Richtlijnen voor auteurs

Tuinhistorisch Genootschap Cascade publiceert bij voorkeur (ver)nieuw(end) onderzoek dat degelijk onderbouwd, aanschouwelijk geĂ¯llustreerd en niet eerder gepubliceerd is.

Voorstellen voor kopij ontvangt de redactie graag voor 1 mei als synopsis met enkele afbeeldingen in PDF, te mailen aan redactie@cascade1987.nl.

Voor verdere informatie, download de richtlijnen voor auteurs.