Noordelijke / nördliche Lustwarande


INGEZONDEN.
Noordelijke  / nördliche Lustwarande ligt in het noorden van Nederland en Duitsland, tussen Oranjewoud en Oldenburg. Over de hele linie ligt hier een parelsnoer van historische tuinen en parken van ‘lust en nut’.  De kansen voor economische versterking en grensoverschrijdende samenwerking zullen op 8 januari 2015, van 13.00 tot 17.30 uur in de fraaie ambiance van het 17e  eeuwse ‘waterslot’ Evenburg te Leer (DE) worden verkend. Het programma vind u hier. (iets over Evenburg)

Het programma is samengesteld met vele belanghebbende partijen uit de wereld van groen erfgoed en recreatie & toerisme. Thema’s zijn de herwaardering en (her)gebruik van ons groene erfgoed als samenhangende reeks. Nieuwe stappen in de Nederlands-Duitse samenwerking kunnen leiden tot een grote mate van toegankelijkheid  van de groene parels en tot nieuwe economische opbrengsten. De ambitie om dit unieke parelsnoer te creëren kan alleen door wederzijdse samenwerking, kennisuitwisseling  en met behulp van Europese middelen.
Zie website www.lustwarande.eu.

2 gedachten over “Noordelijke / nördliche Lustwarande

  1. Wat een prachtig samenw erkingsproject tussen Noord Duitsland en de Nederlandse noordelijke provincies, dit project Noordelijke Lustwarande. Ik begrijp dat de projecten van Roodbaard er een centrale rol in spelen, maar ik hoop dat ook de werken van andere tuinarchitecten aan bod zullen komen. Kan Cascade daar misschien nog een rol bij spelen? Heeft iemand het al op zich genomen om korte beschrijvingen te maken van alle parken en tuinen die in dit parelsnoer meespelen? Jammergenoeg hebben we nog geen idee om welke landgoederen het gaat, alleen de locaties worden pas genoemd.
    Voor diegenen die nog niet zo serieus kennis gemaakt hebben met Roodbaard, is de tentoonstelling Roodbaards Rijkdom in de Groninger Archieven, van 10 januari t/m 20 februari 2015 een prachtige kans om zijn ontwerpen te leren kennen. Ik heb het niet geweten, anders had ik natuurlijk uitgebreide aandacht aan alle onderdelen van deze samenwerking geschonken in de zojuist verschenen Nieuwsbrief.

  2. Jan, misschien is het goed om de belangrijkste programmapunten van het project Noordelijke Lustwarande, zoals bijeenkomsten, lezing en tentoonsteling, op te nemen in de Agenda op deze website?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *