Nieuwe (kranten)snipper betreffende Michael.


Te huur tot een mo.que prys en ook ten spoedigste kan worden aanvaard, een extra plaisante en zeer net gesitueerde hofsteede, genaamd De Bilt, met deszelfs moderne Heeren Huizinge, Tuinmans Wooning, ruim Koetshuis en Stallinge, met eenige Kampen Weiland, staande en gelegen aan het alleraangenaamste van de Heeren Weg, tusschen Velzen en de Zandpoort. Addres by de Makelaars C. Twisk en Zoon, te Amsterdam, en te Velzen by den Architect Michel, op Beekestyn, en by D. Geikerma, Mr. Timmerman. Uit Amsterdamse courant van 24-04-1788.

In de Amsterdamse courant en de Oprechte Haerlemsche courant van 24-04-1788 komt bovenstaande advertentie voor. Met een zetfout, den architect Michel ipv Michael. Zo’n advertentie vind je op kranten.kb.nl dus niet met een zoekactie met de correcte naam, daar loop je tegenaan (en als je nog eens Beekestyn schrijft…).

Hofsteede De Bilt aan de Heeren Weg tusschen Velzen en de Zandpoort betreft het voormalige Huis ten Bildt aan de noordzijde van Sandpoort Noord. In 1788 zet de toenmalige eigenaar Harmen Jan van de Poll Huis ten Bildt te koop. Nadere informatie is blijkbaar te verkrijgen bij o.a. Michael. Die woont dan in de Architects Wooning op het iets noordelijker gelegen Beeckestijn (als op de overbekende kaart).
In 1791 koopt Michael het tussen Beeckestijn en Huis ten Bildt gelegen Roos en Beek. Het deel ten zuiden van de Biezenweg verkoopt hij een jaar later. Het deel ten noorden van de Biezenweg is de locatie van zijn kwekerij Roosenstein.

De onderstaande kaart (minuutplan 1830-1850?) laat genoemde locaties zien. Van noord naar zuid, langs de Heeren Weg zijn dit:
– bovenin BeekenStijn met westelijk (links) de Architects Wooning;
– midden RoozenStijn en RoozenBeek;
– daaronder het overbos van Huis ten Bilt (westelijk van de Heeren Weg), dit zal de aanleg van J.D. Zocher jr zijn, in 1844 schrijft P.J. Lutgers dat het ongeveer 20 jaar geleden is dat Zocher voor een nieuwe aanleg zorgde (zie ook van toepassing zijnde Kadastraal Minuutplan);
– tot slot Huis ten Bilt (oostelijk van de Heeren Weg).

Jan Holwerda
Kaart groter / inzoomen via watwaswaar.nl


Bron: watwaswaar.nl

5 gedachten over “Nieuwe (kranten)snipper betreffende Michael.

 1. Ik heb de volgende advertenties betreffende Michael gevonden

  9 juli 1793 Haerlemse Courant
  WILLEM ARENTZ, geadmitteerd Landmeeter, het aanleggen van ENGELSCHE TUINEN en PLAATSEN, eerst onder de Heer Michel en nu by de twee Jaaren in Engeland geleerd hebbende, bied zyn dienst aan, hetzy in of buiten de Provincie van Holland, voor een gering Loon, om eerst bewyzen van zyn zaak te geven en recommandatie te bekomen, tot het aanleggen van LUSTHOVEN of TUINEN; zyn adres is by Mons. Krieger in de Haarlemmerhout, of by de Wed. Arentz in het Dorp van Wassenaar.

  16 juni 1798 Haerlemse Courant
  Uit de hand te Koop: Een zeer aangenaame en welgesitueerde BUITENPLAATS, bestaande in een zeer modern Heeren-Huizinge, Koets, Orangehuis […] gelegen in het aangenaamst van Velser-Quartier; nader onderrichting by den Architect J.G. Michaël, op Roosenstyn onder Velsen. (Kroonenburg ? LM)

  13 januari 1801 Haerlemse Courant KB
  Alle de geenen, die iets verschuldigt zyn, aan den Heer J.G. MICHEL, Architect, gewoond hebbende en overleeden zynde op de Hofstede Roosestein onder Velzen; worden verzogt, daarvan betaaling te doen, ten Comptoire van den Noatie en Procureur Jacob Scholting, in de Koningstraat te Haarlem; […]

 2. Die van Willem Arentz blijft i.d.d. heel leuk. Meulenkamp en Van der Broek noemen hem ook in “Gärtner”, leraar, en vrijmetselaar? Nieuwe gegevens over Johann Georg Michael. Die advertentie uit 1801, van na zijn dood is met dezelfde spel/zetfout 🙂 Het ging mij m.n. om een aanvulling op al bekende snippers. Maarre, vooral blijven reageren en aanvullen Leo.

  De combinatie Kroonenburg en Michael komt in 1798 i.i.g. naar voren in een advertentie betreffende de verkoop van allerlei gewassen, een maand eerder dan die in bovenstaande reactie.
  Misschien volgde daarna i.d.d. de verkoop van het huis. Als dat dan bovengenoemde advertentie uit 1798 betreft, dan zou een nieuwe link naar voren komen. Zou heel leuk zijn!! Wie doet verder onderzoek?

  Naast bovengenoemde buitenplaats zonder naam kwam ik nog zo’n verkoopadvertentie met Michael, van een buitenplaats zonder naam, een jaar eerder tegen (1797): een buitenplaats aan de Leidse Trekvaart tussen Haarlem en Hillegom. Potentiële kandidaten…?

 3. Ik heb nog wat meer gezocht,

  5 mei 1798 Amsterdamse courant (Delpher)
  Op Saturdag den 2den Juny 1798, ’s morgens om 10 uuren, zal men op den Huize KROONENBURG, publiek aan de meestbiedende, verkoopen: Een extra mooije groote party wel gecultiveerde Oranje- en Laurier-Boomen, mitsgaders een party Bygewassen; gem. party is 8 dagen voor en op den dag der Verkooping te zien. Iemand nader onderrigt begeerende, addresseeren zich by den Architect MICHAEL, by Velzen, of by den Timmermansbaas, op den Huize Kroonenburg.

  13, 15,18 december 1798 Haerlemse courant (Delpher)
  Uit de hand te koop: De HOFSTEDE SAXENBURG, gelegen te Bloemendaal; te bevragen by den Architect J. G. MICHAEL, onder Velsen.

  7 januari 1800 Haarlemse Courant (Delpher)
  Deezen morgen om byna 10 uur, verloste voorspoedig van een ZOON, de Huisvrouw van J.G. MICHAEL, Kapt. 1ste Bataafsche Artillerie, Haarlem, den 3 January, 1800.

  Zoon, zie volgend familiebericht.

  18 februari 1800 Amsterdamse courant (Delpher)
  19 februari 1800 Utrechtsche courant (Delpher)
  20 februari 1800 Haagsche courant (Delpher)
  Het heeft den Almagtigcn God, die nimmer antwoordt van zyne daaden, behaagd onzen waarden Vader, J. G. MICHAEL, in den ouderdom van 61 Jaaren en 10 Maanden, door een subiet toeval, dit tydelyke met het eeuwige te doen verwisselen, in hoope hem in zyne eeuwige heerlykheid over te neemen. Verzoekende, om onze droefheid niet te vergrooten, van Condoleantie-Brieven verschoond te blyven. J. G. MICHAEL. Op Rosenstyn by Velsen Kapitein van de Artillerie der Bataafsche Republiek. Mede uit naam van Broeder en Zuster.

  25 februari, 1 en 6 maart 1800 Haarlemse courant (Delpher)
  Alle de geenen, die iets te pretendeeren hebben van, ofte verschuldigt zyn, of iets onder zig berustende hebben, aangaande den Boedel van wylen JOAN GEORGE MICHAËL, in leven Architecq, gewoond hebbende en onlangs overleden op de Hofsteede Roose-Styn, onder Velsen; gelieve daarvan voor ultimo Maart 1800, opgave te doen aan F. J. Prince, Schout en .Secretaris aldaar.

  Het lezen van deze advertentie zet vraagtekens bij de advertentie van 13 januari 1801.
  Zou de zoon zijn overleden? Was die ook architect?

  • Leo, het is niet de zoon die overleden is maar pa de architect.Zoon Kapt. J.G. Michael kondigt dat aan, net als in het er bovenstaande bericht bij de geboorte van zijn zoon. Volgens archipedia op 15 februari 1800 Johann Georg Michael geb. 24 april 1738 te Rhoden/Waldeck overl. 15 februari 1800 te Velsen.
   Zie ook TUiN.

 4. die advertentie van 13 januari 1801 past helemaal bij ‘betalingstermijnen als vroeger gehanteerd’. Je komt wel rekeningen tegen die 1, 2, 3 jaar na dato betaald worden.
  Of tuinpersoneel dat 1 of 2x per jaar salaris ontvangt.
  Bij bewuste advertentie zal dus sprake zijn van de nazaten die op zoek zijn naar nog uitstaande rekeningen / gelden…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *