Richtlijnen voor auteurs

Tuinhistorisch Genootschap Cascade publiceert bij voorkeur (ver)nieuw(end) onderzoek dat degelijk onderbouwd, aanschouwelijk geĂ¯llustreerd en niet eerder gepubliceerd is.

Kopij voor het Bulletin gaarne t.a.v. Arinda van der Does, redactie@cascade1987.nl.

Voor verdere informatie, download de richtlijnen voor auteurs.