“Land-art” van Wim Boer bij voormalig Jan Kopshuis (Wageningen).

Mijn naam is Laurens van der Zee (1948), ik woon in Wageningen en heb in 2010 en 2011 in opdracht van de gemeente Wageningen een brede inventarisatie gemaakt van alle kunst in de openbare ruimte van deze gemeente. Deze inventarisatie is afgerond, maar zoals dat gaat heeft het werk een eigen dynamiek gekregen, waarin steeds informatie blijft binnenkomen – zeker nu Wageningen UR veel kunst uit de stad naar de campus aan het overbrengen is – en visuele items onder mijn aandacht worden gebracht die eigenlijk ook bij de inventarisatie horen.

Bij dat laatste hoort een mysterieus stukje “land-art” dat zich bevindt in de berm van de Generaal Foulkesweg ter hoogte van het voormalige Jan Kopshuis, vroeger een belangrijke bibliotheek van Wageningen UR. Dit bijzondere gebouw is helaas in 2011 gesloopt, er worden woningen gebouwd. Men heeft mij verteld dat dit object, een grote kei op een L-vormige basis van baksteen, gemaakt is door tuin- en landschapsarchitect Wim Boer (1922-1999), die bij de bouw van het Jan Kopshuis de tuin heeft ingericht. De eerste steen van het gebouw is gelegd 18 juni 1980. Ik wil graag meer weten van dit stukje kunst omdat het bedreigd wordt door de nieuwbouw op deze locatie. Het kan zomaar door bulldozers beschadigd worden of door auto’s die er om heen in de berm worden geparkeerd, of het kan als “obstakel” door de gemeente worden opgeruimd. Ik zoek nu argumenten om het bij de gemeente alsnog als “kunst” in de inventaris te laten opnemen, zoals ook met andere land-art gebeurd is, bijvoorbeeld van Piet Blaauwboer.

Ik heb eigenlijk nergens een documentatiepunt kunnen vinden waarin met name die vorm van kunst gedocumenteerd is (want ik heb nog een paar vragen, maar dit terzijde). In de tekst van Louwerse uit 1982 over Wim Boer wordt zijn werk aan het Kopshuis niet genoemd.  Boer heeft kennelijk in 1996 op een Ronde Tafelconferentie van Cascade over zijn werk verteld, maar die tekst bezit ik niet. Evenmin heb ik het In Memoriam door Louwerse dat in Cascade 9, 2000, nummer 1 schijnt te staan. Ik hoop te weten te komen wat de titel en de filosofie achter dit stukje land-art zijn, eventueel in relatie tot het gehele tuinontwerp. Ik hoop dat u iets voor mij kunt vinden. Bij voorbaat dank voor uw aandacht. Ik stuur een foto van het object mee, het grondvlak is plm 3 x 1 meter, de steen is zo’n 60 cm hoog.

Met vriendelijke groet, Laurens van der Zee, Wageningen.

3 gedachten over ““Land-art” van Wim Boer bij voormalig Jan Kopshuis (Wageningen).

  1. Die steen maakte volgens mij deel uit van de tuinaanleg. Was gewoon in de voortuin “gestrooid”. Die sokkel herinner ik me niet. Dat verhaal voor Cascade Ronde Tafel Conferentie is nooit op schrift gesteld en zijn In Memoriam kun je lezen in het Cascade Bulletin (in Bibliotheek WUR aanwezig). Als je in de Catalogus van de bibliotheek onder Wim Boer als titel kijkt, vind je drie titels, waaronder: Wim Boer : beschrijving en documentatie van zijn beroepspraktijk : beroepsproject recente ontwikkelingen in de tuin- en landschapsarchitectuur [Student report]. Louwerse, D.C. \ 1982. Verder zijn vele ontwerpen van Wim Boer in afd. Speciale collecties aanwezig. En ik geloof ook het ontwerp van de tuin van het Jan Kopshuis, dus je zal even naar Speciale Collecties moeten gaan en daar het ontwerp aanvragen. Dat was het. Carla Oldenburger

  2. Hallo Laurens van der Zee,
    In het werkarchief van Wim Boer, dat bij de Speciale Collecties aanwezig is, bevinden zich correspondentie, bestekken, declaraties, e.d. m.b.t. de tuin van het voormalige Jan Kopshuis. Deze zijn gebundeld onder werknr. 350 (doos 65). Voorop dit dossier staat vermeld dat de tekeningen verloren zijn gegaan. Ik heb er even doorheen gebladerd, maar ben geen vermelding van het kunstwerk / muurtje en kei tegengekomen. Wel kom ik een paar keer de term ‘relatiemuurtjes’ tegen. U kunt het dossier komen inzien in onze leeszaal, geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

  3. Dank voor bovenstaande reacties, ik kom met deze suggesties naar de universiteitsbibliotheek. Eventuele vondsten zal ik aan Cascade doorgeven. Tot zover heeft het object de sloop en nieuwbouw op dit terrein overleefd, op een afgereden baksteenpunt na. Groet, Laurens van der Zee, inventarisatie van kunst in de openbare ruimte in de gemeente Wageningen voor http://www.beeldenvangelderland.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *