Aan de werk op De Baan (Haarlem, 1809)


De Baan tussen de Kleine Houtweg (links) en de Dreef (rechts) (Haarlem, 1809), J.P. Visser Bender. De Baan buiten Haarlem, en het omspitten van den grond bij den aanleg tot een tuin bij ’t Pavillon, op ordre van Lod:Nap. Kijkend in zuidwestelijke richting, in de achtergrond Welgelegen. (Bron: Noord-Hollands Archief) inzoomen

Natuurlijk is de afbeelding allang bekend, maar hij blijft zo leuk door die eerste werkzaamheden t.b.v. van een aanleg.

‘1809 is het [speelveld] door den Kooning [Lodewijk Napoleon] gekogt voor ƒ 6000,- om een botanise tuijn te maken. Ten dien eijnde zijn de tuijnen de grote opgenoomen en de eijgenaars de prijsen gevraagd van de tuynen leggende tegen de plaats – na veele meeting en opgaave hoe het gemaakt zal worden, ziet men niets vorderen, integendeel word gezegd, dat het niet gebeuren zal. [vervolg in een andere kleur inkt] In octob[er] zijn de tuynen gekogt en de opstal den 21 dito verkogt en is intussen met spitten en graven der slooten aanvang gemaakt, en de coupel aan ’t eijnd van de reek[s] tuynen staande nu bij ’t Plijn gebragt’
Jan Holwerda


Uitsnede Caart Figuratif … Haarlemmerhout (Haarlem 1799) –


Uitsnede Haarlemmerhout (Haarlem, 1809) – ‘opgemeeten en geteekend door J.D. Zocher junior’


Uitsnede Haarlem (1822) – F.J.

1 gedachte op “Aan de werk op De Baan (Haarlem, 1809)

  1. Betreffende deze tekening wordt wel gesuggereerd dat de man in het zwart wel eens de in 1808 door Lodewijk Napoleon tot hofarchitect benoemde J.D. Zocher sr. zou kunnen zijn. In het verhaal zou dan ook nog passen dat de andere twee handen-schuddende heren J.D. Zocher jr. (als ondertekenaar van het ontwerp uit 1809) en een ambtenaar van de gemeente, van wie Lodewijk Napoleon even daarvoor de grond had gekocht, zouden kunnen zijn. leuk verhaal toch? CO.
    In de nieuwe (aangevulde) versie van Zocher online, die ik deze zomer op onze website ga zetten, is dit plaatje met die suggestie ook geplaatst. CO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *