Links

Archiefdiensten samengebracht www.archiefnet.nl
Architraaf, studiegids voor cultureel erfgoed; en alles over monumenten, vooral interessant voor eigenaren van monumenten www.monumenten.nl
Behoud van Nederlandse begraafplaatsen en grafmonumenten www.terebinth.nl
Behoud van Nederlandse tuinen en parken www.tuinenstichting.nl
Bomenstichting www.bomenstichting.nl
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V. DGGL www.dggl.org 
Dumbarton Oaks Research Library and Collections www.doaks.org
Garden History Society www.gardenhistorysociety.org
Gilde van Tuinbazen www.gildevantuinbazen.nl
Icomos, International Council on Monuments and Sites www.icomos.org 
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond www.knob.nl 
Landschapsarchitectuur.net www.landschapsarchitectuur.net
Landschapsorganisaties, samenwerkingsverband van de 12 provinciale landschappen www.landschappen.nl 
Nederlandse Kastelenstichting, met verwijzingen naar alle provinciale kastelenstichtingen www.kastelen.nl 
Nederlandse Vereniging voor tuin- en landschapsarchitectuur www.nvtl.nl 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl 
Stichting Dodenakkers www.dodenakkers.nl 
Vereniging Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl 
Vereniging Stadswerk, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap www.stadswerk.nl 
Wageningen UR, Bibliotheek Speciale Collecties www.library.wur.nl/speccol