De stadstuin van Jacob van Lennep


Keizersgracht 562-558. Nummer 560 werd in 1866 bewoond door mr. Jacob van Lennep. Bron: Stadsarchief Amsterdam

Ik was aan het bladeren in Het leven van Mr. Jacob van Lennep (1909) van M.F. van Lennep.en mijn oog viel op ‘Nu wreekt mijn vrouw zich op den tuin…’. Zie onderstaande citaat, het ‘gif’ spat uit de zin. Heb gezocht naar een afbeelding van de stadstuin, maar kom niet verder dan de gevel van Keizersgracht 560. Daar woonde het gezin Jacob van Lennep. En ’s zomers woonden ze op de buitenplaats Woestduin bij Heemstede, tot 1845.

‘Hoe aangenaam de zomers to Woestduin doorgebracht waren geweest, des to grooter was de droefheid bij oud en jong, toen, om verschillende oorzaken, in 1845 het buiten niet meer kon worden ingehuurd ; den 6den Mei van dat jaar schreef J . v. L . uit Amsterdam aan zijn vriend Ds . Willem Veder:
Mijn inboedel is van Woestduin teruggekomen : twee scheepsladingen vol. Gy behoeft niet te vragen of die verhuizing ook tranen gekost heeft. Nu wreekt mijn vrouw zich op den tuin, die omgespit, met zooden belegd, met lekzand versierd, van melt voorzien, met gebloemte en geboomte beplant wordt, dat het een lust is om te zien. Helaas, met dat al is het toch maar een stadstuin en zal men er het voornaamste steeds ontbeeren : de buitenlucht.

3 gedachten over “De stadstuin van Jacob van Lennep

  1. Mij heeft altijd geïnteresseerd waarom Jacob (als oudste zoon) Het Manpad niet erfde maar dat zijn jongere halfbroer het verwierf. Ik vermoed dat dit gebeurde op grond van financiële afwegingen maar Marita Mathijsen schrijft hierover jammer genoeg niets in haar prachtige boek over Jacob van Lennep. Dat vervoer van het ameublement zal vanaf de steiger in de Trekvaart bij Het Manpad zijn gebeurd. Bijzonder.

  2. Zie ook: Digitaal Grachtenboek voor identificatie, register, afbeelding uit Caspar Philips’ grachtenboek etc. (https://www.onderdekeizerskroon.nl/database/grachtenboek_objecten.php?id=2699).
    In dit digitale grachtenboek zijn alle Amsterdamse grachtenhuizen nader te bekijken, soms met vele foto’s en vroegere en moderne afbeeldingen. Ik heb de informatie van Jan over Jacob van Lennep (voor aanvulling) al doorgestuurd. De samensteller van dit grachtenboek is namelijk mijn schoonzoon. CO

  3. Om dat nu ‘gif’ te noemen gaat mij wat ver Jan. Met ‘wreekt zich’ wordt meer bedoeld in de zin van ‘zij haalde haar gram’ , en dat bleek na noeste arbeid ‘een lust voor het oog te zijn’ . Zij had er toch maar wat van gemaakt! En dat moest manlief toegeven. Zie ook ‘Er stond een vrouw in de tuin’ pagina 289 (Anne Mieke Backer)
    Joost

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *