EMMA – Koningin der Nederlanden, Prinses van Waldeck-Pyrmont


Schloss Arolsen (Bad Arolsen DE)  Bron: schloss-arolsen.de (klikfoto voor grote weergave)

Van 1 juni t/m 24 augustus 2008 wordt in de sloten Arolsen en Bad Pyrmontherdacht dat koningin Emma 150 jaar geleden geboren werd opxe2x80x9ckasteelxe2x80x9d Arolsen.

Of de tentoonstelling nu zo interessant is voor Cascade-vrienden, is devraag, maar de kastelen, tuinen en parken er omheen hebben zekerinteressante zaken voor Cascade-vrienden in petto: de tuinarchitect JohannGeorg Michael heeft namelijk op Arolsen gewoond, als zoon van zijn vadermet dezelfde naam, die vanaf 1740 xe2x80x9cHofgärtnerxe2x80x9d was opArolsen; een gigantische Sequioadendron, geschonken door Koningin Emmawacht op u even voor u het terrein van het slot betreedt en Michael ismogelijk de architect van de xe2x80x98Erdbeertempelxe2x80x99 in het kurparkvan Bad Pyrmont.

Het huis Arolsen is een voormalige klooster  en verbouwd tot kasteelvoor de graven van Waldeck. Vanaf 1694 was Arolsen de hoofdstad van hetvorstendom Waldeck-Pyrmont. In 1710 werd onder Friedrich Anton Ulrich vanWaldeck de eerste steen gelegd. Julius Ludwig Rothweil (1676-1750) was dearchitect, die het slot een uitbundige allure wist te geven, naarvoorbeeld van Versailles, zoals men zegt. Het gigantische kasteel, metdrie vleugels rondom een dubbele binnenplaats, werd een barok prachtwerk,met rijk versierde gevels en een schitterend interieur xe2x80x93 passend bijde nieuwe status van het vorstenhuis. Het kasteel wordt nog steeds doorleden uit het geslacht Waldeck-Pyrmont bewoond.

Het barokpark bestaat niet meer, uitgezonderd het buxusrond op de cour,waar in 1992 het bekende kunstwerk Puppy van Jeff Koons (nu voorhet Guggenheim in Bilbao) voor het eerst werd opgericht. Het tegenwoordigelandschapspark wordt gekarakteriseerd door een grote vijver.

Het barokke slot Pyrmont werd vanaf 1706 gebouwd en diende alszomerresidentie van de familie. Tegenwoordig is in het gebouw met depronkruimtes en de in stijl gemeubileerde xe2x80x98Bel Etagexe2x80x99 het stedelijk museum (Museum für Stadt- und Badgeschichte). HetKurpark Bad Pyrmont ligt annex. Het was in 2005 xe2x80x98Schönster ParkDeutschlandsxe2x80x99 en heeft een beroemde palmentuin. Mogelijk heeftMichael de hand gehad in de verlandschappelijking van het park en deoprichting van de zogenaamde Erdbeertempel. In ieder geval is bekend dathij als badgast in 1778 in Bad Pyrmont is geweest en na 1782 vaker inverband met een reorganisatieplan voor het park. Jhr. Jacob Boreel Jansz.heeft in 1786 deze Erdbeertempel laten oprichten ter herinnering aan zijndochter Anna Maria Fagel xe2x80x93 Boreel (1739-1781), die in dit kurpark isoverleden. De vorm van de tempel doet denken aan de Rotonde, die Michaelontwierp voor de buitenplaats Oud-Berckenroede te Heemstede.  CO

"EMMA – Koningin der Nederlanden, Prinses vanWaldeck-Pyrmont"
1 juni tot 24 aug
Museum im Schloss Bad Pyrmont (Bad Pyrmont)
Museum im Bad Arolsen (Bad Arolsen)


Erdbeertempel in Kurpark Pyrmont.  Foto: Oldenburgers HistorischeTuinen

2 gedachten over “EMMA – Koningin der Nederlanden, Prinses van Waldeck-Pyrmont

  1. Jacob Boreel Jansz. kan de Erdbeertempel in Pyrmont niet hebben opgericht ter ere van zijn in 1781 overleden dochter, om de eenvoudige reden dat hij al in 1778 was overleden. Kan het zijn dat zijn zoon -en dus haar broertje- Jacob Boreel Jacobz. deze tempel heeft laten oprichten? Hij was vanaf 1781 eigenaar van Elswout en vanaf dat moment mogelijk opdrachtgever van Michael aldaar.

  2. Noch Boreel Jansz. noch Boreel Jacobsz, hebben de tempel laten oprichten. Onlangs is nader onderzoek gedaan betreffende deze vraag en de suggestie mijnerzijds dat de tuinarchitect Michael wellicht de ontwerper van de tempel zou kunnen zijn. Een kennis van mij kreeg onlangs inzage (in het plaatselijk Archiv van Pyrmont)in een losbladige verzameling met gegevens omtrent de Erdbeertempel en hieruit blijkt dat vorst Friedrich van Waldeck en Pyrmont de tempel heeft laten oprichten ter nagedachtenis van Anne-Marie Fagel-Boreel (1735-1781) en dat de filosoof Francois Hemsterhuis het ontwerp heeft gemaakt van het grafmonument de Erdbeertempel. Deze tempel heeft deze naam in de volksmond gekregen omdat de artsen uit die tijd het eten van aardbeien, in combinatie met het bronwater, de oorzaak achtten van haar overlijden.CO.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *