Symposium Spiritualiteit van de tuin

Op de RTC van afgelopen zaterdag werden we door Marianne Poorthuis getipt:

Spiritualiteit van de tuin
donderdag 14 april 2016

Vanouds is de tuin een belangrijk religieus symbool: het paradijs, de Tuin van Eden, de Tuinen der Oprechten, zen-tuinen, tuinen rondom hindoetempels maken alle deel uit van spirituele tradities waarin de tuin beeld vormt voor de ziel. Wat is de hedendaagse betekenis van tuin en tuinieren? Hoe hangt deze samen met natuurbeleving? Gaan ecologie en spiritualiteit een band aan met elkaar? Hoe functioneert de tuin in religieuze kunst? Deze vragen komen aan de orde in lezingen en tuinbezoek.

Over Figura Divina
Figura Divina is een collectief van onderzoekers van verschillende universiteiten in Nederland. Zij vragen aandacht voor de wisselwerking tussen religie en kunst. Dat doen zij door het organiseren van symposia en het uitgeven van boeken waarin thema’s rondom religie en kunst aan de orde komen.

Programma
10.00 Opening door dagvoorzitter dr. Frank Bosman (Tilburg School of Catholic Theology) – Inleiding op het thema
10.15 Wouter Prins, Curator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden: De tuin in religieuze kunst
11.00 Muzikaal intermezzo
11.15 De tuin als beleving: bezoek aan tuin Pieterskerk en kunstwerken Nieuwe Gracht 65
12.30 Lunchpauze
13.30 Dr.ir. Saskia de Wit, ontwerp en advies tuin en landschap: De tuin als natuurembleem – Visies op de natuur verbeeld door de eeuwen heen
14.15 Prof.dr. Johan Goud, emeritus hoogleraar Religiewetenschap, UU: Het paradijsverlangen bij Rutger Kopland
14.45 Poëzie en muzikaal intermezzo
15.00 Pauze
15.30 Br. Malachias Huijink o.c.s.o., abt van de Cisterciënserabdij ‘Lilbosch’ te Echt: De monnik als amator loci, de abdij als hortus conclusus
16.15 Renske van Lierop, MA en prof.dr. Hans Alma, Universiteit voor Humanistiek: Een levensbeschouwelijke visie op ecologie
16.45 Discussie
17.30 Afsluiting

Kosten
niet-studenten 20 euro inclusief koffie, thee, lunch; studenten 7,50 euro inclusief koffie, thee, lunch

Locatie
Ariënsinstituut
Keistraat 9
3512 HV Utrecht

Aanmelden via tiu.nu/FiguraDivina
Zie ook de website van Figura divina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *