Tentoonstelling Pieter Buys: maken en laten

OVERGENOMEN
Pieter Buys: MAKEN en LATEN
Het werk van een tuin- en landschapsarchitect

Op zondagmiddag 12 april om 15.00 uur opent Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water (én tevens tuin- en landschapsarchitect) de expositie ‘MAKEN en LATEN’ met werk van Pieter Buys. Buys wordt gezien als de nestor van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Hij heeft een heel belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van zijn vakgebied tot een volwaardige discipline. Een discipline die staat naast de architectuur en de stedenbouw. Zijn duizenden ontwerpen van alle schaalniveaus zijn van grote invloed geweest. Op de expositie in het ABC, die mede is georganiseerd naar aanleiding van de publicatie Pieter Buys, tuin- en landschapsarchitect – Maken en laten, wordt een beeld van dat omvangrijke oeuvre getoond. U bent van harte welkom bij de opening.

Pieter Buys (1923) wordt door tuin- en landschapsarchitecten beschouwd als een van hun voormannen. Samen met ontwerpers als Wim Boer, Carl van Empelen, Hein Otto, Mien Ruys en Hans Wamau is hij verantwoordelijk voor de naoorlogse emancipatie en professionalisering van de discipline tuin- en landschapsarchitectuur. Sinds de oprichting van zijn bureau in Den Bosch in 1949, is hij onafgebroken als ontwerper en docent werkzaam geweest. Zijn oeuvre van meer dan 1800 nummers groeit nog altijd. In het werk van Buys zijn twee bepalende lijnen te ontdekken: de invloed van de Deense architectuur en de architectuur van de zogenoemde Bossche School.

Pieter Buys werkte intensief samen met verschillende architecten zoals Jos Bedaux, Gerard Wijnen en Fons Vermeulen. Bij (particuliere) opdrachten werd hij dikwijls betrokken nog voordat de plaats van het huis op de kavel was bepaald. Daarmee zijn Buys’ tuin- en landschapsontwerp gelijkwaardig aan de architectuur geworden en is er een dialoog tussen gebouw en tuin ontsaan. Hier ligt de kracht van Buys’ ontwerpen.
In 2008 is het omvangrijke werk van Buys door Marinka Steenhuis gedocumenteerd in de rijk geïllustreerde publicatie Pieter Buys, tuin- en landschapsarchitect – Maken en laten. Deze publicatie laat de essentie zien van zijn werk en plaatst Buys bovendien in de context van zijn tijd. Het boek is tijdens de tentoonstellingsperiode te koop in het ABC.
Ten tijde van de expositie zullen een of twee lezingen worden georganiseerd. Hierover volgt in een later stadium nog nader bericht. Informatie hierover is ook te vinden op de website van het ABC.

12 april t/m 31 mei 2015
ABC Architectuurcentrum Haarlem
Groot Heiligland 47 2011 EP Haarlem
Toegang gratis geopend: di-za 12.00-17.00 / zo 13.00-17.00

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *