Studiemiddag Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek

Op 8 juni a.s. organiseert de KNOB een studiemiddag naar aanleiding van de [dan] recentelijk gepubliceerde Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek, waarvan de officiële uitreiking ook op 8 juni zal plaatsvinden. De wens om de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek op te stellen is vooral voortgekomen uit het Overlegplatform Agenda Historisch Groen, dat sinds 2009 binnen de KNOB opereert. In nauwe samenwerking met dit gremium, de Rijksadviseur Cultureel Erfgoed en de Rijksgebouwendienst, en vervolgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds en het Nationaal Groenfonds werden deze richtlijnen daadwerkelijk opgesteld. Daarbij werd regelmatig het werkveld geraadpleegd. De auteurs zijn drs. Ronald van Immerseel, werkzaam bij de Stichting In Arcadië, en ir. Leo Hendriks, werkzaam bij de Rijksgebouwendienst en auteur van de Richtlijnen voor Bouwhistorisch Onderzoek.

Met de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek wordt ingezet op een verdere professionalisering van het vakgebied van onderzoek naar groen erfgoed. Eigenaren worden in de publicatie aangesproken om onderzoek als inspiratiebron voor (her)ontwerp van waardevol groen te laten uitvoeren. Daarom bevatten de Richtlijnen praktische handreikingen voor het opstellen van een onderzoeksplan, voor de uitvoering van het daadwerkelijke onderzoek, voor waardestellingen en voor de overdracht van de onderzoeksresultaten.

Kosten deelname aan de studiemiddag (incl. koffie/thee en borrel):
– niet-KNOB leden: € 40,00
– leden van de KNOB: € 20,00
– 1 introducé per KNOB lid: € 25,00
– studentleden van de KNOB: € 15,00
Kosten deelname lunch: € 10,00
Aanmelding tot uiterlijk 1 juni via: www.knob.nl/studiedagen of info@knob.nl.
Let op: bij aanmelding a.u.b. aangeven of u zich, behalve voor de studiemiddag (S), ook aanmeldt voor de lunch (L).
Uw aanmelding is definitief als u het verschuldigde bedrag vóór 1 juni overmaakt naar rekening 14 03 80 t.n.v. KNOB te Ulvenhout, onder vermelding van ‘8 juni 2012’.
U kunt uw aanmelding tot en met 1 juni 2012 annuleren. Na deze datum worden bij annulering de volledige kosten in rekening gebracht.

Programma:
13.00 – 13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee in Verenigingsgebouw Rehoboth
13.30 uur: Welkomstwoord en inleiding, door dagvoorzitter Henri Lenferink
13.45 uur: Toelichting op de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek, door de auteurs Ronald van Immerseel en Leo Hendriks
14.30 uur: De betekenis van de richtlijnen voor het landschapsarchitectonisch ontwerp, door Eric Luiten
15.00 uur: Officiële uitreiking van de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek
15.15 uur: De Kunst van Zocher op Renswoude, door Carla Oldenburger-Ebbers
15.45 uur: Wandeling door de tuin van kasteel Renswoude
16.30 uur: Borrel op het voorplein van kasteel Renswoude
17.30 uur: einde

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *