Lucas Pieters Roodbaard

Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) is de landschapsarchitect van de Noordelijke Nederlanden. Hij startte in het eerste decennium van de 19de eeuw als hovenier in Groningen, toen de landschapsstijl daar nog in de kinderschoenen stond. Hij had een opleiding genoten als portretschilder aan de Academie van Teken-, Bouw- en Zeevaartkunde in Groningen, maar is als landschapsarchitect voornamelijk als autodidact te beschouwen. Vanaf zijn vestiging in Leeuwarden in 1823 noemde hij zich ‘aanlegger van buitenplaatsen’ en ontwierp hij een groot aantal tuinen en parken. Karakteristieke kenmerken van het werk van Roodbaard zijn reliëf en water (hoogtes en glooiingen in het terrein waren het gevolg van het graven van waterpartijen); toepassing van tuinsieraden (sterk beïnvloed door het Magazijn van Tuin-sieraaden); zichtassen (middenas, diagonale assen); ronde en ovale boom- en heesterperken ingesloten door paden; ‘wandelingen’ door afwisselend open en gesloten ruimtes; inpassing van nutsgronden.

Vakliteratuur:
•    Boschma, C., P. Karstkarel en R. Mulder – Radetzky (e.a.), Lucas Pieters Roodbaard: architect van buitengoederen, Leeuwarden 1979. Tentoonstellingscatalogus.
•    Holwerda, J., Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder, Cascade Bulletin voor Tuinhistorie 21 (2012), nr.1, p. 57-61.
•    Laan-Meijer, Els van der en Willemieke Ottens, Roodbaards Rijkdom: landschapsparken Noord Nederland 1800-1850. Friesland, Groningen, Drenthe. Rotterdam, 2012. Wordt verwacht in november 2012.
•    Mulder-Radetzky, R.L.P., Tuinen van de Friese adel, Leeuwarden 1992.
•    Mulder-Radetzky, R.L.P., Roodbaard, Lucas Pieters (1782-1851), in: Jan Bos en Willem Foorthuis (red.), Drentse biografieën 4, Groningen 1993, p. 91-95.
•    Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard (1782-1851): een tuinarchitect met schildersogen, Rotterdam (Bonas) 1999.
•    Spoel-Walvius, M.R. van der, Het park van Herema State, in: Ut eigen Gea 2011, p. 959-966.
•    Spoel-Walvius, M.R. van der, order Roodbaard Bestellingen door L.P. Roodbaard bij de firma Wijbren Krijns & Co., Cascade Bulletin voor Tuinhistorie 21 (2012), nr. 1, p. 38-49.

Websites:
•    www.roodbaardsrijkdom.nl

Bijgewerkt t/m 19 sep 2012.