Romeyn de Hooghe


Handtekening Romeyn de Hooghe  Bron: Romeyn de Hooghe

En dan stuit ik door de voorgaande weblog over die prenten van Het Loo door Romeyn de Hooghe ook nog eens op het feit dat het in 2008 300 jaar geleden is dat Romeyn de Hooghe (1645-1708) stierf. In dat kader vind ik een aantal evenementen:
– congres (zaterdag 30 augustus 2008) met het thema Woord en beeld als wapen: nieuws en propaganda in de zeventiende eeuw. In een Call for papers staat ‘Romeyn de Hooghe was ongetwijfeld de meest veelzijdige, productieve, invloedrijke maker van  niet altijd objectieve nieuwsprenten, complexe allegorieën en bijtende satire in de laatste decennia van de zeventiende eeuw. Tegelijk wordt hij gezien als een vooraanstaand propagandist voor de politiek van Willem III’.
– tentoonstelling (vanaf december 2008) over het werk van Romeyn de Hooghe in het gebouw van de Bijzondere Collecties van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek
– een boek over Romeyn de Hooghe

Ter voorbereiding van het boek en die tentoonstelling is er een website Romeyn de Hooghe. Hier is een ruw format van het te verschijnen boek en van de tentoonstelling te vinden; met o.a. RdH en de tuinen van Enghien, Het Loo en Kleef.

Iets meer over Romeyn de Hooghe is te lezen op wiki.
Tot slot, als je nu alvast veel materiaal van Romeyn de Hooghe wilt zien, ga dan naar Geheugen van Nederland. Of ‘alles’ van Romeyn de Hooghe of enkel schitterend materiaal van Enghien. En gebruik vooral ook de link Zoom om ook de details te zien. JH


Het Perk van Anguien (Enghien, Edingen (BE)), Romeyn de Hooghe (ca. 1685)
Bron: Geheugen van Nederland

2 gedachten over “Romeyn de Hooghe

  1. De prachtig ingekleurde prenten in het boekje ‘Het Perk van Anguien’ is voor de mensen die in het oosten van het land wonen ook in te zien in de Bibliotheek WUR / Speciale Collecties, hoewel daar onder de naam P. Schenk gecatalogiseerd. Hoe dit zit weet ik niet zo gauw, misschien P. Schenk naar R. de Hooghe? Ook aardig om nu eens in die bibliotheek naast een Internetscherm te gaan zitten en de inkleuring te vergelijken. Zelfde of anders? In ieder geval spectaculair.CO

  2. Ik heb deze advertentie gevonden over kasteel Enghien.

    “8 augustus 1726 Amsterdamsche Courant (AGA)
    Alle Liefhebbers werd geadverteert, dat den 3 September in het Kasteel van Enghien verkogt zal werden een fraye Orangery, bestaende in 80 Oranje Boomen, dewelke men tot genoegen van de Liefhebbers, by wat voor quantiteyt dezelve zullen begeeren, zal verkopen; maer ymant dezelve in ’t geheel begeerende, vervoege zig ter plaetse voorn.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *