Fraailemaborg


Ontwerp voor Fraeylemaborg (Slochteren), uit 1802 (in potlood genoteerd)

Lang had ik moeite om de naam Fraeylemaborg in één keer goed te schrijven. Dat had F.F.N. van Hulten, de landmeter van de Kadastraal Minuutplan met Fraeylemaborg, blijkbaar ook. Hij noteerde Fraailemaborg. Ik dacht even googelen met Fraailemaborg… Dan vind je de ‘Redevoering over het schoone in de natuur’, van Th. van Swinderen, gepubliceerd in Verslag van de inrigting van het Natuur- en scheikundig genootschap te Groningen uit 1807.

Hierin valt te lezen: ‘Of is het iets anders, mijne Hoorders! dat ons in de zoogenoemde Engelsche Bosschen zoo zeer bevalt, dan dat wij daar de Natuur zoo naauwkeurig nagebootst vinden? Zegt het, gij , die met mij het verrukkelijke Luutsburg [Duitse Schloß Lütetsburg], doorwandeldet, of, om naderbij te blijven, gij, die gelegenheid hadt om te Slochteren den nieuwen aanleg op Fraailemaborg; of te Paterwolde het dagelijks nog verrukkelijker wordende Noordwijk te beschouwen.

Leuk, de opmerking ‘den nieuwen aanleg op Fraailemaborg‘. Dat doet direct denken aan het ontwerp uit 1802. Het is niet gesigneerd en je vindt toeschrijvingen aan J.G. Michaël, aan J.D. Zocher sr. en aan J.D. Zocher sr. in samenwerking met J.G. Michaël. Mooi is dat het ontwerp tegenwoordig in de beeldbank van Groninger Archieven zit. Lekker inzoomen en details bekijken. Er staan potloodaantekeningen op, van later datum? Met potlood staan afstanden vanaf de oostelijke huisgevel genoteerd, zijn enkele paden ‘weggekrast’ en zijn een nieuw pad en verschillende vijvervormen ingetekend. En dat jaartal 1802 staat ook in potlood…
Jan Holwerda

Inzoomen: westelijke helft en oostelijke helft

1 gedachte op “Fraailemaborg

  1. Ik schreef in 1991 in het KNOB Bulletin (Bulletin KNOB 1991-3, p. 73 e.v. ) dit ontwerp van de Fraeylemaborg toe aan J.G. Michael, maar daar kwam ik in 2017 op terug. Op Zocher-online 2017, p. 72 (https://www.oldenburgers.nl/pdf/zocher-online.pdf) noemde ik Zocher sr. en/of G.A.Blume de ontwerper(s). Michael overleed in 1800; dit ontwerp is 1802 (later bijgeschreven in potlood?) gedateerd. Het blijft natuurlijk ook mogelijk dat Michael al voor 1800 met het ontwerp bezig was i.s.m. J.D. Zocher sr.
    CO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *