Boventuin Het Loo (3)

De opening van de boventuin van Het Loo gaat gepaard met de tentoonstelling Zwierig binnen de perken. De ondertitel van een begeleidend boekje geeft goed weer waar zowel boek als tentoonstelling over gaan: De herstelde boventuin van Paleis het Loo in vogelvlucht 1692-2008.

En het is inderdaad een vogelvlucht, maar dan niet in de betekenis van vluchtig, snel, minimaal. Nee al het materiaal is er; kaarten, ontwerpen, vogelvluchten, prenten, schilderijen, foto’s enz. Ja zo goed als alles, volgens mij ontbreekt enkel het niet uitgevoerde ontwerp van Claude Desgots (1698). Al het andere, soms enkel ontworpen, deels uitgevoerd, deels weergave van de werkelijkheid, is te aanschouwen. Via werk van namen als De Hooghe, Van Staden, Reetz, Schenk, Harris, De Swart, De Beijer, Van Berken, Schonck, De Man, Broekhoven, Schelfhout en Moulijn gaat het naar foto’s van begin de 20ste eeuw, de opgravingen en reconstructie van 1977-1984 en tot slot de werkzaamheden en het resultaat van de meest recente reconstructie (overigens maakt een 12-tal panelen tegen de achterwand van de colonnades in zekere zin ook onderdeel van de tentoonstelling uit).

Het boek(je) geeft dezelfde lijn van ontwikkelingen weer en geeft tevens een verantwoording voor de keuze van grasparterres en toegepaste beplanting. Een prachtig boek(je) voor slecht 4 euro; niet laten liggen!!

Zwierig binnen de perken
tot en met 28 september 2008
in de Oostvleugel van Paleis Het Loo

Toch ook nog wat anders. Over de ‘parterres de gazon coupés‘ (grasparterres).
Zowel voor de 1ste als de 2de reconstructie werd gebruik gemaakt van A Description of the Kings Royal Palace and Gardens at Loo, Walter Harris (1699). Hieruit het volgende:

In De Lusthof Het Loo is dit door van Everdingen-Meyer (1974) vertaald naar
In het tweede gedeelte van de tuin zijn twaalf parterres, omgeven door grindpaden. De zes binnenste aan elkaar grenzende parterres, drie aan iedere kant, liggen langs het brede middenpad waar wij doorheen liepen en bestaan uit diverse broderieën van buxus omgeven door bloembedden waarin op bepaalde afstand van elkaar jeneverbesstruiken staan die in piramidevorm rondom groen geverfde stokken groeien. De zes buitenste van deze parterres, aan de kant van de tuinmuur, zijn grasgazons

Bovenstaande ‘Figures in green‘ is vertaald naar ‘broderieën van buxus’ en ‘plain green’ naar ‘grasgazons‘. Zwierig binnen de perken vermeldt nu dat Harris in de beschrijving van de benedentuin buxusparterres aanduidt met ‘Figures in Box‘ terwijl bij de boventuin ‘Figures in green‘ staat. De vertaling van 1974 was een andere, de 1e reconstructie ook.
Jan Holwerda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *