehonoreerd.
Afmelden kan bij het bovenstaande adres of door een mail naar info@cascade1987.nl.