Landgoed Groenzigt


Detail van kaart met landgoed Groenzigt (1813), J. v.d. Bosch.  Bron: Collectie Tresoar

Dit is een kopie van een tekening van een landgoed, een landgoed dat nooit heeft bestaan. De kopie bevindt zich in de collectie van Tresoar in Leeuwarden.
Dit landgoed Groenzigt moeten we situeren ergens in de buurt van Beetsterzwaag en Olterterp aangezien het Koningsdiep op de tekening wordt aangegeven als riviertje waarlangs het landgoed is gesitueerd. Het is raadselachtig waarom deze kaart van Groenzigt is getekend door landmeter J v.d. Bosch in 1813 in opdracht van de heer Pieter Cats. Moeten we het zien als een opzet, een schetsontwerp voor een nieuw aan te leggen buitenplaats?
Pieter Cats, rijke Leeuwarder koopman, verbouwt vanaf 1821 het voormalige rentmeestershuis in Oranjewoud, dit wordt de bekende buitenplaats Oranjestein met een prachtig Roodbaard park.

De stukken bouwland op de tekening van Groenzicht worden op de kaart trouwens ook met lijntjes aangegeven – zie weblog Vlaskamp. In het renvooi lezen we steeds bouw, het Friese woord voor akker. Het gaat dan om bewerkt land en het zouden ploegvoren kunnen verbeelden.

Nico Kloppenborg


Kaart met landgoed Groenzigt (1813), J. v.d. Bosch.  Bron: Collectie Tresoar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *