Cascade bulletin voor tuinhistorie

Jaarlijks verschijnt er één Cascade bulletin; met wetenschappelijke artikelen op het brede interdisciplinaire terrein van de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur.

Voorstellen voor kopij graag voor 1 mei als synopsis voorzien van enkele afbeeldingen in PDF mailen aan redactie@cascade1987.nl ; klik hier voor richtlijnen.

Redactiecommissie Cascade bulletin:
Henk van der Eijk, eindredactie;
Korneel Aschman;
Jan Holwerda.
E: redactie@cascade1987.nl

Vormgeving: Kees van Dam

Losse/oude Cascade bulletins te koop: Het is mogelijk losse/oude bulletins uit 2018 en 2019 te bestellen. Als u een email stuurt naar info@cascade1987.nl, krijgt u besteld(e) bulletin(s), na betaling van verkoopprijs en verzendkosten, thuisgestuurd. Oudere artikelen zijn veelal digitaal beschikbaar.

Overzicht Cascade bulletin artikelen: Navolgend het overzicht van Cascade bulletin artikelen, in omgekeerde volgorde van verschijnen. Veel artikelen zijn inmiddels via een link on-line beschikbaar (titel in blauw).

Jaargang Nummer
Blz. Titel Auteur(s)
1991-2001 Register 1991-2001
2002-2012 Register 2002-2012
32 (2023)
9-14 Een opleiding in Parijs. Abraham Salm en Hugo Poortman op het bureau van Édouard André  Kuijp, Remco van der
15-21 Johann David Zocher (Straatsburg 6 december 1764 – Baarn 15 mei 1817). Correcties en aanvullingen aangaande ‘onze’ J.D. Zocher sr. Holwerda, Jan
22-39 Twee stadsparken, twee geschiedenissen, wat zegt de confrontatie ons? Dam, Kees van
40-46 Aanvullende informatie over hovenier en landmeter Daniel Engelman Eijk, Henk van der
47-60 Een ‘zierlijken bloementend’, bloementheaters en auricula’s Holwerda, Jan
31 (2022)
9-24 Recreatiewegen in Nederland
en de betrokken tuin- en landschapsarchitecten
 Dam, Kees van
25-30 Was John Adey Repton betrokken bij de parkaanleg van Sonsbeek? Holwerda, Jan
31-44 Haarlemse kwekers en hoveniers in achttiende-eeuws Philadelphia Eijk, Henk van der
45-56 Wylerberg, een uitzonderlijk gesamtkunstwerk Dam, Kees van en Eric Blok
30 (2021)
9-20 Interpretatie van drie historische kaarten
van Ter Horst onder Voorschoten
 Krant, Hein
21-34 Samuel Voorhoeve en landgoed
Noorderheide bij Vierhouten
Bevaart, Karin
35-48 Ontwerp, aanleg en onderhoud van de
Schweer bey der Beckehof te Dieren
Holwerda, Jan
49-53 Recensies
29 (2020)
7-32 ‘De beste en kundigste enteniers van geheel Europa’ Berkhout, Lenneke
33-44 Over het damplantsoen, zijn ontwerper en de ‘Oud-Hollandse stijl’ Oldenburger-Ebbers, Carla
46-50 Datering van Roodbaards ontwerptekeningen Van der Laan, Els
51-71 De planten van de barones Van der Genugten, Ciska
73-74 Laudatio uitreiking Carla Oldenburger-Ebbers Penning 2020
75-78 Pieter de la Court van der Voort en innovaties in de ananasteelt Johnson, Lisa
79-82 ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’ Van Rossum, Cas
83-87 Er was eens een natuurpark in Kaatsheuvel De Baat, Iris
28 (2019) nr. 2
7-9 Tuinhistorisch Genootschap Cascade – van Bulletin naar Jaaruitgave
11-28 De jardin anglo-chinois, een in de Nederlanden weinig bekende tuinstijl: het Boekenbergpark te Antwerpen-Deurne Meulenkamp, Wim
29-36 Rosenburg onder Voorschoten: een kaart uit 1706 en een ontwerp van circa 1722 Kranz, Hein
37-55 Het park van Woestduin, een achttiende-eeuwse creatie van Adriaan Snoek en Hendrik Horsman Eijk, Henk van der
56-68 Spel en vermaak bij Kasteel Arcen Reutelingsperger, Louis
69-73 Het sterrebosje van Huis te Leeuwen Holwerda, Jan
74-86 De tuinaanleg van Coldenhove, niet alleen ontworpen maar ook uitgevoerd Veldhuis, Maarten en Jan Holwerda
boek Tuingeschiedenis in Nederland III. Verdwenen tuinen. klik hier
27 (2018) nr. 1
9-20 De buitenplaats Rooyesteyn te Neerbosch, lokalisering en geschiedenis Holwerda, Jan
21-32 Constantijn Huygens en de oorsprong van de Engelse landschapsstijl Kuitert, Wybe
33-43 Nadere datering van de ontwerpen van Roodbaard voor Lyndenstein Holwerda, Jan
26 (2017) nr. 2
9-18 Het verwarmingssysteem van de inpandige orangerie van Landfort Holwerda, Jan
19-25 Schors en glas: een rustiek ensemble in de Sächsische Schweiz; voorzien van gekleurde ‘seizoensramen’ Meulenkamp, Wim
26-29 Vogelvlucht met de geometrische tuin van Huis te Baak (1770) Holwerda, Jan
42-43 Recensie: Het groene goud. 50 jaar boomverzorging in Nederland Holwerda, Jan
26 (2017) nr. 1
9-24 Westerhout na Adriaan Snoek: Montsche en Michael Eijk, Henk van der
25-35 Harmen de Vries en zoon Does, Arinda van der
36-41 Uit de boekenkast van J.D. Zocher jr? Holwerda, Jan
42-43 Recensie: Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp Does, Arinda van der
25 (2016) nr. 2
9-34 Gijsbert van Laar: van vier nieuw geidentificeerde platen tot een netwerk van opdrachtgevers Holwerda, Jan
35-52 Een mensenpark: van dierentuin naar stadspark Dulk, Sandra den
53-56 Korte contemporaine beschrijving van Beeckestijn uit 1783 Holwerda, Jan
24 (2015) nr. 2 / 25 (2016) nr. 1
boek Tuingeschiedenis in Nederland II. Denken en doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000 klik hier
24 (2015) nr. 1
9-33 Harde en Evergreene Heester Trees, Shrobbs. De catalogi en kwekerij van de achttiende-eeuwse kweker Jacobus Gans Eijk, Henk van der
34-43 Huis te Papendrecht met een aanleg van Gijsbert van Laar Holwerda, Jan
44-51 De driepuntsbrug – een verkenning Does, Arinda van der
52 Recensie: ‘Een verrukkelijk gezigt’ Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen Does, Arinda van der
53-56 Recensie: De Amsterdamse buitenplaatsen: een vergeten stadsgeschiedenis. Kennemerland, Gooi, ’s Graveland, Vecht, Angstel, Amstel Oldenburger-Ebbers, Carla
23 (2014) nr. 2
7-10 Johan Philip Posth en zijn werk op Enghuizen bij Hummelo Does, Arinda van der
11-34 Jan Claudius de Cock (1667-1735) en zijn tekeningen van tuinbeelden Kool, Dennis de
35-37 Recensie: Met levend materiaal. Copijn 1763-2013. Tweehonderdvijftig jaar tuinlieden boomkwekers boomverzorgers tuin- en landschapsarchitecten Holwerda, Jan
23 (2014) nr. 1
7-41 Tuinarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen, een beknopt biografisch overzicht Debie, Patricia
42-44 Nog twee nooit verschenen negentiende-eeuwse werken over het aanleggen van tuinen en buitenplaatsen Holwerda, Jan
45-55 Plattegrond van Beeckestijn uit 1742 opgedoken Bertram, Christian
56-57 Recensie: Kastelen in Gelderland Does, Arinda van der
22 (2013) nr. 2
7-48 De tuin als buitenkamer – een vergelijking van drie tuinarchitecten in het Interbellum; Bergmans, Tersteeg en Ruys Gerve, Anna van
49-56 De Rijksmuseumtuin – de complexiteit van een levend monument Horn, Sanne en Sander Rombout
22 (2013) nr. 1
7-28 Volkse stadsparken in Nederland Dulk, Sandra den
29-42 Het natuurschoon behouden; van eikenhoutbosje tot Oranjepark Dulk, Sandra den
43-58 Het plantensortiment van Mien Ruys in Wederopbouwwijken Dulk, Leo den
59-64 Volksparken Weduwer, Christie
65-75 Volkspark Enschede (1872) Weduwer, Christie
76-84 Tuinhistorisch onderzoek in Nederland 2007-2012: acht stellingen Bertram, Christian
85 Recensie: Vechtse paradijzen. Tuinen bij buitenplaatsen in de Vechtstreek Does, Arinda van der
21 (2012) nr. 2
7-42 Hollandse tuinkunst in Rusland Oldenburger, Carla en Juliet
43-46 Beeckesteyn, geteekend door Michael en gegraveert door Philips Holwerda, Jan
47 Recensie: De Kemnade Een sieraad voor de omgeving Does, Arinda van der
48-49 Recensie: Kasteel Groeneveld Buitenplaats voor stad en land Does, Arinda van der
50-51 Recensie: Welgelegen, biografie van een Copijn-huis Holwerda, Jan
21 (2012) nr. 1
7-29 Een vroeg-landschappelijke wandeling over Vijverberg bij Arnhem Holwerda, Jan
30-37 Johannes Montsche (1734–1799) Does, Arinda van der
38-49 order Roodbaard Bestellingen door L.P. Roodbaard bij de firma Wijbren Krijns & Co Spoel-Walvius, M.R. van der
50-56 De aanwasboor, hulpmiddel bij het tellen van jaarringen Gieskes, Joost S.H.
57-61 Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder Holwerda, Jan
62-63 Recensie: Gelders Arcadië – Atlas van een buitenplaatsenlandschap en Gelders Arcadië – Kansen voor Gelders Arcadië Does, Arinda van der
64-69 Notitie naar aanleiding van het verschijnen van de monografie over J.T.P.Bijhouwer Oldenburger, Carla
20 (2011) nr. 2
7-30 De Springertuin bij Kasteel Ter Horst – Een heroriëntatie op basis van afbeeldingen Kool, Corrie C. de
31-45 Hollandse Flora’s; over elitevrouwen en hun lusthoven aan het einde van de zeventiende eeuw Leeuwen, Annemarie van
46-53 Het nooit verschenen plaatwerk van Jan David Zocher jr Bertram, Christian
20 (2011) nr. 1
7-18 J. Bolleurs, te Haarlem, Architect in het aanleggen van Tuinen, Engelsche Bosschen enz., na de nieuwste modernste smaak Holwerda, Jan
19-27 J.D. Zocher’s Landelijk Bouwkundige Ontwerpen, tot verfraaijing van aanleg van Landgoederen en Lusthoven Holwerda, Jan
28-40 De Diogenes-ton als tuinornament in Europa aan het eind der achttiende eeuw: Duitsland, Zweden, de Nederlanden Meulenkamp, Wim
41-42 Recensie: De tuinbaas en zijn buitenplaats. Werken in historisch groen Dulk, Leo den
43-44 Recensie: Havezathe Voorstonden, vijf eeuwen bewoners en wat zij ons nalieten Aschman, Korneel
45-55 Recensie: Het Landgoed Rhederoord, vooraanstaand Gelders cultureel erfgoed Holwerda, Jan
19 (2010) nr. 2
9-24 Getrokken uit de voornaamste buitenlandsche werken. Concordantie Van Laar’s Magazijn – Grohmann’s Ideenmagazin Does, Arinda van der en Jan Holwerda
25-38 De abonnees van Gijsbert van Laar. Middelburgse kopers van het Magazijn van Tuin-sieraaden Broeke, Martin van den
38-50 Uitgaven en datering van Magazijn van Tuin-Sieraaden Holwerda, Jan
51-81 Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters en Johan Carl Krauss Holwerda, Jan
19 (2010) nr. 1
7-22 Buitenplaats ‘De konijn’, een miskende tuin in het oeuvre van Dirk Frederik Tersteeg (1876-1942) Debie, Patricia
23-34 ‘Lustwaranden van aanminnelyken zwier’, Bataviase Thuynen Zuiderweg, Adrienne
35-44 ‘Minder in tel en aanzien, en toch ook knap is eene Boleurs’. De Haarlemse hortulanus Arent Bolleurs en zijn zoon Jan Immerseel, Ronald van
45-53 Groene gedachten onderweg Oldenburger-Ebbers, Carla
54-55 Recensie: Villa Maarheeze Does, Arinda van der
56 In memoriam, Hans baron Taets van Amerongen
18 (2009) nr. 2
boek Tuingeschiedenis in Nederland. Veelzijdig erfgoed in ’t groen klik hier
18 (2009) nr. 1
7-17 Twee tuinkunstenaars in beeld: Ignatius en Jan van Logteren Kool, Dennis de
18-32 De reconstructie van de tuin van Hofwijck Boers, Henk en Kees van der Leer
33-42 Geschiedenis van Clingendael in kort bestek (+ errata) Gieskes, Joost S.H.
43-47 “Gärtner”, leraar, en vrijmetselaar? Nieuwe gegevens over Johann Georg Michael Broeke, Martin van den en Wim Meulenkamp
48-50 Recensie: Landschappen van verbeelding: vormgeven aan de Europese traditie van de tuin- en landschapsarchitectuur 1600-2000 Oldenburger, Carla
51-52 Recensie: Villatuinen in Nederland 1900-1940 Ravensbergen, Niek
17 (2008) nr. 2
8-21 Historische buitenplaats De Brink in Zeist Keuvelaar-Vaartjes, Mirjam
22-33 De lanen van Zeist Broekstra, Inge
34-37 Park Schoonoord aan de Driebergseweg in Zeist Overmars, Willem
38-52 De tuinmanswoningen van slot Zeist Rhoen, R.P.M.
53-64 Het Walkartpark in Zeist Groningen, Catharina L. van
17 (2008) nr. 1
7-16 Gijsbert van Laar (1767-13 december 1820) Does, Arinda van der
17-24 Water, niet alleen voor de sier Scholtens, Tineke
25-32 De evolutie van het Pompejaanse stibadium tot negentiende-eeuws tuinornament Meulenkamp, Wim en Carla Oldenburger
33-42 Het water van de Vecht Clercq, Steven de en Luuc Mur
43-45 Boekbesprekingen: Adrian Fisher, Het labyrintenboek(Weesp 2006) Fons Schaefers & Anne Mieke Backer, Doolhoven & labyrinten in Nederland(Rotterdam 2007) Verbeek, Ineke
16 (2007) nr. 2
9-13 Laudatio: ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade Oldenburger-Ebbers, Carla
14-17 Nieuwe gegevens over de uitgave van Gijsbert van Laar’s Magazijn van Tuin-Sieraaden Meulenkamp, Wim
18-33 Pompen of verdrogen: Watermolens op Nederlandse buitenplaatsen Broeke, Martin van den
34-41 Waterarchitectuur in Holland Bobbink, Inge
42-47 Fonteinen in Nederland Stokroos, Meindert
48-63 Petersburgse waterwerken 1703-1830 Kwast, Bastiaan
64-73 Waardevol water: De waterleiding van Twickel Perk, Fleur
74-78 Boekbesprekingen: Marian Lenshoek-Smeets & Ronald van Immerseel, Over ambachtsheren en kasteelbergen. De geschiedenis van twee buitenplaatsen in Kloetinge(Goes 2006) Broeke, Martin van den
16 (2007) nr. 1
8-18 Als de natuur ons lief is, zaaien we niet in de natuur Proost, Els en G.H. Deunk
19-26 Zomaar een wit bloeiend plantje Leopold, Rob
29-38 Stilstand en beweging, over tuin en geschiedenis: een wandeling Jong, Erik A. de
39-45 Onderzoek historische beplanting Vondelpark Schreiber, Hanneke
46-47 Toveren met bollen Kloet, Jacqueline van der
49-54 Rosa ‘Robert Leopold’ Bakker, Piet
55-58 Gedichten Rob Leopold
59-60 Rob Leopold, Echo in groot landschap Verbeek-Kremer, Ineke
61-76 Cascade activiteiten – programma – overzicht 1987-2007 Oldenburger, Carla
15 (2006) nr. 2
6-13 Symbolisme in achttiende-eeuwse tuinen Tromp, Heimerick
14-39 Tuinkunst tijdens de opstand Backer, Anne Mieke
40-53 Onderzoek Mien Ruys Dulk, Leo den
54-64 Kloostertuinen het behouden waard Oldenburger, Carla en Juliet
65-71 Nieuwe tekening van de tuinen van Paleis Het Loo (1706) ontdekt Groen, Ben
72-73 Boekbesprekingen [Francesco Colonna, De droom van Poliphilus – Hypnerotomachia Poliphili.. Vertaling Ike Cialona (Amsterdam 2006)] Dulk, Leo den
15 (2006) nr. 1
6-12 Kleurig uitzicht: opmerkingen over het gebruik van gekleurd glas in de landschapstuin Meulenkamp, Wim
13-27 Wat krijgt Amphitrite in haar hand? De restauratie van de fontein van Frankendael Albers, Lucia
28-30 Boekbespreking: Christian Bertram, Noord-Hollandse Arcadia (Alphen aan de Rijn 2005) Missel, Liesbeth
14 (2005) nr. 2
6-9 In memoriam Luurd Reinders Oldenburger, Carla
9-30 Hollandse hebzucht en falende fonteinen Reinders, Luurd
31-35 Notitie naar aanleiding van het nieuwe boek over het Boombergpark te Hilversum Oldenburger, Carla
14 (2005) nr. 1
7-9 In Memoriam Rob Leopold Dulk, Leo den en Carla Oldenburger
11 Onderscheiding Wilhelm Diedenhofen Reinders, Luurd
13-28 Er was eens… (Kasteel Heeswijk) Kamphuis,Mariëtte
29-32 Boekbespreking: Tineke Scholtens, Het Boerenerf in Groningen 1800-2000 (Assen 2004) Oldenburger, Carla
33-41 Boekbespreking: Henk Rijken, De Leidse Lustwarande. De geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600-1800(Leiden 2005) Broeke, Martin van den
42-46 Notitie naar aanleiding van het boek: Joost S.H. Gieskes, De Japanse tuin in Clingendael: kroniek van een mysterieuze tuin (Den Haag 2005) Oldenburger, Carla
13 (2004) nr. 2
6-21 Den Dolphyn. De reconstructie van een tuinplattegrond Reinders, Luurd
22-24 Boekbespreking: Martin van den Broeke, Jan Arends: buitenplaatsen op Walcheren (Alphen aan de Rijn 2001) & H.W.M. van der Wijck, Het Arkadisch Walcheren getekend door Jan Arends 1770-1790 (Alphen aan de Rijn 2001) Meulenkamp, Wim
25-30 Boekbespreking: C. Steenbergen en W. Reh, Architectuur, landschap en de wetenschap (Bussum 2003) Reinders, Luurd
13 (2004) nr. 1
7-17 Beeldententoonstellingen op historische buitenplaatsen Oldenburger, Carla
18-33 Wie was nou toch die Dr. Von Siebold? Teune, Carla
34-44 De twaalf apostelen als semi-religieus motief in de tuinkunst Meulenkamp, Wim en Liselotte Coenen
12 (2003) nr. 2
6-29 De tuinen van het klooster St. Agatha. Een fragmentarische geschiedenis Meulenkamp, Wim
30-32 Tuinarchitecten vereeuwigd in straatnamen Blok, Eric
33-45 Een tuin bij een witte villa: Huis Sonneveld te Rotterdam Blok, Eric en Birgit Lang
12 (2003) nr. 1
5-47 Gijsbert van Laar (1767-1829), tuinarchitect Broeke, Martin van den en Wim Meulenkamp
11 (2002) nr. 2
5-22 Over perspectief Reinders, L.J.S.
23-24 Acht zichtlanen op een hoop Reinders, L.J.S.
25-44 Van bloemenweide tot “melancholy lawn” Eijk, Henk van der
11 (2002) nr. 1
5 In Memoriam Anne van Erp-Houtepen (1928-2002) Oldenburger-Ebbers, Carla S.
6-28 Maatschappij tot de aanbouw van het bolwerk Lepelenburg Waanders, Wanda
29 Een ontijzeringstoestel Anoniem
30-31 De roos van Heemstede Reinders, L.J.S.
32-39 Boekbespreking: Adriaan W. Vliegenthart, HET LOO een paleis als museum; journaal van een restauratie Wit, Theo
40-41 Boekbespreking: Christian Bertram, Curieus! De Hollandse tuin door vreemde ogen Broeke, Martin van den
1991-2001 Register 1991-2001
10 (2001) nr. 2
4 In memoriam Guus Kemme Dosker, Mireille
6-9 In memoriam Jhr. Dr. H.W.M. van der Wijck Wit, Theo, Wim Meulenkamp en Martin van den Broeke
10-30 Villa Schothorst in Amersfoort. Aanleg van een buitenplaats door Samual van Lunteren (1861-1876) Waanders, Wanda
31-39 Herinneringen van A.W. Engelen aan de tuinaanleg van De Mellard, een ferme ornée uit circa 1800 Meulenkamp, Wim
40-43 Boekbespreking: Stephen Daniels, Humphry Repton. Landscape Gardening and the Geography of Georgian England (Yale 1999) Broeke, Martin van den
43-44 Boekbespreking: R.L.P. Mulder-Radetzky, De tuinaanleg van huize Voormeer: ‘Een sieraad van ’t Meer’ (Heerenveen 2000) Meulenkamp, Wim
45-46 Boekbespreking: Christian Bertram, Curieus! De Hollandse tuin door vreemde ogen (Haarlem 2000) Broeke, Martin van den
10 (2001) nr. 1
6-35 De aanleg en het onderhoud van Artis door H. van Lunteren & Zoon (1842-1908) Waanders, Wanda
36-48 De pastorietuin van De Goorn in 1697. Een bloemhof naar model van Jan van der Groen’s Den Nederlandtsen Hovenier Meulenkamp, Wim
9 (2000) nr. 2
5-33 Drie generaties Van Lunteren aan de Servetstraat in Utrecht Waanders, Wanda
34-47 Vaux-le-Vicomte en het Delftse perspectief Reinders, L.J.S.
52-53 Boekbespreking: Marc Glaudemans, Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland (Nijmegen 2000) Strijland, Arlette
9 (2000) nr. 1
5-9 In memoriam Wim Boer Louwerse, David en Ivo Jansen
10-28 Beton in negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse tuinen Lang, Birgit
29-48 ‘Om vreemden zoveel eerder te verleiden’. Het ‘Engelse Werk’ op de Nijenburg Immerseel, Ronald H.M. van
49-60 Een tent als ornament. Notities over tenten en parasols in de achttiende-eeuwse Nederlandse tuin Broeke, Martin van den
8 (1999) nr. 2
4-21 Rijksmonument en toch vogelvrij Pey, Ineke
22-38 Nature in the garden; developments in twentieth century garden design in the Netherlands and Germany private Woudstra, Jan
39-48 Aanbesteding van het onderhoud van de tuinen van Slot Zeist in 1771 Rhoen, R.P.M.
49-54 Baroque Gardens, politics and responses Coran, Michel
55-56 Boekbespreking: Martin van den Broeke, Gelaagd land. Wandelingen over het eiland Walcheren (Vlissingen 1999) Strijland, Arlette
8 (1999) nr. 1
4-5 In memoriam Florence Hopper Albers, Lucia
6-19 Buitenzorg bij Batavia en omliggende tuinen Oldenburger-Ebbers, Carla
20-36 Bulderende driemasters in de tuin Heemèls, Jacq.
37-45 Een plantsoen op de wallen van Tholen. Een onbekend werk van Pieter Schuppens Broeke, Martin van den
46 Boekbespreking: Rita Mulder-Radetszky, L.P. Roodbaard (1782-1851), een tuinarchitect met schildersogen (Rotterdam 1999) Broeke, Martin van den
7 (1998) nr. 2
5-34 Tuinstijlen van landgoederen. Een overzicht Albers, Lucia
35-44 Enkele opmerkingen over de positie van de buitenplaats in Nederland Meulenkamp, Wim
45-50 Ha-ha, een aha!!! Korte notitie over het verschijnsel aha Oldenburger-Ebbers, Carla en Piet A. Bakker
51-55 De orangerie van Biljoen. Enkele notities van J.C. Schorer uit 1823 Broeke, Martin van den
56 Boekbespreking: Wim Meulenkamp en Paulina de Nijs, Buiten de kerk. Processieparken, Lourdesgrotten en Calvariebergen in Nederland en België (Nieuwegein 1998) Broeke, Martin van den
7 (1998) nr. 1
5-30 Hofwijck, een paradijs naar Gods beeld en gelijkenis Leer, Kees van der
31-52 De geschiedenis van de middeleeuwse nutstuin in de stad, in het dorp, bij de boerderij en tuinderij: Armoede aan beschrijvingen en afbeeldingen Zeven, A.C.
53-57 Schieten op Zeist. Oprichting van een schietbaan op een viertal buitenplaatsen Rhoen, R.P.M.
58-59 Boekbespreking: Anne-Mieke Backer e.a., De natuur bezworen. Een inleiding in de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van de middeleeuwen tot het jaar 2005(Rotterdam 1998) Broeke, Martin van den
60-62 Boekbespreking: Carla Oldenburger-Ebbers e.a., Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Deel West: Noord-Holland/ Zuid-Holland(Rotterdam 1998) en Erik Blok, Nederlandse tuinarchitectuur V (Amsterdam 1997) Meulenkamp, Wim
6 (1997) nr. 2
5-31 Petrus Regout: Geld, Geduld, Genie und Glück Wit, Noeska de
32-42 De watertorens op de buitenplaatsen Ma Retraite en Zandbergen in Zeist. Het gebruik van stoommachines Rhoen, R.P.M.
43-50 Notities betreffende tuinaanleg de Gimbornhof te Zevenaar Schrijvers, Erik
51-52 Tuinontwerpen van Pieter Schuppens Broeke, Martin van den
6 (1997) nr. 1
9-35 Pieter Schuppens (1769-1850), een Middelburgse tuinarchitect en zijn werken Broeke, Martin van den
36-40 Het project “Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland” Stöver, Jos
41-46 Hofwijck: een traditionele tuin? Albers, Lucia en Hanneke Helmink-Habes
47-59 Drie eeuwen park van het Huis te Bennebroek Verkaik, M.
60-91 Welgelegen Wit, Noeska de
92-93 Boekbespreking: Bengt Persson & Agneta Persson, Swedish Residential Yards 1930-59. Qualities for the future (Solna 1997) Woudstra, Jan
5 (1996) nr. 2
7-26 Villa Soekasari, een Indisch lustoord in Zuid-Holland Wit, Noeska de
27-28 De tuinen van Heringastate en het Poptagasthuis te Marum Mulder-Radetzky, Rita
29-32 Dertig Amsterdamse parken onderzocht Schrier, Annegien
33-38 Tuinen en landschappen in en rond St. Petersburg Diversen
39-47 Christoffel Eggink sr. (1820-1881), “een rechte tuinarchitect” Immerseel, Ronald H.M. van
48-51 Bloemententen in Walcherse tuinen. Een onderzoek naar een onbekend tuinornament Broeke, Martin van den
5 (1996) nr. 1
8-15 Een onbekend werk van Hendrik van Lunteren (1780-1848): Sterkenburg Wit, Theo
16-19 Bijeengeharkt te Soelen Albers, Lucia
20-42 De historie van de buitenplaats Veelzigt te Zeist Rhoen, R.P.M.
43-49 Overwegingen bij het herstel van de tuinen van Neercanne Oldenburger-Ebbers, Carla
4 (1995) nr. 1/2
7-19 Een oase om in te mediteren. De tuin van het Albertinum of St. Albertusklooster te Nijmegen Pey, Ineke
20-28 De bescherming van historische buitenplaatsen Herwaarden, Mr. G. van
34-40 Nieuwe gegevens over de tuinplattegronden van Gijsbert van Laar: Nieuw Brittenrust, Raadwijk en Rijnlust te Alphen aan de Rijn Broeke, Martin van den
47-56 Religieuze parken: tuinen van devotie Nijs, Paulina de
57-63 Documentatiecentrum Tuin- en Landschapsarchitectuur in Nederland (TUIN), Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen Oldenburger-Ebbers, Carla S.
64-66 Bijeen geplukt op kasteel Soelen Albers, Lucia
67-68 Johannes Montsché, een onbekende tuinarchitect Broeke, Martin van den
3 (1994) nr. 1/2
4-7 ’t Schol, van Leusen en van Lunteren Hilten, Rianne van, Heimerick Tromp en Eric Blok
8-10 Het getuigschrift van Jan Kolderman, 1697 Gevers, Jhr. A.J.
11-17 De tuin van kasteel Ter Hooge en de tuinarchitect Pieter Schuppens (1769-1850) Broeke, Martin van den
18-19 “…naïf en welgelijkend”. De sierhermitage bij kasteel Westhove Broeke, Martin van den
20-21 De plattegrond van de Walcherse buitenplaats Zeewijk uit 1732 Broeke, Martin van den
22-23 Boekbespreking: Wybe Kuitert (red.), Hovenierskunst in palmet en pauwstaart (Rotterdam/Meise 1994) Anoniem
24-26 Gijsbert van Laar, nieuwe biografische gegevens Oldenburger-Ebbers, Carla
27-30 Ontwerpvoorstel voor de kasteelgaarde van Rhoon Berg, Diana van den
31-36 Nieuwe gegevens over tuinbeelden op buitenplaats De Tempel (Overschie), mogelijk gedeeltelijk afkomstig van buitenplaats Zijdebalen (Utrecht) Oldenburger-Ebbers, Carla
2 (1993) nr. 1/2
12 De tuinarchitect Blom: een nieuw stukje voor de puzzel Gevers, Jhr. A.J.
13-18 Wie was de landschapsarchitect van Den Alerdinck bij Heino Albers, Lucia
19-21 Jan David Zocher Jr. op Hardestein rond 1840: een hors catalogue Meulenkamp, Wim
22-26 J.D. Zocher Sr. (1763-1817) op Paviljoen Welgelegen Pool-Stofkoper, Elsa van der
27-29 Het Belvedere op de “Oude Borgh” bij Merum: een verdwenen chinoiserie Meulenkamp, Wim
30-32 Van Leusen Nalis, Mr. H.J.
33-34 Boekbespreking: K.M. Veenland-Heineman (red.), Tuin & Park. Historische buitenplaatsen in de provincie Utrecht (Utrecht 1992) Zijlstra, Bonica
1 (1991) nr. 2
3-7 De tuinarchitect Blom: stukjes uit een legpuzzel Gevers, Jhr. A.J.
8-12 “Mollenhoopen aan de beken…”: aantekeningen bij een schertsbeschrijving van Beekhuizen uit 1862 Meulenkamp, Wim
13-14 Marot en Zuidwijk Olde Meierink, Ben
14-20 Willem Leevend, Wolff en Deken, Lommerlust en de landschapstuin Meulenkamp, Wim
20-22 Twee plannen van de tuinarchitect A.J. Leussen Olde Meierink, Ben
35-47 Zochers’ tuinarchitectuur- en architectuurprojecten: J.D. Zocher sr. (1763-1817), J.D. Zocher jr. (1791-1870), C.G. Zocher (1796-1863) en L.P. Zocher (1820-1915) Oldenburger-Ebbers, Carla
1 (1991) nr. 1
4-9 Het levensverhaal van de Nederlandse Tuinengids 1960-1973-1983 Taudin Chabot, C.
10-12 Een Biedermeier handleiding voor het snelschilderen van bloemen Meulenkamp, Wim
13-15 Discussierubriek: tuinstijlen Olde Meierink, Ben
19-21 Boekbespreking: Clemens M. Steenbergen, De stap over de horizon. Een ontleding van het formele ontwerp in de landschapsarchitectuur(Delft 1990) Dominicus-van Soest, Marleen