Zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer te zien?

Naar aanleiding van de weblog over de aankondiging van de bijeenkomst Platform Kastelen en Buitenplaatsen, a.s. 4 december 2014, vraag je je af, wie is de organisator van dit platform. Dit kom je ook niet te weten, uit de ingezonden mededeling, maar na enig surfen blijkt dit de RCE te zijn.

Ik heb de mij bekende organisaties nu maar eens op een rijtje gezet en begrijp meteen waarom buitenlanders het verschijnsel van de vele stichtingen en verenigingen met (bijna) één en hetzelfde doel toch zo typisch Nederlands vinden.

Op het gebied van groen erfgoed zijn nu (excl. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provinciale Landschappen):
2 platforms voor geïnteresseerden
4 vakgroepen / belangenverenigingen
5 stichtingen voor geïnteresseerden
1 digitaal platform

* Platform Kastelen en Buitenplaatsen (RCE, rood). 2 x per jaar.
* Platform Groen Erfgoed (RCE, groen). 2x per jaar.
* Vakgroep / Vereniging Groen Erfgoed (belangenvereniging).
* Vakgroep / Vereniging Erfgoedhoveniers (belangenvereniging).
* Nederlandse Kastelenstichting NKS (voor geïnteresseerde donateurs), met eigen beeldbank en tijdschrift Kasteelkatern.
* Nederlandse Tuinenstichting NTs (voor geïnteresseerde donateurs), met tijdschrift Tuinjournaal.
* Stichting Landgoedvrienden (voor geïnteresseerde donateurs), met tijdschrift  Arcadë i.s.m. Vrienden PHB.
* St.Tuinhistorisch Genootschap Cascade (voor geïnteresseerde donateurs),  met tijdschrift Cascade Bulletin.
* St. Vrienden Particulire Historische Buitenplaatsen (voor geïnteresseerde donateurs), met tijdschrift Arcadië i.s.m. Stichting Landgoedvrinden.
* Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (belangenvereniging).
* (Ver.) Gilde van Tuinbazen, met (niet openbaar) tijdschrift De Tuinbaas (belangenvereniging).
* St. Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen (sKBL). Digitaal Platform.

Er is genoeg keuze zou ik zeggen, maar zijn de organisaties genoeg toegesneden op uw belangstelling of had u toch graag nog net een andere richting vertegenwoordigd gezien? Kunt u de lijst nog aanvullen of corrigeren? Heeft u nog vragen over de diverse gremia? Graag uw reactie. CO.

4 gedachten over “Zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer te zien?

  1. Inderdaad Carla, de RCE is initiatiefnemer in overleg/samenspraak met de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS). sKBL is hierbij betrokken en ook de buitengewoon hoogleraar Kastelen en Buitenplaatsen aan de Universiteit Groningen denkt mee en mogelijk zullen meer partijen zich aansluiten bij dit initiatief. Dat is precies de gedachte van dit platform. Waartoe deze zich ontwikkelt, is onderwerp van gesprek. Bij dit initiatief maar ook bij andere partijen leeft zeker het besef dat samenwerking belangrijk/noodzakelijk is. Ik ben blij dat je slechts een digitaal platform (sKBL) opsomt in je rijtje. Binnen dat initiatief zien wij er naar uit om in collegiale sfeer met zoveel mogelijk partijen breed te opereren (immers het veld is ook bepaald niet makkelijk in een laatje te stoppen). sKBL denkt nu nog volop na over de invulling van haar doelstelling en richt zich nu vooral op opbouw en het verwerven van support. Dat is een proces waar tijd, energie en talrijke gesprekken voor nodig zijn. In ieder geval is sKBL (al dan niet intensief) in gesprek met de Vakgroep Groen Erfgoed, het Gilde van Tuinbazen, de NKS, de NTs, Cascade en de Stichting Vrienden PHB en andere organisaties en provincies. sKBL hoopt dat het tot eenheid en meer samenwerking leidt. Daar is de inzet wel op gericht. Mocht je behoefte hebben hierover te willen praten, dan kan dat altijd. Ik zou dat wel leuk vinden. Groet, René Dessing (directeur http://www.skbl.nl)

  2. Voor de goede orde, de naam Vakgroep Erfgoedhoveniers is al enkele tijd geleden veranderd in Vereniging Erfgoedhoveniers. Ik twijfelde, dus naam maar beide woorden op. CO.

  3. Toch nog een foutje opgemerkt dat tot verwarring kan leiden. Ik gebruikte bij de Stichting sKBL het woord digitaal platform. Laatste woord is onjuist. Het moet zijn digitaal portaal. Een portaalsite is een digitale toegangspoort, een website die bedoeld is als startpunt bij het surfen op internet op zoek naar een bepaald onderwerp. CO.

  4. Je opmerking vul ik graag aan met mijn opmerking dat sKBL ernaar streeft (let op de formulering) om uit te groeien tot zowel een portaal als een platform. Of dat haalbaar is, zal de tijd leren. De eerste signalen en de vele handreikingen/donateurs doen vermoeden dat dit moet gaan lukken. Het portaal groeit en bloeit en vrijwel dagelijks worden bestaande KBL’s op de site toegevoegd. Groet RD

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *