Contact

Administratie-adres:
Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Johannes Vermeerstraat 19
6814 JS Arnhem

Bankrekeningnummer NL87INGB0003787274
t.n.v. Cascade

T: 06 25042421
E: info@cascade1987.nl
KvK 27170514

Secretariaat:
T:
E: info@cascade1987.nl

Bestuur:
dr. Johan Carel Bierens de Haan, voorzitter
Wijnand Groenendijk, penningmeester
ir. Monique Wolak, secretaris
Arinda van der Does, vertegenwoordiger redactiecommissie
Willem Zieleman, organisatie Cascade-activiteiten

Arthur Met, extern adviseur

Webmaster:
ing. Jan Holwerda
E: webmaster@cascade1987.nl

Commissies:
Een Cascade-commissie wordt door het bestuur in het leven geroepen en is onderdeel van de stichting. Een commissie opereert niet onafhankelijk maar onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Iedere commissie bestaat uitsluitend uit Cascade-vrienden, waaronder een bestuurslid. Deze hoeft niet de voorzitter te zijn en is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie, maar heeft wel vetorecht namens en in overleg met bestuur, als sprake kan zijn van schade aan stichting of bestuur(sleden).

Redactiecommissie Cascade bulletin:
Arinda van der Does, eindredactie
ing. Korneel Aschman
ing. Jan Holwerda
E: redactie@cascade1987.nl