Landgoed of hofstede Larenstein (Velp)


1730-1740 Larenstein (Velp) (Bron: Gelders Archief).

Kort en krachtig: Larenstein. Of het nu het tegenwoordige Van Hall Larenstein is of de vroegere Bosbouw- en Cultuurtechnische School Larenstein was, Larenstein alleen was en is afdoende. Vanaf 1975 is het met een hbo- en een mbo-tak gevestigd op het voormalige landgoed Larenstein. Oude advertenties van landgoed of hofstede Larenstein was ik eerder al wel tegengekomen en met de vogelvlucht in de serie van het eerdere bericht komen tekst en beeld nu bij elkaar.

Zo staat in de Leydse courant van 24 april 1754: ‘Men presenteerd uit de hand te verkopen, om zes weken na den verkoop te leeveren, het zeer aangenaame landgoed, of de hofsteede genaamd Laresteyn, geleegen op Veluwen-Zoom in de provincie van Gelderland na by het Dorp Velp; in ’t Buurschap ’t Laar, omtrent een klein uurtje van de stad Arnhem, en in circa ter helfte van de weg tusschen de vrye en hooge Heerlykheid Rosendaal en het plaisante Clarenbeekse Bosch, zynde het zelve landgoed jegenswoordig met den aankoop van genoegsaame landeryen groot ongeveer dertien en een half Morgen en vier en ’t negentig Roeden, waar van ruim vyf Morgen geapproprieerd is tot nut en cieraad der Hofsteede, en het overige tot weyland, met derzelver nieuwe moderne Heeren Huyzinge met diverse fraaye groote vertrekken en commodieuse appartementen, waar van de drie grootste kamers cierlyk behangen zyn,

hebbende het Huys van vooren en agter ’t gezigt over de gantsche Plaats; voorts met derzelver Visryke Vyvers, en nieuw aangelegde Kanaalen van leevendig water, formeerende diverse Cascades; lommerryke Starrebossen, groote beschilderde Turkse Tent, Speelhuyzen, Menagerie, dubbelde Berceaux, tuynmans wooning, en melkhuys, stalling voor paarden en koebeesten, en andere gemakken; en verders de Thuyn rykelyk beplant en voorzien van Fransse en andere weldraagende fruytboomen; considerabele meest nieuw aangelegde Moestuynen; een geheele nieuwe Bogaard, Broeybakken &c.; alle in fraaye Beuke en Doornehagen; of met wyde Gragten afgeperkt, en met een cierlyk Voorpleyn van Lindeboomen beplant, met den inventaris der Thuyn-Cieraden en Gereedschappen daar toe behoorende, onder welke uitmunten eene groote party, en dus ryke voorraad van uitgeleezene occidentaalse Hoorens, Schelpen en Zeegewassen; ook met of zonder koets, wagen, karren, paarden en koebeesten…‘.

Een advertentie om na inzoomen naast de tekening te houden!, klik hier.

De Turkse Tent wordt ook in een advertentie uit 1750 genoemd, maar niét meer in één uit 1789.
Jan Holwerda

De Turkse Tent van Larenstein, uitsnede bovenstaande tekening.

2 gedachten over “Landgoed of hofstede Larenstein (Velp)

  1. Wat interessant van die ‘Turkse tent’. Was dat een soort tuinhuis dat – onder die naam – wel vaker voorkwam? Ik zag er in 2015 een bij huis Eindenhout in Haarlem, ontworpen en geplaatst door de eigenaar Herman Bill (inmiddels overleden), gemaakt van beschilderd blik: spectaculair! Ik zou dolgraag de foto die ik ervan maakte bij deze reactie plaatsen, maar dat lukt me niet…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *