Oproep Monumentencommissie Nts


MC zet zich al jaren in voor behoud van het eeuwen oude open landschap tussen Kasteel Arcen en historische dorpskern. Open landschap wordt bedreigd door bouw multifunctionele accommodatie.

INGEZONDEN

Oproep Monumentencommissie Nts
De Monumentencommissie (MC) van de Nederlandse Tuinenstichting geeft op vrijwillige basis onafhankelijk advies aan particulieren, organisaties en overheden met betrekking tot de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed in de breedste zin van het woord. Zij entameert ook onderzoek naar historische tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen en hun beheerders en ontwerpers. Bescherming van bijzonder en/of kenmerkend plantensortiment vormt een speerpunt. De leden van de MC zijn actief betrokken bij de projecten.

Gezocht: regionaal contactpersoon/tevens lid MC en regionale adviseurs groen erfgoed
De MC heeft een monitorfunctie: het signaleren van problemen in het behoud en beheer van historische tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen, het mobiliseren van overheden en de publieke opinie zodra dit groen in de knel dreigt te geraken. Dit kan betrekking hebben op landgoederen, buitenplaatsen, landgoedbiotopen en openbaar groen zoals stadsparken, begraafplaatsen, singels e.d. . In sommige gevallen gaat het om particuliere tuinen.
De MC komt in actie naar aanleidingen van meldingen van bezorgde burgers, donateurs, belangengroepen etc. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, dit kan variëren van een informatief telefoongesprek, doorverwijzing naar professionele onderzoekers, planvormers, erfgoedhoveniers tot – in een enkel geval – jarenlange begeleiding van projecten. Zij wordt daarin bijgestaan door regionale adviseurs groen erfgoed (eerdere benaming rapporteurs). De regionale adviseurs zijn veelal bekend met het groen erfgoed in hun regio, bezitten de noodzakelijke deskundigheid om bedreigd groen erfgoed op waarde te schatten en zijn in staat hun kennis/ervaring in te zetten voor het behoud van groene erfgoed. Hun onderzoek en bevindingen dienen als basis voor de adviezen van de Monumentencommissie. Tevens hebben zij een actieve signaleringsfunctie.
Vanuit de MC zijn er 3 leden die de contacten met de adviseurs onderhouden en hen ondersteunen.
MC en adviseurs komen jaarlijks bijeen op een bijzondere locatie om ervaringen en kennis uit te wisselen.


Adviseursdag 2014 op locatie (Buitenplaats Vreedenhorst, Vreeland)

Voor diverse regio’s zijn wij op zoek naar versterking van adviseurs groen erfgoed.
Ook zijn wij op zoek naar een nieuw MC-lid die, samen met 2 andere leden, de contacten met de regionale adviseurs onderhoudt.
De leden van de Monumentencommissie en de regionaal adviseurs verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis

Meldingen bedreigd groen erfgoed
Wij roepen de donateurs van Cascade op ons op de hoogte te stellen van situaties waarbij historische tuinen, parken en ander groen erfgoed geheel of gedeeltelijk in het voortbestaan worden bedreigd. Dat kan via het formulier op onze website of via info@tuinenstichting.nl.

Heb je belangstelling voor het adviseurschap of voor het MC-lidmaatschap stuur dan een mail naar info@tuinenstichting.nl.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
Voor meer informatie zie ook www.tuinenstichting.nl.

1 gedachte op “Oproep Monumentencommissie Nts

  1. Loffelijk streven moet ik zeggen, dat Cascade gelegenheid geeft aan de Nederl. Tuinenstichting om te helpen met zoeken naar een lid van haar Mon. Cie. en naar regionale NTs-adviseurs.
    MAAR is het dan misschien ook mogelijk om een dergelijke oproep met nog mooiere foto’s op onze eigen weblog te doen voor een actieve Cascade-voorzitter. Deze wordt node gemist. CO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *