Begraafplaats Brandenburg te Bilthoven

Laura Fokkema neemt dit cursusjaar deel aan de cursus Tuinkunst en Parken, historie en instandhouding, Hogeschool Utrecht.

De cursus speelt in op de vraag hoe en en op welke wijze Groene Erfgoed te revitaliseren. De cursus kent 3 hoofdthema’s ‘Ontwerp en Vormgeving’, ‘Hovenierskunst’ en ‘Rentmeesterschap’. Per trimester ligt het accent op één van deze drie zogenaamde leslijnen.

Laura heeft haar 1ste trimester met de leslijn ‘Ontwerp en Vormgeving’ afgesloten met het onderzoek ‘Begraafplaats Brandenburg in Bilthoven’. Dit onderzoek heeft niet alleen in een papieren rapport geresulteerd, maar kent ook een internetversie. Deze is gepubliceerd op dodenakkers.nl.

Laura heeft ook nog 2 vragen/oproepen:
– wie heeft oude afbeeldingen en/of ontwerpen van de begraafplaats Brandenburg in Bilthoven?
– wie kan de onderstaande foto plaatsen? De foto komt uit een catalogus van Groenewegen en zonen; deze firma zat vroeger naast de begraafplaats, maar de foto betreft niet begraafplaats Brandenburg.


Begraafplaats, in voorbereiding; uit catalogus Groenewegen en zonen.
Bron: Bibliotheek Wageningen UR, Speciale Collecties

4 gedachten over “Begraafplaats Brandenburg te Bilthoven

 1. Gevonden Laura. Of beter gezegd, tegenaan gelopen.
  ’t Is de (nieuwe) Algemene Begraafplaats aan Kerkhoflaan te Winterwijk. Het meest zuidelijke deel, in het verlegde van de Kerkhoflaan, is het eerste en oudste deel van de begraafplaats en betreft hetgeen ‘jouw’ foto laat zien.

 2. En misschien kan ik er een tuinarchitecte aan plakken: ‘een uitbreiding van ‘t kerckhof in W’, schreef tuinarchitecte Tineke Bosma in een brief aan haar vriendin Lien in de periode 1928-1932. Ernestine Josefine (Tineke) Bosma (1907-1960) volgde de opleiding tot tuinarchitecte aan de toenmalige tuinbouwschool voor meisjes, ‘Huis te Lande’ te Rijswijk (1925-1928). Vervolgens studeerde ze aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, richting TA (tuinarchitectuur). In 1932 vestigde zij zich als zelfstandig tuinarchitecte en had zij samen met een oud klasgenote van Huis te Lande, Endelina Henriette (Lien) Tieleman (1907-1991), een vaste plantenkwekerij.
  Al tijdens haar studie voerde Tineke verschillende tuinprojecten uit, zowel ontwerpen als beplantingsplannen voor privétuinen en openbare ruimten waaronder een tuin van een dominee, haar ouders en een speeltuin in Winterwijk (haar vader was burgemeester van Winterwijk in de periode 1928-1938). Helaas zijn er geen ontwerpen van Tineke bekend en / of teruggevonden behalve een plan uit 1933 voor het openbare park ‘t Rozendal (Burgemeester Coenenpark) in Roosendaal (in samenwerking met landschapsarchitect Jan Tijs Pieter Bijhouwer).
  Omdat ik midden in het onderzoek zit heb ik nog geen conclusies getrokken maar het lijkt aannemelijk dat het kerkhof in ‘W’ in Winterwijk en niet in Wageningen (in 1943 maakte Bijhouwer een uitbreidingsplan voor de Algemene Begraafplaats in Wageningen) lag.

  Vraag: Heeft Groenewegen en zonen een ontwerptekening van Tineke Bosma?
  Hartelijke groet,
  Sandra

 3. De aanleg van Groenewegen & zoon dateert van 1900. Later volgde een uitbreiding (misschien wel meer dan een) in noordelijke richting. Als Tineke Bosma al iets voor deze begraafplaats heeft gedaan, dan zal dat gezien haar geboortejaar betrekking hebben gehad op de/een latere uitbreiding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *