Gerrit Vlaskamp (2)


Gerrit Vlaskamp (1874)

Het onderzoek naar de tuinen van Gerrit Vlaskamp vordert gestaag. Er zijn nu 290 Friese tuinen ontdekt,  30 in Groningen en 1 in Drenthe. De tuin in Drenthe heeft een connectie met één van de Groninger tuinen.

Vlaskamp heeft in 1872 en 1873 een enorme tuin aangelegd voor Onno Joost Quintus. Ik vermoedde meteen al, dat dit niet een gewone tuin kon zijn, omdat het om 6 paginaxc2xb9s bomen en struiken ging. Ik heb het sterke vermoeden, dat het om park Groenestein  gaat, dat toegeschreven is aan Copijn. Quintus was getrouwd met een meisje Van Royen. In 1876 heeft Vlaskamp een tuin ontworpen voor mevr. Van Royen in Assen. Welke tuin dit is, weet ik nog niet, misschien kan iemand me daarbij helpen.

Bovendien is er een foto van Gerrit Vlaskamp opgedoken uit 1874, voor mij een wonder. In de Leeuwarder Courant heeft een artikel gestaan over mijn speurtocht naar de tuinen van Vlaskamp.
Een verre nicht van mijn man (Gerrit is zijn oud-oud oom) woont al 50 jaar in Brabant, maar leest nog steeds de Leeuwarder Courant. Ze las het artikel en bedacht, dat er nog een heel oud album op zolder lag met fotoxc2xb9s van Vlaskampen. Toen ze belde om het te vertellen kon ik het haast niet geloven, maar het klopte. Er stonden twee fotoxc2xb9s van Gerrit Vlaskamp in.
Zijn naam stond onder de foto en er achterop geschreven. Er stond bij, dat Gerrit op de foto 40 jaar is, hij is geboren in 1834, dus de foto is genomen in 1874.

Aly van der Mark

4 gedachten over “Gerrit Vlaskamp (2)

  1. Zo langzamerhand ga ik me afvragen wat Gerrit Vlaskamp nu precies deed, omdat er kennelijk ook een relatie was tussen hem en de fa. Bosgra en nu omdat er sprake is van de aanleg van Groenestein, terwijl we tot heden dachten dat H. Copijn de ontwerper van het landschapspark was van dit park in Groningen. Wat betreft Groenestein, zou het misschien zo kunnen zijn dat de fa. Copijn het ontwerp heeft gemaakt en dat Gerrit Vlaskamp zorgde voor de aanleg als aannemer / hovenier. Maar wat is de functie van de fa. Bosgra? Dat is toch ook een hoveniersbedrijf? Was Gerrit Vlaskamp daar in dienst of werkten Vlaskamp en Bosgra samen, beide hoveniers?
    Ook nu nog is de normale gang van zaken dat een ontwerper / tuinarchitect wordt ingeschakeld voor het ontwerpen van een tuin of park en dat de uitvoering wordt gegund aan een hovenier / aannemer. Helaas komt het nogal eens voor dat een hovenier het ontwerp aan zich toeëigent, terwijl een ander dat dus heeft gemaakt. Ook komt het nogal eens voor dat personen in dienst van een hoveniersbedrijf beweren de ontwerper van een tuin of park te zijn, maar dat later hun naam is vergeten omdat de firmanaam bij wie die persoon in dienst was, wel wordt onthouden en bekend staat als de ontwerper. Vandaar mijn vraag: had Gerrit Vlaskamp een eigen hoveniersbedrijf, wat was de relatie met de fa. Bosgra precies en was hij misschien ook wel eens de uitvoerder van ontwerpen van een ander bedrijf, bijvoorbeeld voor de fa. Copijn? Als dat laatste het geval is, is het juist dat de de naam Groenestein met Copijn is verbonden en niet met Gerrit Vlaskamp. Tegenwoordig zijn we, als het goed is, daar wat precieser in en zouden we zeggen: Ontwerp Copijn en uitvoering Vlaskamp. Overigens is er ook een Cascade-vriend met een onderzoek naar de werken van de fa. Copijn bezig. Mocht u meer willen weten over de projecten van deze oude firma, dan kunt u bij ons wel een emailadres vragen. CO

  2. Er is kennelijk verwarring ontstaan over het werk van Gerrit Vlaskamp.
    Hij had geen eigen hoveniersbedrijf, hij was tuinarchitect. Hij ontwierp tuinen en parken en betrok de bomen en struiken van boomkwekerij de Iephof van de firma Bosgra.

    Op 1 september is het archief van de firma Bosgra overgedragen aan Tresoar, het Friese archief in Leeuwarden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *