De Hartekamp, n.a.v. Cascade mini-symposium


De Hofstede de Hartekamp 1709-1788 eigendom der familie Clifford, L.A. Springer

Hét boek(je) over de Hartekamp zelf is wat mij betreft Het landgoed de Hartekamp te Heemstede, door Albers, L.H., A.J. Kramer & J.L.P.M. Krol (1982). M.n. het artikel Apollo’s lustoord, tuin en overplaats van de Hartekamp van Lucia’s hand is genieten.

En ook nog even een opmerking over de door L.A. Springer gecopieerde kaart De Hofstede de Hartekamp 1709-1788 eigendom der familie Clifford. De expositie over Linnaeus in de Casteelse Poort (Wageningen) en ook de website George Clifford Herbarium (1685 – 1760) tonen deze kaart en vermelden ‘kopie door L.A. Springer (1902) naar een verloren gegaan orgineel van G.L. Uhl‘.

Springer vermeldt zelf, in Oude Nederlandse Tuinen, hoe slecht de staat van een 2-tal Hartekamp kaarten is, maar dat ze behouden bleven en in zijn handen kwamen ‘tot vermeerdering mijner collectie‘.
Dus een eerste vermelding met ‘slechte staat‘. Latere publicaties gaan van ‘origineel onbekend‘, naar ‘Het origineel hiervan is niet bewaard gebleven‘, tot tenslotte ‘het origineel bestaat niet meer‘.

Nu kwam in 2005 Noord-Hollands Arcadia van Christiam Bertram uit (boek & CD) en wat kwam ik tegen, jawel beide door Springer genoemde kaarten (op p. 413 en 414), dus ook Geomeetrische afteekening, de hofstede Hartekamp van de hand van G.L. Uhl (tussen 1738 en 1760).

(gedeelte vervanging/aanvulling in 2023:)
Beide kaarten zijn tegenwoordig in de beeldbank van het Noord-Hollands archief te vinden
De Hof-stede De Harte-Camp (1708) Maurits Walraven (1708), klik hier.
Geomeetrische afteekening, de hofstede Hartekamp (13-1760), G.L. Uhl, klik hier.
Jan Holwerda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *