Beeckestijn – Boreel – Vrijmetselarij? (3)

Als vervolg op de weblog van gisteren (7 Mei 2007):

Typische bouwsymboliek vindt men ook op verschillende plaatsen aan het einde van de dwarslanen in de vorm van een passer; deze passervormige elementen hadden de opzet van een kabinet. Deze ‘passers’ staan ingetekend aan het einde van de eerste dwarslaan, rechts en aan het einde van de tweede en derde dwarslanen, links (allen op onderstaande linkerafbeelding ; aanklikken leidt tot een nieuwe webpage en mogelijkheden tot inzoomen).

Beeckestijn (Velsen) - J.G.Michael (1772)Beeckestijn (Velsen) - J.G.Michael (1772)
Plattegrond Beeckestijn – J.G. Michael (1772)
Bron: Digitale Noord-Hollandse Atlas (2)

Ook in deze tuin voerde de wandeling langs verschillende gebouwtjes met een  architectuur uit verschillende perioden en stijlen, die een bepaalde lading droegen. Zo was er een ‘Gotische’ kapel, waarvan de entree door vier zuilen werd getorst, een middeleeuwse ruïne en als ‘apotheose’ de classicistische colonnade aan het einde van de zichtas vanuit het huis èn als besluit van de wandeling, die in het landschappelijke gedeelte werd begeleid door de beek.

We weten niet of Jacob Boreel sr. vrijmetselaar was; in de cartotheek van het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ komt zijn naam niet voor. Het is echter mogelijk, dat hij in Engeland kennis maakte met de Vrijmetselarij en daar werd ingewijd. Boreel was immers verschillende malen in Engeland geweest. In 1759 behoorde hij met Jan van de Poll en Gerard Meerman tot een gezantschap met de titel ‘ministers van staat’ dat naar Engeland ging om te onderhandelen over de opgebrachte schepen en het vereffenen van de geschillen met betrekking tot de vaart op Amerika. Twee jaar later, van 23 januari 1761 tot 26 october 1762 was Boreel opnieuw in Engeland, ditmaal als extra-ordinaris ambassadeur. Ongetwijfeld zal Boreel verschillende buitenplaatsen rondom Londen bezocht hebben, die tuinen of parken in landschapsstijl hadden. Zijn zoon, Jacob Boreel, die eigenaar zou worden van Elswout, was zeker maçon.

T.a.v. Boreel en Vrijmetselarij, lees zeker ook even de weblog van 24 Apr. 2007.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *