Digitale studiemiddag Stinzenplanten 22 april 2021


Haarlems klokkenspel op Martenastate (Cornjum) (Foto: Klaas de Boer)

(OVERGENOMEN)

Uitnodiging digitale studiemiddag
Stinzenplanten – bijzondere voorjaarsplanten onder een Friese naam
donderdag 22 april 2021, 13:15 uur – 16:15 uur

In een samenwerking van het Gilde van Tuinbazen, de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) en financiële ondersteuning door het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een digitale studiemiddag over Stinzenplanten, waarvoor wij u met genoegen uitnodigen. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 april 2021 van 13:15 uur – 16:15 uur en zal via een livestream vanaf het dan net gereedgekomen koetshuis op Huis Landfort in Megchelen te volgen zijn.

Achtergrond
Bonte krokus, holwortel, bostulpen, knikkende vogelmelk, Haarlems klokkenspel… Ze zijn een feest voor het oog en een aankondiging van de lente. Deze voorjaarsbollen voor de verwildering zorgen voor kleurrijke velden in tuinen en parken. Het zijn de juweeltjes van het voorjaar deze bollen voor de verwildering. Vanaf de 16de eeuw is men al begonnen deze verwilderingsbollen aan te planten op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen en bij huizen van notabelen. Maar ze zijn ondertussen ook te vinden in pastorietuinen, stadswallen, begraafplaatsen en de oudere stadsparken. De benaming stinzenplant voert terug naar de benaming die heemkundige Jacob Botke (1877-1939) in 1932 introduceerde. Het woord is afkomstig van de bevolking van Veenwouden (FR) die de voorjaarsbloemen rondom de Schierstins stinzeblomkes noemde. Stins is het Friese woord voor een middeleeuwse woontoren. Deze bijzondere begroeiingen bleken echter op meerdere plekken in Nederland voor te komen. Men heeft vervolgens de naam stinzenplant van Botke overgenomen voor de plantengroep.

De belangstelling voor stinzenplanten neemt toe, zowel bij eigenaren en beheerders van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen als bij het grotere publiek. Deze opbloeiende interesse is mooi, maar vraagt tegelijkertijd om bewustzijn over het historische karakter van en zorgvuldige omgang met deze bijzondere stinzencollecties. Op deze digitale studiemiddag geven uiteenlopende sprekers op basis van hun expertise en ervaring hun visie op wat stinzenplanten zijn en wat ze bijzonder maakt. Verder vertellen ze hoe bestaande en nieuwe stinzencollecties te onderhouden zijn en kennisoverdracht te bewerkstelligen is naar bijvoorbeeld vrijwilligers en de gewone tuinier.

Voor wie?
Deze studiedag is bedoeld voor eigenaren/beheerders van historische tuinen en parken, voor tuinbazen, voor vrijwilligers die direct betrokken zijn bij de instandhouding van deze tuinen en parken en uiteraard voor de liefhebbers van stinzenplanten. Deelname is gratis na aanmelding. U kunt zich hier aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u uiterlijk 24 uur voor aanvang van dit programma een link voor deelname toe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *