Archeologieplatform – Remote sensing

Het is dan wel een aankondiging van het Archeologieplatform, maar het onderwerp Remote sensing past ook geweldig bij tuinhistorisch onderzoek want wie maakt tegenwoordig geen gebruik van kaarten op basis van AHN.
(OVERGENOMEN)

Archeologieplatform – Vanuit de lucht zie je meer. Remote sensing in de archeologie
21 oktober 2021
14:00 – 17:00
Online

Het gebruik van remote sensing-beelden in de Nederlandse archeologie is niet meer weg te denken. Met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden, het Actueel Hoogtebestand Nederland en thermisch infraroodbeelden is het ‘op afstand’ opsporen van archeologische relicten van achter het eigen beeldscherm voor iedereen mogelijk geworden.

Maar waar staat de archeologische wereld eigenlijk op dit moment? Welke remote sensing-beelden zijn beschikbaar, wat zijn actuele archeologische toepassingen en welke betekenis hebben ze voor de archeologische monumentenzorg?

Tijdens het webinar tonen vier sprekers, vanuit hun eigen ervaring met bepaalde bronnen en toepassingen, hun praktijkvoorbeelden. Door de Rijksdienst wordt ingegaan op een actueel overzicht van toepassingsmogelijkheden dat voor iedereen, in publicatie en webviewer, beschikbaar komt.

– Sporen van oorlog. Historische luchtfoto’s en de archeologie van de Eerste Wereldoorlog in West-Vlaanderen (B.), Birger Stichelbaut, Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie
– ‘De geheimen van de Oudorperpolder’. Het ontrafelen van een kastelenlandschap met behulp van remoter sensing, geofysica en hernieuwd bronnenonderzoek, Nancy de Jong-Lambregts, gemeente Alkmaar
– Het satellietdataportaal en innoveren met satellietdata, Mark Loos, Netherlands Space Office
– De potentie van drone remote sensing in de Nederlandse archeologie, Jitte Waagen, Universiteit van Amsterdam

Voor meer en aanmelden, zie RCE website.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *