Webinar Behoud Groen Erfgoed

(OVERGENOMEN)
Het webinar Behoud Groen erfgoed op woensdagmiddag 11 november 2020, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort, gaat over de instandhouding van bedreigde populaties van wilde bomen en struiken in Nederland. U bent van harte uitgenodigd hieraan online deel te nemen.

Uit een onlangs met subsidie van de RCE opgesteld rapport blijkt dat de staat van de inheemse bomen en struiken in Nederland ronduit zorgwekkend is. De helft van de soorten is zeldzaam en in hun voortbestaan bedreigd. Toch wordt dit nauwelijks opgemerkt. Met dit webinar willen we de aandacht vestigen op de problemen, maar vooral ook de oplossingen in kaart brengen. Een eerder symposium op 15 januari jl. trok veel meer belangstelling dan er destijds fysiek aan plaatsen beschikbaar was. Via dit webinar is het aantal deelnemers niet beperkt.

Meer over het rapport Behoud groen erfgoed. Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland is hier te vinden, net als de link naar de download.

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Deelname is gratis. Meld u aan middels deze link.

Programma wo 11 november
13.30 Welkom door de dagvoorzitter
13.35 Behoud van wilde bronpopulaties van inheemse bomen en struiken
Lodewijk van Kemenade, Landschapsbeheer Flevoland
14.05 Wilde bomen en struiken; groen erfgoed van natuur en cultuurhistorie
Bert Maes, Ecologisch Adviesbureau Maes
14.35 Gebruik en behoud van bronpopulaties van wilde bomen en struiken
Paul Copini, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
15.05 Door de bomen het bos zien
Lammert Kragt, Staatsbosbeheer
René van Loon, Ecologisch Adviesbureau Van Loon
15.30 Einde webinar
Tijdens het webinar kunt u in de chat vragen stellen of opmerkingen meedelen. Deze worden door de dagvoorzitter doorgezet naar de betreffende spreker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *