Duurzaam watermanagement in historische parken

OVERGENOMEN (deels)

Op woensdag 7 maart 2018 vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Platform groen erfgoed plaats. Deze bijeenkomst is van 13.30 tot 17.00 uur aan het Smallepad 5 in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Water ligt aan de basis van de groenaanleg. Zonder water geen bomen en planten. Maar te veel water, wisselende waterstanden en ook de waterkwaliteit vragen steeds dringender onze aandacht. Dat biedt kansen om kennis over historisch waterbeheer naast eisen en wensen voor de toekomst te leggen. In deze bijeenkomst twee voorbeelden van hydrologisch onderzoek in cultuurrijk landelijk gebied, en een bijdrage over een project op een Overijssels landgoed. Vervolgens hoort u over de stad en de blauw-groene geschiedenis en toekomst van de fraaie Utrechtse singel.

Deelname is kosteloos, maar aanmelden is wel nodig. Dat kan via deze link.

Programma
13.00 Inloop
13.30 Welkom door Ellen Vreenegoor, dagvoorzitter en programmaleider Water en Erfgoed (RCE)
13.40 Stroomgebiedsaanpak landgoederenzone Baakse Beek door Louis Lansink (waterschap Rijn en IJssel), Paul Thissen (provincie Gelderland) en Gerdy Verschuure (TU Delft)
14.10 Het hydro-ecologische systeem van de bronbossen van landgoed Middachten door André Jansen (Unie van Bosgroepen)
14.30 Vragen over de twee presentaties en discussie
14.45 Speakerscorner met intermezzo van Monumententalent Thies Koggel
15.00 Pauze
15.30 Ruimte voor de rivier biedt kansen voor landgoed Het Laar door Marcel Eekhout (Parklaan Landschapsarchitecten)
16.00 De singel als klimaatadaptieve drager voor de historische binnenstad van Utrecht door Paul Kersten (Okra)
16.30 Het Platform Groen Erfgoed is 10 jaar actief. Wat zijn uw ervaringen met en wensen voor het platform?
16.45 Afsluiting en drankje

Zie hier voor uitgebreidere beschrijving en alle details.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *