Bassin en voormalige afsluiting van tuin Het Loo

De weblog van 2 maart betrof het boek Fonteinen in Nederland Historische watervoerende monumenten van Meindert Stokroos.  In dit boek worden o.a. de waterwerken van Het Loo te Apeldoorn beschreven.  Nu herinnerde ik me een opgraving van een 2, 3-tal jaren geleden.  Nog eens naar meer details gezocht en wat mooi materiaal gevonden.  Leek me een leuke aanvulling op paragraaf over de waterwerken van Het Loo.   

In 2003, bij het herstel van de laan die in het verlengde van de tuin enkele honderden meters in noordelijke richting het paleispark in liep, stootte men bij graafwerk op restanten van muurwerk, een waterbassin en funderingen.  Het geheel bleek de voormalige afsluiting van de formele tuin te zijn.  Een afsluiting die Harris in A description of King’s Royal Palace at Loo beschreef en Schenk in zijn prent ‘Gezicht der Rustplaatfen, en nieuwe veranderingen te zien van achteren over den Generalen Tuin’ verbeeldde.

Bij de omvorming van de formele tuin tot een landschapspark werden het plateau en overdekte rustplaatsen tot op de fundering afgebroken.  De laatste verdween met het bassin onder een laag aarde.

De opgravingen waren met medewerking van de AWA; hiervan doet een webpage verslag.  En de Gemeente Apeldoorn liet de brochure Graven in de tuin van paleis Het Loo verschijnen.  JH

1 gedachte op “Bassin en voormalige afsluiting van tuin Het Loo

  1. Ik heb de vertaling van A description of King’s Royal Palace at Loo in ’s Konings paleis en tuinen van Het Loo door L.R.M. van Everdingen-Meyer er nog eens opnageslagen. Op blz. 53 staat de vertaling over dat deel van de tuin (als in de brochure). Op blz. 52 staat een afbeelding van de situatie van ‘De Rustplaats in de Thuyn’ die slecht deels past bij de beschrijving. De prent in de weblog past wel bij deze beschrijving en is getiteld ‘Gezicht der rustplaatsen en nieuwe veranderingen te zien van achteren over den generalen tuin’.

    Beide prenten staan ook in de brochure, de 1ste dateert van ca. 1685 en de 2de van ca. 1697. Overigens het werk van Harris draagt het jaartal 1699.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *