Doelstelling

Tuinhistorisch Genootschap Cascade is opgericht 24 september 1987 en in 1997 omgezet in een stichting. In de oprichtingsakte van de stichting staat het doel van Cascade beschreven als: ‘Het stimuleren van de bestudering van de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland en in gebieden die in het verleden onder invloed hebben gestaan van de Nederlandse tuin- en/of landschapsarchitectuur, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Singelplantsoen bastion Zonnenburg, uit Panorama van Utrecht, J. Bos (1859)
Bron: Het Utrechts Archief

Het interdisciplinaire vakgebied geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur wordt in Nederland beoefend door wtenschappers, praktisch geschoolden en persoonlijk geïnteresseerden. Onder hen bevinden zich vakkundige historici, kunsthistorici, historisch geografen, neerlandici, biohistorici, tuin- en landschapsarchitecten, biologen, dendrologen, kwekers, hoveniers en geïnteresseerde eigenaren en beheerders van historische tuinen, parken en buitenplaatsen. Zij allen ontmoeten elkaar in het Tuinhistorisch Genootschap Cascade als donateurs en vrienden die elkaar ‘en groupe’ en individueel stimuleren tot onderzoek. Telkens weer terugkerende studiethema’s zijn het onderzoek naar karakteristieke kenmerken van de Nederlandse Tuinkunst, de Nederlandse beplantingsgeschiedenis en, in de toegepaste sfeer, velerlei facetten van restauratieproblematiek van ‘groene monumenten’. Het vakinhoudelijke debat speelt daarbij een belangrijke rol.

Cascade is een onafhankelijke stichting gerespecteerd door instellingen als universiteiten, hogescholen, academies, verenigingen en stichtingen in de wereld van het groene erfgoed en de natuur- en landschapsbescherming. Hoogleraren, docenten, studenten, oudere en jongere wetenschappers, professionele en amateur-onderzoekers, als ook landgoedeigenaren en tuinbazen werken met elkaar samen in Cascade.

De Laudatio, uitgesproken door de voorzitter tijdens het lustrumdiner, 22 september 2007, geeft een goed beeld van de sfeer waar binnen Cascade opereert. Het overzicht van Cascade-activiteiten vanaf 1987 tot heden geeft een goede indruk van de manier waarop Cascade aan haar doelstelling werkt.