Carla Oldenburger-Ebbers Penning

Cascade stimuleringsprijs voor jong talent.

Oldenburger Penning - foto Walther Schoonenberg Op het Minisymposium 2009 van de Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade hebben de donateurs van Cascade de scheidend voorzitter mevrouw drs. C.S. Oldenburger-Ebbers een cadeau aangeboden, bestaande uit een zilveren penning. Cascade roept daarmee een regelmatig uit te reiken prijs in het leven, de Carla Oldenburger-Ebbers Penning, bedoeld om nieuw wetenschappelijk talent te stimuleren (dit is onafhankelijk van leeftijd). De penning zal vergezeld gaan van een bescheiden geldbedrag.

Voor de Carla Oldenburger-Ebbers penning komen onderzoekers in aanmerking die aan het begin van hun (nieuwe) loopbaan staan en die een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie, artikel of andere publicatie hebben uitgebracht, waarvan de inhoud aansluit op de doelstelling van Cascade. De kwaliteit van het onderzoek wordt getoetst aan de voor de universiteiten en hogescholen gebruikelijke normen. De voordracht van kandidaten kan zowel door derden als door henzelf worden gedaan.

Reglement Carla Oldenburger-Ebbers penning – CASCADE stimuleringsprijs voor jong talent

Deelnameformulier Carla Oldenburger-Ebbers penning – CASCADE stimuleringsprijs voor jong talent