Het beeld buiten; buiten beeld?

Platform Groen Erfgoed over tuinsculptuur
5 maart 2014
13.30 tot 17.00 uur
Kinderdijkzaal van Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 in Amersfoort

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit Platform Groen Erfgoed. Door ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn hieraan geen kosten verbonden. Aanmelden is wel noodzakelijk; dat kan door een mail te sturen naar groenplatform@cultureelerfgoed.nl.

Programma
Vanaf 13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.30           Welkom door de middagvoorzitter Luc Korpel
13.40           Christian Bertram, Inleiding op het thema
Tuinornamenten vanaf late middeleeuwen tot en met de achttiende eeuw. Centrale vraag: hoe komen beeld en tuin bij elkaar?
14.10          Dineke Akkermans-Praagman, De lotgevallen van de Arnhemse godenparen van Ignatius van Logteren
Door de eeuwen heen veranderden tuinsculpturen regelmatig van locatie. De oorspronkelijke samenhang tussen beeld en tuinaanleg ging daarbij verloren en op den duur werd ook de beeldtaal vaak niet meer verstaan. Dit wordt besproken aan de hand van de casus van de Arnhemse godenparen van Ignatius van Logteren.
14.35           Dennis de Kool, De ontheemde tuinbeelden van Jan Baptist Xaverij (1697-1742) en zijn tijdgenoten
Met de veranderende ideeën over de tuinkunst, raakten tuinbeelden van talentvolle beeldhouwers ontheemd, waaronder die van J.B. Xaverij. Deze ontheemde beelden verdienen nader onderzoek.
15.00           Speakerscorner & pauze
15.40           Niek Ravensbergen, De kracht van kunst in het groen
Kunst is een zeer krachtig middel om de beleving van een groene aanleg te beïnvloeden, ongeacht of dit nu openbare of particuliere, historische of moderne groenaanleg betreft.
Bij bewuste en juiste keuzes komen zowel het eigene van het object als die van de plek sterker naar voren. Geslaagde en minder geslaagde voorbeelden passeren de revue.
16.05           Paul van Laere, Hoe doorstaan buitenbeelden de tijd?
Wanneer moet er gerestaureerd worden en hoe beoordeelt een steenbeeldhouwer/ restaurateur een restauratie? Wat zijn de meest voorkomende problemen en hoe los je die op? Praktische antwoorden op prangende vragen.
16.30           Discussie en reflectie
16.50           Afsluiting en drankje
Tijdens het platform is er gelegenheid een relevante korte mededeling of oproep te doen in de speakerscorner. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dit dan vooraf via groenplatform@cultureelerfgoed.nl.

Met hartelijke groeten,
De programmacommissie: Peter Smink, Luc Korpel, Mariska de Boer, Annemarie van Leeuwen, Eric Blok en Natascha Lensvelt

Het Platform Groen Erfgoed wordt georganiseerd door en voor de mensen die professioneel werkzaam en betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van het groene erfgoed in Nederland.
Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen over onderzoek, herstel en beheer van groen erfgoed, zie hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *