Heel veel tuinbanken, -stoelen e.d.

Op Delpher staat een scan van een op Vijverhof (Breukelen) betrekking hebbende verkoopcatalogus: Catalogue van een aanzienelyke party meubilaire goederen … Alsmeede een groote party thyncieraaden als mamore en andere vaasen, borstbeelden, thuynbanken, schopstoeltjes, bloemen in potten, broey-lessenaars en raamen, thuynmans gereedschappen… Alles nagelaten door wylen den wel. ed. heer Leonard Thomas de Vogel. (zie hier) De verkoop vond plaats op 16 september 1794 op de hofstede Vyverhoff tussen Nieuwersluis en Breukelen.

Halverwege de catalogus start de opsomming van de buitenboel. Tussen de vazen en (borst)beelden staan een aantal van ‘Jan van Lugteren’ (Logteren). Vervolgens het tuinmeubilair: 29 thuinbanken, 2 stygerbanken, 6 zitbankjes, 4 stoeltjes, 19 thuinstoelen, 10 schopstoeltjes, 1 tafel, 12 bankjes. Je vraagt je af, hoeveel zitplaatsen wil je hebben? En dan te bedenken dat een deel van de banken de toevoeging 3, 4, of 5 ‘zittingen’ kent!  Was er nog wel plek voor iets anders?

Dan volgen 14 vygeboomen in potten, 324 potten met bloem- en andere gewassen, ramen voor lessenaars en ander kassen, matten, scheerwagens, kruiwagens, ladders, (tuin)gereedschappen en allerlei andere benodigdheden. En de lijst gaat maar door en gaat maar door. Alles had waarde, alles was te koop en alles werd verkocht. Ook ‘eenige Walviskaaken’. De laatsten en veel van de overige veilingnummers (zeg een derde) werd aangekocht door de nieuwe eigenaar Lourens Wetzler. Per veilingnummer is de opbrengst en de koper namelijk genoteerd.
Jan Holwerda

3 gedachten over “Heel veel tuinbanken, -stoelen e.d.

  1. Ik vind het erg moeilijk zoeken in deze catalogus. Is het bekend naar wie de beelden van Van Logteren gingen? Zouden deze beelden uit het bezit van Agnes Block stammen? Misschien weet Dennis dit? CO

  2. De catalogus heeft het over Jan van Logteren en die is pas geboren nadat Agnes Block al was overleden.

    Bij een aantal beelden staat als koper Bunel genoteerd. Mogelijk de P.B. Bunel die als een van de makelaars op de kaft staat. Dit is de Amsterdamse makelaar Pieter Bucherius Bunel. Delpher brengt hem als makelaar in veel advertenties naar voren. Mogelijk zag hij handel in de beelden.

    In het boek Ignatius en Jan van Logteren van Fischer komt Vijverhof met beelden van Van Logteren niet voor.

  3. Inderdaad Ja, Jan van Logteren pas geboren na de dood van Agneta Block, foutje. Jan van Logteren’s hoogtepunt beeldhouwen lag in de jaren dertig van de 18de eeuw. Toen was de familie Straalman (Abraham) lange tijd eigenaar van Vijverhof. Op Queekhoven (het buurhuis) resideerde Francois Straalman. Zij zouden beelden van Jan van Logteren gekocht kunnen hebben.
    En dan zou Pieter Bunel de tussenpersoon geweest kunnen zijn. Maar ja het blijft gissen. CO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *