Een bericht van de Werkgroep Tuinsculptuur

Precies vijf jaar geleden hebben wij de Studiegroep Inventarisatie Tuinsculptuur opgericht. Het inventariseren van tuinsculpturen in Nederland was een erg hoog ambitieniveau, terwijl onze beschikbare vrije tijd beperkt was. Om die reden is geleidelijk het accent verschoven van het inventariseren naar het bestuderen van tuinsculpturen op locatie. Deze pragmatische en informele werkwijze werd ‘bekrachtigd’ in een nieuwe naam: de Werkgroep Tuinsculptuur.

Het waren inspirerende en leerzame jaren, waarin we verschillende activiteiten hebben ontplooid. We hebben elkaar zeer regelmatig ontmoet op aansprekende locaties, zodat tuinsculpturen ter plaatse geobserveerd en besproken konden worden vanuit vaak verrassende perspectieven.

Mede dankzij onze inspanningen is op 5 maart jl. een bijeenkomst van het Platform Groen Erfgoed geheel gewijd aan tuinsculptuur. Onze werkgroep heeft daarbij een aanzienlijk deel van het inhoudelijke programma verzorgd. Het thema tuinsculptuur is daarmee geagendeerd. Wij vonden dit een passend moment om de activiteiten van de werkgroep te beëindigen. Gevestigde instituties zijn nu aan zet om het thema verder op te pakken. Op persoonlijke titel blijven we uiteraard actief op dit boeiende terrein!

Dineke Akkermans, Laura Fokkema, Dennis de Kool en Niek Ravensbergen

3 gedachten over “Een bericht van de Werkgroep Tuinsculptuur

 1. Beste Dineke, Niek, Dennis en Laura, het zullen toch in ieder geval vijf inspirerende jaren zijn geweest. Samenwerking op een onderwerp wat jullie alle vier inspireert, zal niet zonder resultaten zijn gebleven. Ik weet het, 5 maart jl. is zoals jullie vermeldden op jullie initiatief een bijeenkomst van het Platform Groen Erfgoed geheel gewijd aan tuinsculptuur en was de inhoudelijke input van jullie afkomstig, maar ik zou het jammer vinden als die inhoudelijke input alleen als notulen te lezen valt op de website van RCE onder het kopje Platform Groen Erfgoed.
  Op de Cascade-website staat te lezen dat Cascade faciliterend kan zijn voor een studiegroep die werkt in de lijn van de stichting. Hieruit zou je bijvoorbeeld kunnen concluderen dat het Cascade Bulletin mogelijk wel een artikel, geschreven door jullie groep en handelend over de resultaten, zou willen opnemen. Het zou jammer zijn als alle kennis over die vijf jaar nu weer verloren gaat.
  Hebben jullie ook in de tijd dat jullie inventariserend bezig waren, nog een voorlopige lijst van tuinbeelden en locaties gemaakt? Misschien is het goed die te deponeren in de Bibliotheek Wageningen UR / Speciale Collecties, zodat dat werk openbaar toegankelijk blijft en die lijst niet alleen in jullie persoonlijk archief bewaard zal blijven? Anderen kunnen daar dan ook gebruik van maken.
  Het zijn een paar simpele vragen die ik zie als vervolg op het stop zetten van een studiegroep (hoewel Cascade er au fond niets mee ter maken heeft, maar je werkt in een studiegroep toch voor de wetenschap).
  Nu jullie zo duidelijk aangeven de studiegroep stop te zetten, vraag ik me trouwens af hoe het gaat met de tweede studiegroep ‘De Vrije Tuinlieden’, die in 2008 werd opgericht. Zou iemand van die werkgroep ook eens een verslagje kunnen/willen doen op de Cascade-weblog?
  Ik ben benieuwd. CO

 2. Op Linkedin ‘RKD heeft Nathalie Dufais een discussie ingebracht, waaraan onze sculptuur-liefhebbers misschien ook willen deelnemen:

  Onderwerp:19th Century sculpture in the Netherlands english.rkd.nl
  Support for research into 19th-century sculpture in the Netherlands from the Beelden aan Zee Museum/Sculpture Institute, the Rembrandt Association’s Ekkart Fund and the RKD. Read more on our website: http://tinyurl.com/pewt5je

  CO

 3. De resultaten van de individuele leden van de werkgroep zijn (en zullen) worden gedeeld via verschillende gremia (berichten, publicaties, lezingen, etc.). Een ieder van ons deed en doet dat op zijn eigen manier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *