Platform Groen Erfgoed – ‘Historische stadsparken in de 21ste eeuw’

Datum: 3 maart 2010
Tijd: 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Kinderdijkzaal van Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811MG Amersfoort (routebeschrijving)

Het Platform Groen Erfgoed wordt georganiseerd door en voor de mensen die professioneel werkzaam en betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van het groene erfgoed in Nederland. Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen over onderzoek, herstel en beheer van historisch groen erfgoed, waartoe naast buitenplaatsen en landgoederen ook begraafplaatsen, tuinen, kleine landschapselementen, kloostertuinen, stadsparken,  etc. behoren.

De komende bijeenkomst van het Platform is gewijd aan historische (met name 19de of begin 20ste eeuwse) stadsparken en hun specifieke vraagstukken rondom behoud en beheer. Stadsparken hebben hun eigen dynamiek. Als publiek bezit is er weliswaar continuïteit in de eigendomssituatie, maar het gebruik daarentegen is sterk aan wisselingen onderhevig. Het ‘wandelen en eendjes voeren’ wordt in de huidige tijd afgewisseld met grootschalige popconcerten en tijdelijke ijsbanen. Beheer, veelal als onderdeel van een gemeentelijke groendienst, is afhankelijk van overheidsfinanciën en politieke voorkeuren. De maatschappelijke betrokkenheid bij deze parken is groot; wijzigingen, maar ook reguliere onderhoudsmaatregelen vergen een goede voorbereiding.

In vier voordrachten wordt deze middag ingegaan op de historische achtergronden van stadsparken, de actuele vraagstukken rondom beheer, de betrokkenheid van bewoners en gebruikers, en de vraag hoeveel ruimte er is voor nieuwe ideeën, ingegeven door de huidige tijd.

Het programma
Vanaf 13.00 uur: Inloop met koffie en thee.
13.30 uur: Welkom en inleiding
13.45 uur: ‘Groene longen, betekenis en toekomst van het historische Nederlandse stadspark’, door Dr. Erik A. de Jong, Artishoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur, Universiteit van Amsterdam.
14.25 uur: ‘Haarlemmerhout, levende historie’, door Fred van Klaveren, senior beheerder Haarlemmerhout en Bolwerken.
14.55 uur: Speakerscorner; aankondigingen en mededelingen.
15.00 uur: Pauze met koffie en thee
15.30 uur: ‘Burgerinitiatief voor behoud cultureel erfgoed’, door mw. Gita Straver, voorzitter van de ‘Werkgroep Springerpark’ uit Schoonhoven, welke in 2009 is opgegaan in de werkgroep “Historisch Groen”.
16.00 uur: ‘It’s not easy being green’, door Sylvia Karres, landschapsarchitect en directeur van Karres en Brands landschapsarchitecten, opsteller van de structuurvisie voor het Stadspark te Groningen.
16.30 uur: Discussie
16.45 uur: Afsluiting
Aansluitend: gelegenheid voor ontmoeting en discussie met een drankje.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit Platform Groen Erfgoed. Via groenplatform@cultureelerfgoed.nl kunt u zich aanmelden voor deelname.  Door ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.

Tijdens het platform is er gelegenheid een relevante korte mededeling of oproep te doen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dit dan vooraf.

Namens de programmacommissie: Natascha Lensvelt, Annemarie van Leeuwen, Marloes Tigchelaar en Eric Blok.

1 gedachte op “Platform Groen Erfgoed – ‘Historische stadsparken in de 21ste eeuw’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *