Cascade’s voorjaarsexcursie 2008


Park kasteel Cannenburg ‘straks’. Ontwerpschets Bleeker en Nauta.
Uit folder ‘Cannenburch Compleet’

Zaterdag 17 juni vond de Cascade voorjaarsexcursie plaats. Deze keer naar de parken van Kasteel Staverden (Staverden) en Kasteel Cannenburch (Vaassen). Mooi, bijzonder, interessant, gezellig, op je gemak nog een keer terugkomen enz.

Het park van Kasteel Staverden is na het project ‘Staverden Versterkt’ in sept. 2007 opgeleverd. De wateren zijn gebaggerd, beschoeiingen aangebracht, onderhoud aan kasteel en koetshuis heeft plaatsgevonden, oranjerie en tuinmanswoning zijn gerestaureerd, tuinmuur en muurkas hersteld en gereconstrueerd, en een groentekas en pauwenverblijf gebouwd.
De tuin heeft een eigentijdse (niet onomkeerbare) invulling van sier- en nutstuinen binnen de aanwezige historische structuren gekregen. In het aangrenzende park zijn enkele paden hersteld, taluds verbeterd, bomen bijgeplant (en gekapt zal er vast ook zijn) en aan en met heesterbeplanting gewerkt. En andere elementen die al waren zijn gebleven; de historische doolhof, tuinbanken, het pauwenbeeld, het prieel, de ijskelder.

Beelden van het verloop van de werkzaamheden zijn te vinden op de website van de uitvoerder Vaarkamp.
Vergelijk deze eens met de beelden van de excursie door Niek Ravensbergen; via Cascade website.
Zo snel kan het gaan. Volgend jaar nog eens kijken…
En klik hier voor achtergronddocumententatie over de Restauratie en Renovatie. (klik hier voor meer over Staverden zelf).

Het park van Kasteel Cannenburch was even een heel ander beeld, zeg maar gerust schrikken. Hier stonden we tot de enkels in de modder, met kaalslag rondom. Midden in de werkzaamheden van het project ‘Cannenburch Compleet’. Midden in de eerste fase van ‘waterpartijen en bouwkundig elementen’ en tweede fase van ‘park en publieksvoorzieningen’.

De introducties, in koetshuis en later buiten, maken duidelijk waarom alle betrokkenen hameren op communicatie. Achtergronden, keuzes, argumenten, toekomstbeelden en bevlogenheid maken dat je een draai maakt. Dat je door de modder en kaalslag heen gaat kijken en al iets van dat toekomstige beeld ziet schemeren. Mooi is dat. Normaal zie je wat je weet, waarover verteld wordt of wat wordt aangewezen, maar nu, nu ‘zie’ je zelfs wat nog moet ontstaan.

Voor meer details kunt u veel lezen en aanschouwen via de volgende links:
– over het project ‘Cannenburch Compleet’; met folder over project en flyer met toekomstsituatie
– over Cannenburch zelf
– en opnieuw beelden door uitvoerder Vaarkamp en Niek Ravensbergen


Park kasteel Cannenburch ’toen’,  F. Beyerink (1761) ; uitsnede uit kaart

Bijzonder is het watersysteem in en rond Cannenburch. De vijver direct rond het kasteel verkrijgt zijn water uit de slingervijvers in het bos. De vierkante vijvers ter weerszijde van de vijver om het kasteel verkrijgt zijn water uit de beek die langs de noordgrens loopt, en het bijzondere is dat deze vijvers een veel hoger waterpeil kennen dan de ‘ingesloten’ vijver.
In 1739 zijn als verfraaiing drie regelmatige waterkommen gegraven (zie kaart Beyerink). Deze zijn begin 19de eeuw vergraven tot slingervijvers, en nu het water tijdelijk omgeleid wordt en de vijvers bijna droog liggen, zijn de regelmatige waterkommen weer herkenbaar. Er werd opgemerkt dat er gevlogen zou moeten worden; luchtfoto’s zouden dit nog beter laten zien.  JH

6 gedachten over “Cascade’s voorjaarsexcursie 2008

  1. Hartelijk dank voor dit verslag en de foto’s. Als mede-organisator van de excursie realiseer ik mij dat we de uitgangssituatie op Cannenburch misschien onvoldoende hebben belicht, maar de foto’s van uitvoerder Vaarkamp vullen achteraf deze leemte. De foto’s laten nog eens de enorme omvang van dit gedurfde project zien. Zelf kom ik op zo’n dag niet aan fotograferen toe, daarom ben ik blij met het mooie fotoverslag van Niek Ravensbergen. Nogmaals dank! Karen

  2. Dat De Cannenburch plaatselijk meer dan in het nieuws is is ons tijdens de excursie wel verteld. Hier een aantal berichtjes uit de internet editie van de Stentor: Complex Cannenburch meer dan een kasteel en Oorspronkelijke gevelstenen van Cannenburch krijgen elders plek. En van iets langer geleden Ravage gaat herstel van kasteelpark vooraf.
    Enne, de recente rondleiding met toelichting voor plaatselijke bewoners kende 80 (!) deelnemers; met niet alleen afkeuring en kritiek, maar zeer zeker ook begrip en positieve woorden. ‘Alleen met ingrijpen kan er weer iets moois tot stand komen’.

  3. Wat goed dat we nu een nieuwe website hebben met zo’n mooie gelegenheid om foto’s aan alle vrienden te laten zien. Ik was natuurlijk heel nieuwsgierig hoe de excursie was afgelopen en hoe de beide tuinen/parken er nu bijliggen. Dank voor de prachtige foto’s Niek. Ik denk dat het na het bezoek aan Staverden wel even schrikken was om Cannenburch zo “in ontwikkeling” te zien, maar zo gaat het nu eenmaal. Inderdaad zoals Jan al op de weblog suggereerde zijn er heel veel bomen in het park van Staverden omgegaan en is er ook heel veel baggerwerk verricht in en om het kasteel. Maar al heel snel is dat weer vergeten, zoals jullie allen hebben kunnen constateren.Ik hoor van velen dat de excursie zeer geslaagd was, dus vooral ook veel dank aan de excursie-commissie, maar blijkens de foto’s had het weer wat beter gekund. CO.

  4. De handout over Staverden als uitgereikt bij aanvang van de excursie is nu in digitaal format beschikbaar gesteld door Oldenburgers Historische Tuinen. Klik hier voor het pfd document.

    Overigens in het vandaag ontvangen nummer van Mooi Gelderland, het kwartaaltijdschrift van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, staat ook een verantwoording; onder de kop ‘Landgoed Staverden gewetensvol ingekleurd’

     

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *