Jaar van de historische buitenplaats (2012)

In de weblog van 21 dec 2009 werd de lancering van het idee van een themajaar Historische Buitenplaatsen in 2012 gemeld. Het is niet bij een idee gebleven. In vliegende vaart gaat het verder, lees de details op de website www.buitenplaatsen2012.nl. Hier een aantal punten van die website.

Het themajaar is bedoeld voor het Nederlandse publiek. Door middel van publieksgerichte activiteiten willen wij de kennis van en betrokkenheid bij historische buitenplaatsen vergroten. Daarnaast zullen ook activiteiten worden georganiseerd voor specifieke doelgroepen, zoals bestuurders en buitenplaatsbezitters. Het uiteindelijke doel van het themajaar is het vergroten van het draagvlak voor behoud en ontwikkeling van dit fraaie culturele erfgoed. Het in 2008 met veel succes georganiseerde themajaar Religieus Erfgoed vormt hierbij een inspirerend voorbeeld.

Binnen twee maanden na de lancering van het idee van een themajaar was er reeds een financiële toezegging van Donatus Verzekeringen; de stichting ‘Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012’ is opgericht; een professionale projectleider is aangetrokken; ministerie van VROM heeft een subsidie t.b.v. een boek toegezegd; de 5de werkgroepvergadering vond reeds plaats; 46 organisaties hebben hun betrokkenheid kenbaar gemaakt en willen zorgdragen voor één of meerdere activiteiten tijdens het themajaar; een website is in de lucht gegaan en wordt gezien de berichten onder Nieuws ook steeds geactualiseerd. Blijven volgen zou ik zeggen.  JH

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *