Studiegroep Inventarisatie Tuinbeelden


Hercules (Landgoed De Tempel, Rotterdam)  Foto: Dennis de Kool

Oproep aan leden van Cascade in verband met oprichting Studiegroep Inventarisatie Tuinbeelden

Op 4 april jl. heb ik een presentatie verzorgd op de RTC met de titel ‘Beelden in het Groen’. Deze titel verwijst naar de vele ‘verborgen’ tuinbeelden die ons land rijk is. In deze presentatie is betoogd dat Nederlandse tuinbeelden doorgaans worden ondergewaardeerd. Een aannemelijke oorzaak is dat veel buitenplaatsen in de loop der tijd ontmanteld zijn. Op deze buitenplaatsen waren tuinornamenten een onderdeel van een harmonieus en doordacht tuinplan, waarbij het geheel meer was dan de som der delen. Voorbeelden zijn de gerestaureerde tuin van Paleis het Loo en het vermaarde landgoed Zijdebalen in Utrecht dat in 1819 is ontmanteld.

Tegen deze achtergrond is na afloop van de presentatie aan de aanwezigen gevraagd of er belangstelling bestaat om een studiegroep op te richten die zich in eerste instantie bezig gaat houden met het inventariseren van tuinbeelden in Nederland. Aan deze ambitie liggen verschillende overwegingen ten grondslag. De eerste overweging is de stellingname dat Nederland verschillende ‘beeldschone’ tuinsculpturen rijk is die het bestuderen waard zijn. Tuinbeelden zijn meer dan louter decoratie. De tweede overweging is dat vaak nonchalant met dit cultuurhistorische erfgoed wordt opgegaan. Veel tuinbeelden staan op ongeschikte locaties, zijn onderwerp van vandalisme of leiden een anoniem bestaan in museale depots. Tenslotte worden tuinbeelden doorgaans niet systematisch bestudeerd en is de beschikbare kennis versnipperd.

De meest voor de hand liggende stap van de beoogde studiegroep is het inventariseren van alle tuinbeelden in Nederland, inclusief de musea en depots. Op termijn zou deze ‘catalogus’ op het internet geplaatst kunnen worden, zodat een ieder deze lijst kan corrigeren, aanvullen of nuanceren. Uiteraard is een dergelijke inventarisatie geen doel op zich, maar een noodzakelijk startpunt om nieuwe inzichten te vergaren. Met behulp van een geactualiseerd overzicht is het wellicht mogelijk om beeldengroepen of xe2x80x93paren te ontdekken, zodat de oorspronkelijke harmonieuze tuincompositie gereconstrueerd kan worden.

Na afloop van de RTC hebben verschillende deelnemers aangegeven zich te willen aansluiten bij de studiegroep om vervolgstappen te kunnen zetten. Wie de RTC niet heeft bijgewoond, maar desondanks interesse heeft om mee te doen in de studiegroep en gezamenlijk een onderzoekslijn uit te stippelen, is van harte welkom om zich aan te sluiten! Belangstellenden kunnen zich bij mij aanmelden (Dennis de Kool, d_de_kool@hotmail.com). Uiteraard sta ik ook open voor kritische vragen, ideeën, hints of suggesties.


Diana (Landgoed De Tempel, Rotterdam)  Foto: Dennis de Kool

1 gedachte op “Studiegroep Inventarisatie Tuinbeelden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *