Nederlandse Meestertuiniers in Sint-Petersburg

Cascade heeft als doelstelling ‘Het stimuleren van de bestudering van de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland en in gebieden die in het verleden onder invloed hebben gestaan van de Nederlandse tuin- en/of landschapsarchitectuur…’
Onze website blijft best strik binnen deze ‘lijntjes’. Maar dat ‘gebieden … onder invloed’ geeft altijd weer leuke mogelijkheden, verwijzingen en info. De onderstaande verwijzing loopt echter tegen een grens aan, lees de grens van toegankelijkheid.

Toevallig stuitte ik op de titel Nederlandse Meestertuiniers in Sint-Petersburg in de eerste helft van de 18e eeuw van Boris Makarov. Dat klinkt natuurlijk heel interessant, maar de eigenlijke titel luidt Голландские садовые мастера в Санкт-Петербурге. Первая половина XVIII века. Eeeeh dat wordt lastiger.

De verdere omschrijving is:
De kunst van het tuinieren neemt een bijzondere plek in binnen de geschiedenis van de mensheid. Omdat hierin de wederzijdse verhoudingen tussen mens en natuur zich tot uiting brengen. De tuin geeft de mens zijn rust maar kost hem ook veel zware arbeid.

Ook in het leven van de Russische tsaar Peter de Grote nam de tuin een belangrijke rol in. Hij nam zijn voorliefde voor de tuin over van zijn vader Tsaar Aleksej. Gedurende zijn jeugd speelde Peter in de tuinen van het Kremlin, terwijl zijn vader in Izmajlov een grote hoeveelheid door het buitenland geïnspireerde tuinen liet bouwen: Het Prosjanskij-labyrint, de apothekerstuin en de Italiaanse tuin. Bekend waren ook de Hemelvaarts-, Nieuwe en Kazantuinen van Kolomenski.

Tuinen waren ook het middel bij uitstek waarmee Peter kennis kon maken met de Nederlandse kunst. In Peters nieuwe hoofdstad St. Petersburg liet hij dan ook diverse tuinen aanleggen. Hierin speelden buitenlandse tuiniers een grote rol. In zijn nieuwste boek verhaalt Boris Makarov over het werk van deze veelal Nederlandse tuiniers en hun vaak zware lot dat hen trof. Makarov besteedt niet enkel aandacht aan hun bezigheden maar reflecteert ook over hun karakter en persoonlijkheid en hun vaak moeizame onderlinge verhoudingen.

Boris Makarov werd in 1953 geboren in Leningrad, waar hij in 1975 afstudeerde aan de Natuurkundig-Mechanische Faculteit van het Polytechnisch Instituut. Aan datzelfde instituut doceerde hij tot 1993 natuurkunde. In 1986 verdedigde hij er zijn kandidaatsdissertatie. In die jaren verdiepte hij zich in zijn vrije tijd in de geschiedenis van Rusland en Sint-Petersburg. Sinds 2002 voert hij als medewerker van het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen professioneel archiefonderzoek uit naar het thema “Buitenlandse specialisten in Sint-Petersburg tijdens de 18e eeuw”. Hij is auteur van velerlei artikelen over de geschiedenis van Sint-Petersburg en auteur van het boek Nederlanders in Rusland in de eerste helft van de 18e eeuw (Sint-Petersburg 2009).

Nederland-Rusland Centrum (Groningen), zie hier
Prijs: €20,57  319 pagina’s  ISBN: 978-5-91263-007-1  Taal: Russisch

In het Russisch dus. Als het boek nou veel plaatjes kent is aanschaf nog te overwegen (geen idee of dat zo is). Als er een digitale versie van zou zijn ook. Want gooi de Russische titel maar eens in Google Translate en je krijgt de Nederlandse titel terug; dus/en complete teksten via copy/paste werkt ook. Omgekeerd werkt natuurlijk ook. Het Nederlandse ’tuin historie’ is ‘история сада’. Gooi dat in Google afbeeldingen en je krijgt klik hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *